Weeklies covered call i index

Weeklies covered call i index

Jag tänkte gå igenom en strategi som jag lärt mig av Twitters konung, Expertdirekt. Ni hittar honom på #Expertdirekt på Twitter.

Expertdirekt weeklies covered call

Så fungerar strategin

Strategin är relativt enkel för den som är insatt i optioner och den bygger på den klassiska strategin covered call. Den bygger på att man köper och behåller en underliggande position i valfri indexföljande produkt. En bra underliggande är Avanza zero eller så kan man välja någon annan liknande produkt som följer index och inte har några dyra avgifter.

Storleken på din position i underliggande

Positionen du köper skall vara värd lika mycket som index gånger X.
X avgör därmed hur många optioner du sedan skall ställa ut mot den underliggande positionen. I dagens läge står OMXs30 index i ca 1570. Det betyder att en index-termin och index-option motsvarar ca 157.000kr i positionsvärde.

Köp in Avanza zero (eller valfri indexföljande produkt) för 157.000 kr eller 2 X 157.000 kr eller 3 X 157.000 kr, beroende på hur stor depå du har och hur många weeklies du tänker ställa ut.

Ställ ut/sälj weeklies

När du köpt in din underliggande produkt så ställer du ut/säljer weeklies köpoptioner i OMXs30 med lösen på närmsta fredag. Du ställer ut 1st option ifall du köpt underliggande för 157.000 kr eller 2st om du köpt det dubbla osv. Du ställer ut optionen ca 5 punkter över rådande indexkurs. Det bästa är att starta på en fredag. Du köper då in din underliggande position samt ställer ut motsvarande index-weeklies för nästa fredag. När du ställt ut din/dina optioner kommer du direkt att få in premien på kontot.

En normal premie för en OMX-weekly är mellan 4-6 kr/st. Ställer du ut 1st option så kommer du då att få in 400-600 kr på din depå. Ställer du ut 2st optioner kommer du att få in 800-1200 kr på din depå. Om det är lite mer action på börsen så kan du få upp emot 12 kr (1200 kr per option) i premie och ibland till och med mer.

Om börsen går upp eller ner

Om börsen/index stiger under kommande vecka så kan du bara ligga kvar i din position. Din underliggande position går + 5 punkter mot din option och du tjänar då premien den veckan samt 5 punkter på underliggande.

Om börsen/index inte rör sig utan den står på ungefär samma nivå på fredagen där på så har du ändå tjänat premien. Din underliggande position och din option tar ut varandra.

Om börsen faller under veckan så kommer du att förlora pengar på din underliggande position men du har samtidigt tjänat in premien. Detta gör att du dämpar fallet och du kan återinvestera premien på en lägre nivå. Går börsen ner lite kraftigare under dagarna måndag-onsdag så kan du återköpa din utställda option väldigt billigt och ställa ut nya på en lägre nivå. Du får då in ännu mer pengar i premie och du får behålla nästan hela premien från första vändan.

Skillnaden mot en vanlig covered call- strategi

Skillnaden är att OMXs30-weeklies (vecko-optioner) är kontantlösta. Det innebär att din optionsposition varje vecka löses kontant. I aktier löses positionen via leverans av aktier. Kontantlösen gör att denna strategi fungerar utmärkt i weeklies indexoptioner.

Att tänka på

Du bör ha tillräckligt med pengar för att kunna ta en position stor nog för att täcka minst 2 st weeklies. Detta för att inte courtage skall äta upp vinsterna. Du måste följa strategin slaviskt. Den levererar över tid och din vinstkurva blir mycket mer stabil än kurvan för index. Veckor då index stiger kraftigt kommer din strategi att underprestera men oroa dig inte. Den tar igen det med råge över en längre tid.

Expertdirekt köper Investor istället för till exempel Avanza zero eftersom Investor följer index väl men har överpresterat mot index under de senaste 20 åren. Han får därmed en högre avkastning på underliggande över tid. Det finns såklart ingen garati för att Investor överpresterar mot index framöver men ED väljer att ta den risken.

Om du tror att börsen skall gå upp så lägger du underliggande innehav i en KF eller ISK. Om du tror att börsen skall gå ner så kan du välja den säkrare vägen och flytta underliggande till en vanlig depå och inkassera förlustavdrag om du får rätt och börsen går ner.

Sammanfattning

  1. Köp underliggande för x gånger index värde
  2. Ställ ut motsvarande antal weeklies på fredag 5 punker över rådande kurs med lösen fredagen där på.
  3. Bevaka om börsen stiger eller sjunker
  4. Agera om börsen stiger eller faller kraftigt tidigt under veckan. Ställ då ut nya optioner 5 punker över rådande kurs i index.
  5. Fredagen då optionen/weeklies går till lösen så ställer du ut nya för kommande vecka
  6. Återinvestera alla pengarna som du fått i premie med jämna mellanrum när börsen rekylerar ner.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Strategin är testad under en kort tid

Jag har själv testat strategin under ca 8 månader mellan augusti 2014 och maj 2015. Under denna tid var det rally på OMXs30 eftersom Mario Draghi började stimulera marknaden med QE. Denna strategi borde då underprestera index rejält eftersom index steg rakt upp i en parabolisk rörelse. Men redan i april 2015 så gick min vinstkurva förbi index i utvecklingen och började överprestera igen mot index.

8 månader är givetvis inte en tillräcklig tid att testa en strategi på fullt ut men det jag såg under de 8 månaderna gjorde mig imponerad. Vilken kraft det ger utveckligen att ha ett konstant kassaflöde i form av premier. Kurvan för vinsten blev stabil och lutningen på kurvan var brant uppåt.

Enligt ED själv bör man ligga stabilt på en årsavkastning på runt 25%-30% över tid med denna strategi och han har meddelat att han själv använder sig av strategin år efter år med framgångsrikt resultat.

avkastning med weeklies covered call
Under denna tid testade jag strategin

Kom ihåg att en strategi som fungerat historiskt kan sluta att fungera då marknaden ständigt förändras. Den erfarenhet som jag har av strategin är dock väldigt god. Ställ gärna frågor i kommentarerna.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023