Flaggformation

flagga formation inom teknisk analys

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

Flaggformation är en av de mest klassiska formationerna inom teknisk analys. Namnet kommer från en kraftig kursuppgång/nedgång (flaggstång) med svag rekyl (flagga).

Dessa formationer uppstår på marknader med kraftiga rörelser och kan påvisa ytterligare rörelse i trendens riktning. Det är alltså en så kallad fortsättningsformation.

Formationen i korthet:

  • Explosiv uppgång/nedgång
  • Svag rekyl med trendlinjer som skapar en flagga
  • När trendlinjen bryts skapas köp/säljläge
flagga formation teknisk analys
Exempel på en bull flagga

Använd plattformen & appen som IG.com/sv erbjuder för teknisk analys. Deras verktyg är helt gratis att använda och håller världsklass.

Bull-flag

(1) En starkt stigande rörelse i kursen som kan liknas med en ”flaggstång” uppstår på marknaden. Det handlar alltså inte om en långtgående stigande trend utan snarare kortsiktigt utbrott. Trenden bekräftas av högre toppar och bottnar.

(2)Därefter kommer en svag rekyl som ser ut som en flagga utifrån de två parallella trendlinjer som skapas. Den ska därmed inte vara kraftigt nedåt utan snarare lite fallande rektangel. Det är denna som klassas som ”flaggan”. I detta fall blir det alltså lägre toppar och bottnar.

Formationen kan även se ut som en vimpel där trendlinjerna dras samman istället för att vara parallella (flagga). Däremot sker analys på samma sätt samt köpläge uppstår vid samma tillfällen.

(3) När kursen bryter upp från flaggans övre del uppstår en köpsignal. En del väljer att vänta in börsdagens slut för att se att kursen har stängt ovanför flaggans nivå innan en köporder läggs. För att gardera sig mot eventuell nedgång kan även Stop-Loss läggas. Den placeras då i nedersta delen av flaggpartiet (4). Köpsignalen blir även starkare om handelsvolymen ökat vid utbrottet.

(5) Målpriser sätts sedan utifrån flaggstångens höjd. Beräkna flaggstångens höjd och ta 50 % eller 100 % av dess höjd. Efter att kursen brutit ut ur flaggan beräknas alltså kursen gå upp lika mycket som halva, eller hela, flaggstången.

Bear-flag

Formationen för en Bear-flag är därmed exakt tvärt om Bull-flag. Flaggstången sträcker sig nedåt och flaggan blir en rekyl svagt uppåt. I detta fall förväntas därmed kursen fortsätta nedåt efter denna rekyl. 

bear flagga
Bear flag = omvänd bull flag

Varför denna formation?

En grundregel, vid användning av teknisk analys, är att förstå varför de olika formationerna uppstår, dvs vilken psykologi som ligger bakom. Du kan då både lättare förstå analysen samt avgöra om den passar in på ditt sätt att handla. En psykologisk förklaring kan vara följande:

Flaggstången

På grund av ny information, eller rykten, har det skapats att massivt köptryck i en aktie. Detta skapar den flaggstång som är grunden i flaggformationen. När exempelvis ett kraftigt köptryck skapas kommer även fler investerare att intressera sig för aktien vilken kan bidra till ytterligare ökning av kursen.

Vinsthemtagning

Med en kortsiktig kraftig ökning lockas alltid vissa investerare att ta hem delar av, eller hela, vinsten. Det är i detta läge som de lägre topparna och bottnarna (flaggan) uppstår.

Ökat köptryck

Intresset är fortfarande stort för aktien och efter viss vinsthemtagning kommer köparna återigen börja dominera marknaden. När kursen ”bryter ut” ur flagformationen, samtidigt som volymen ökar, kommer kursen återigen fortsätta i trendens riktning.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Fungerar flaggformationen?

Svagheten med teknisk analys är att alla formationer är subjektiv. Det är upp till betraktare att avgöra om det är en flagga – eller inte. Det är därmed viktigt att komma ihåg att teknisk analys både bygger på vilken analys som används samt personens förmåga att urskilja de olika formationerna.

Testa

En intressant väg är helt enkelt att testa en specifik teknisk analys under 100 trades och skriva ner exakt vinst/förlust samt totalt resultat. Genom att använda Stop-Loss och enbart köpa aktier för små belopp går det att testa utan någon större risk. Men kom ihåg att det krävs minst 100 trades för att det ska kunna bli trovärdig statistik.

Testa inte…

Majoriteten som försöker tjäna pengar via kortsiktiga trades (Teknisk analys) har sämre avkastning än de som köpt indexfonder via ett månadssparande. Statistiskt kommer nybörjaren alltså att tjäna på att köpa indexfonder. Men självklart kan det både vara roligt, spännande och ibland lönsamt att vara mer aktiv.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Trading & teknisk analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023