Investera i vete

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Investera i vete

Investering i priset på vete kan ske via exempelvis certifikat, futures eller i ETF:er. Det är då priset på kontraktsmarknaden (MATIF) som speglas i dessa värdepapper. 

Priset på vete påverkas av utbudet på marknaden, vilket i sin tur exempelvis påverkas av väder, eventuella exportstopp och geopolitiska kriser. Efterfrågan påverkas bland annat av ändrat konsumtionsmönster och ökad befolkningsmängd. Dessutom kan efterfrågan öka vid kraftigt ökade priser på andra jordbruksprodukter som kan ersättas med vete.  

Lär dig mer om vete som marknad, vad som påverkar priset och de olika investeringsalternativen.

Så investerar du i vete

Investeringar i vete (priset på vete) kan både ske i certifikat, CFD och fonder. De olika alternativen har olika fördelar. 

eToro och IG erbjuder CFD-handel i ett stort antal råvaror, betydligt fler än vad exempelvis Avanza och Nordnet erbjuder. Fördelen är även att det är möjligt att gå kort eller lång samt att hävstångshandel erbjuds med valbar hävstång.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

eToros handel med CFD sker i Wheat Future Contract med förutbestämd löptid. När en position öppnas framgår även dess löptid vilket betyder att den automatisk löses in på angivet datum. Detta sker månadsvis eller varannan månad. 

Hos IG finns däremot vete-CFD:s utan löptid.

Vete etoro

Avanza har ett par certifikat som följer värdeutvecklingen på vete. Fördelen med dessa är att handel kan ske inom ISK eller Kapitalförsäkring. Däremot kan handel inte ske med hävstång.

  • Vete AVA – Certifikat som ökar i värde om vete går upp i pris. Handlas utan hävstång.  

Fördelen med fonder är den diversifiering som sker i olika tillgångar. Det finns däremot ytterst få fonder med stor exponering mot just vete, däremot vissa med bredare exponering mot olika jordbruksråvaror.  

Fond kan vara ett bra alternativ vid en tro om allmänt högre jordbrukspriset. Däremot kommer fonden inte påverkas i någon större grad av enskilda geografiska händelser som påverkar enbart vetemarknaden. 

WisdomTree Agriculture är en ETF med exponering mot olika jordbruksråvaror. Det är exempelvis majs, soja, vete, socker och kaffe. Fondens mål är att följa Bloomberg Agriculture Index vilket är ett sammansatt index av 9 jordbruksråvaror. Nedan visas utvecklingen mellan 2017 och 2022. 

WisdomTree Agricultue

Interaktiv graf

Handla råvaror & gör teknisk analys via IG

IG.com/sv erbjuder en app och en plattform som är mycket bra för:

✅ Gratis att öppna konto
✅ Teknisk analys i app & på pc-plattformen
✅ Ta position för uppgång eller nedgång
✅ Investera i råvaror, index, krypto osv
✅ Handla med eller utan hävstång
✅ Prova på med ett kostnadsfritt demokonto

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

  • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
  • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
  • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Vete som marknad

I likhet med all råvaruhandel sker handeln med vete på en finansiell marknad och en fysisk marknad. Den finansiella marknaden innebär handel i kontrakt (MATIF) och är den marknad som används när investerare exponerar sitt kapital mot vetepriset. Den fysiska marknaden är mer lokal och speglar vad exempelvis uppköpare och producenter av livsmedel betalar för det vete de behöver köpa in. 

Finansiella marknadspriser – vete MATIF

Vid handel med vete på den finansiella marknaden sker detta alltid i standardiserade kontrakt utifrån exempelvis kvalitéer, volym, kontraktsstorlek och leveranssort. Kontrakten är alltså identiska och skiljer sig enbart utifrån pris och leveransmånad (sep, dec, mars och maj)

Vid handel på EURONEXT, ofta benämnd som MATIF, sker handeln på den europeiska marknaden och följer därmed den standard som gäller inom Europa. Vid investeringar i certifikat, CFD eller andra finansiella instrument, med vete som underliggande tillgång, är det alltså priset på MATIF som avgör värdet. Handel på den finansiella marknaden sker primärt av följande aktörer:

  • Hedgeaktörer – Kontrakt används för att prissäkra de egna tillgångarna. Detta genom att det både är möjligt att teckna köp- och säljkontrakt. Bland de som investerar som hedge finns exempelvis lantbrukare, handlare och företag som jobbar inom produktion och förädling. 
  • Investerare  – Investerare använder kontrakt som ett sätt att exponera sitt kapital mot vetemarknaden. Den stora skillnaden, mot att handla med hedge, är att investerarna aldrig låter kontrakten löpa ut. De säljs alltid innan förfallodag vilket innebär att de aldrig behöver köpa/sälja den fysiska varan. 

Generellt rör sig finansmarknadspriserna (pris på kontrakt) kraftigare än priset på fysisk vara. Detta exempelvis vid tecken på torka, krig eller andra faktorer som kan påverka utbudet. 

Marknadspris fysisk vara

Marknadspriset på den fysiska varan (vete) skiljer sig alltså en del från priset på de löpande kontrakten. I detta fall styrs priset primärt av utbud och efterfrågan och inte alls i lika stor utsträckning av spekulation som på den finansiella marknaden. 

”Medan det endast finns ett marknadspris på vete MATIF, finns det otaliga marknadspriser på vete runt om i Europa. Det beror på kvalitet, paritet (dvs. om varan är såld med eller utan frakt, bil, båt etc.) leveranssort, båtstorlek, leveranstid, lastnings- och lossningskapacitet. / Lantmännen Maskin

Vad styr vetepriset?

Som alla finansiella produkter styrs priset av utbud och efterfrågan. Det är däremot betydligt fler faktorer som kan påverka utbudet än efterfrågan då vete är en basprodukt inom livsmedels- och foderindustrin. Nedan nämns några faktorer som kan påverka priset. 

Geopolitiska kriser

Att politiska kriser och krig kan påverka priset på vete blev mycket tydligt under våren 2022. Ryssland invaderade Ukraina varpå stor oro på världsmarknaden för flera råvaror uppstod. Ukraina kallas ibland för ”Europas kornbod” och med bland annat förstörd infrastruktur förväntades skörden blir betydligt lägre under 2022 – något som påverkade priset. Dessutom infördes snabbt hårda sanktioner mot Ryssland vilket begränsade utbudet ytterligare. 

Grafen nedan visar tydlig korrelation mellan krigsutbrottet 24:e februari och ett kraftigt ökat vetepris. Under de första sju dagarna av kriget ökade priset med 70%! (Vete är blå med OMX30 är Orange)

Krig och vetepris graf

Om grafen zoomas ut och istället visar priset på vete de fem senaste åren, före kriget, visas effekten av kriget ännu tydligare. Samtidigt gick det att se något högre prisnivåer redan från början av 2021 och framåt – vilket eventuellt kan kopplas till högre energipriser samt inflationsoro. 

Vete och inflation graf

Energipriser

Många bönder säljer vete på kontrakt vilket innebär att priset fastställs inför skörd. Det skapar en stabilitet men innebär även att de påverkas av snabba förändringar i kostnader på exempelvis energi och drivmedel.

Inflation

Inflation brukar gå hand i hand med högre råvarupriser. Därmed kan en investering i en korg av olika råvaror ses som hedge mot inflation. Visserligen påverkas primärt råvaror inom energi samt basmetaller men det kommer även påverka mjuka råvaror, dvs. jordbruksråvarorna. 

Väder

”Värmebölja i Västeuropa och för mycket regn i Östeuropa har gjort råvaruhandlarna oroliga och drivit upp vetepriserna”

Citat är från Privata Affärer 2010 och visar tydligt hur vädrets makter påverkar priset. I detta fall påverkades priset på flera jordbruksråvaror exempelvis majs och korn. Samma år hade Ryssland den värsta torken på 130 år och sammantaget ökade priset på vete ca 50 % under våren och sommaren 2010. 

Exportstopp

I likhet med att ökad export kan sänka priset kan exportstopp resultera i högre priset. Det finns flera länder som tidvis har haft exportstopp för att primärt använda råvaran inom landet. En av de faktorer som resulterade i att vetepriset sjönk under sommaren 2011 var att Ryssland upphävde sitt exportstopp. Detta sammanföll med att Kinas jordbruksdepartement offentliggjorde att årets veteskörd skulle bli större än förväntat. 

Påverkas av andra jordbruksråvaror

Under våren 2011 var det god skörd samtidigt som lagerhållningen var god. Ändå gick priset uppåt. I detta fall handlade det en ökad efterfrågan på grund av brist på en annan jordbruksråvara, majs. Detta utifrån att högkvalitativt vete blev ett alternativ för foderproducenter när priset på majs var för högt. 

I de fall som en jordbruksråvara delvis kan ersättas med en annan jordbruksråvara påverkar alltså prisnivåerna varandra. 

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

  • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
  • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
  • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Lämna en kommentar