Branschfonder

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Branschfonder

Branschfonder är aktiefonder med innehav riktat mot en specifik bransch. Exempelvis på branscher är finans, fastigheter, energi och råvaror.

Fördelen med branschfonder är att en större exponering kan ske mot en specifik bransch samtidigt som riskspridning uppnås via fondalternativet istället för att äga enstaka aktier. På grund av trender och konjunkturcykler är det ofta flera fonder inom samma bransch som kan ses på topplistor över ”årets bästa fonder”.

Nackdelen med branschfonder är den högre risken som uppstår. Påverkas den valda branschen negativt av exempelvis naturkatastrofer, politiska beslut eller lågkonjunktur kan innehavet kraftigt minska i värde.

Branschfond = Värdepappersfond som (till minst 80 %) köper aktier i en specifik bransch, så som läkemedel, fastigheter, etc / Fondbolagens förening.

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Vad är en branschfond? Varför investera?

  • Fond med innehav mot en bransch
  • Investering kan ske vid tilltro till, eller intresse för, branschen
  • Skapa diversifiering i en bred investeringsportfölj

Genom att välja en branschfond, istället för exempelvis en indexfond, skapas en tydlig exponering mot en specifik bransch. Skulle denna bransch utvecklas starkare än index kan därmed avkastningen bli betydligt högre än med en bred indexfond eller geografiskt inriktad fond.

Exponering mot en viss bransch kan alltså ge betydligt högre avkastning än exempelvis breda indexfonder. Men det innebär även högre risk. Dessa fonder påverkas i betydligt större grad, än indexfonder, av enskilda politiska och ekonomiska händelser.

Exempelvis påverkades Teknikfonderna positivt av coronapandemin medan konsumentvaror påverkades negativt. Politiska beslut och subventioner kan även påverka dessa fonders utveckling. Ett exempel är Ny Energi som gynnats av att allt fler länder väljer att fasa ut olja och gas till förmån för vatten-, vind- och solkraft.

Eftersom exponering sker mot en specifik bransch är det viktigt att inte hela investeringsportföljen består av en, eller ett par, branschfonder. Det skapar en allt för smal inriktning och hög risk.

”Trots att fonder är diversifierade i grunden är det bra att komma ihåg att fonder som riktar in sig mot enskilda branscher ofta har en hög risk. Försök därför att sprida dina risker genom att välja in flera olika branscher, länder och valutor i din portfölj för ett stabilare sparande över tid” / Johanna Englund (Fondbolagens Förening) i intervju till Privata Affärer.

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Skillnad mellan olika fonder

  • Bransch och Tema

Längre ner i denna artikel presenteras ett flertal olika inriktningar på branschfonder. Det är exempelvis Infrastruktur, Läkemedel, Ny Teknik och Råvaror. Dessa kan ses som breda branschfonder vilket innebär att investeringar kan ske ett stort antal företag inom denna bransch.

Det finns även fonder med ”specialinriktning” vilket innebär en betydligt smalare bransch/nisch. Dessa brukar kallas för tematiska branschfonder. Ett exempel är Thematica Future Mobility som enbart investerar i elektrifierade fordon. Fonden hittas inom branschfonderna ”Ny Teknik”. Generellt gäller att ju smalare nisch desto högre risk – och större möjlighet till hög avkastning.

  • Geografi

Med globalt investeringsperspektiv ges förvaltarna möjlighet att investera i bolag över hela världen. Ofta innebär det ett extra fokus på USA. För dig som investerar innebär detta lägre risk än om fonden enbart investerar i Sverige eller Norden.

  • Cykliska eller icke-cykliska

Ett sätt att investera i branschfonder är att välja cykliska fonder och investera utifrån en konjunkturcykel. Det finns även icke-cykliska branschfonder så som livsmedel och läkemedel.

Exempel på inriktningar

Bioteknik

Bioteknik omfattar bland annat företag inom medicinteknik och genetisk forskning. Dessa branschfonder gynnas generellt av högkonjunktur och ökad riskaptit hos investerarna. Detta utifrån att flera av bolagen inom denna bransch har produkter som fortfarande är inom forskning och utveckling.

🔗 Se fonder inom bioteknik hos Avanza

Energi

Energifonder investerar primärt i företag inom gas- och oljeindustrin. Detta utifrån att olja och gas står för den största delen av energiproduktionen i världen. Utöver detta kan även investeringar ske i andra energikällor. Önskas investeringar enbart ske i förnyelsebar energi bör istället fonder inom ”Ny Energi” väljas. Läs mer här på aktiekunskap om energifonder

🔗 Se fonder inom energi hos Avanza

Fastigheter

Fastighetsfonder investerar i både fastighetsbolag samt företag inom förvaltning, service och produktion av fastigheter. Delvis kan det även innebära finansiering till fastighetsbolag och kringliggande tjänster.

Företagen gynnas framförallt av en lågräntemiljö. Detta både eftersom dess lånekostnader hålls nere samt att investeringsviljan hos övriga företag ökar.

🔗 Se fonder inom fastigheter hos Avanza

Finans

Inom finansbranschen finns bland annat banker, försäkringsbolag, betalningsförmedlare, kreditbolag och aktiemäklare. Delvis påverkas finansbranschen av ränteläget då lägre räntor innebär lägre intäkter via lån och krediter. Detta är en bransch under stark utveckling och förändring med en rad nya aktörer och betalningstjänster. Framförallt hittas utvecklingen inom fin-tech branschen.

🔗 Se fonder inom finans hos Avanza

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Infrastruktur

Fonder med inriktning mot infrastruktur investerar i företag inriktade mot infrastrukturen i samhället. Det kan exempelvis vara el-, gas- och vattenbolag men även flygfält, hamnar och delvis vägar. Företagen gynnas bland annat av ökad befolkning, urbanisering och globalisering.

🔗 Se fonder inom infrastruktur hos Avanza

Jordbruk

Jordbruksfonder investerar i större bolag som är verksamma inom jordbruk. Detta genom hela värdekedjan, från produktion och förädling till distribution och försäljning. Priset på jordbruksprodukter är till stor del avgörande för dessa företags ekonomiska utveckling. Detta påverkas av bland annat väderförhållanden, politiska beslut och trender i efterfrågan. Ofta går priset upp vid oro för inflation.

Ett alternativ till att investera i jordbruksfonder kan vara att investera i priset på ett par jordbrukstillgångar så som majs, socker eller kakao.

🔗 Se fonder inom jordbruk hos Avanza

Kommunikation

Fonder inom kommunikation investerar i företag inom data- och telekommunikation. Detta så som teleoperatörer, internetleverantörer och delvis mjukvaruutvecklare. Med 5G och ”Internet of Things” förväntas denna bransch få en ny stor inriktning.

🔗 Se fonder inom kommunikation hos Avanza

Konsumentvaror

Fonder med inriktning mot konsumentvaror kan antingen investera brett eller mot en specifik målgrupp. Det finns exempelvis fonder som investerar i konsumentvaror för personer med hög och mycket hög inkomst likväl de som investerar i basutbud av konsumentvaror.

Exempel på investeringar från några av de största fonderna är Amazon, Sony, Facebook, American Express och Nestle.

🔗 Se fonder inom konsumentvaror hos Avanza

Läkemedel

Läkemedelsfonder är en av de större kategorierna av branschfonder. Dessa investerar i forskning, utveckling och försäljning av läkemedel samt delvis sjukvårdsmaterial. Ofta heter dessa fonder något med både läkemedel och hälsa vilket betyder att investeringar även kan ske i företag inom omvårdnad, läkarmottagningar m.m.

Läkemedelsfonder ses generellt som ”defensiva”. Det innebär att de inte påverkas av en lågkonjunktur i lika stor grad som många andra branschfonder.

🔗 Se fonder inom läkemedel hos Avanza

Miljö

Miljö- och klimatfonder investerar i företag som på något sätt bidrar till en bättre miljö. Det kan därmed delvis vara företag inom ”Ny Energi” (se kommande rubrik) men även energieffektivisering och teknisk utveckling.

🔗 Se fonder inom miljö hos Avanza

Ny Energi

Inom Ny Energi finns företag som arbetar med fossilfria energikällor. Främst förknippas detta med sol-, vind- och vattenkraft men det finns även ytterligare vägar till energi. Investeringar kan ske i bolag som forskar inom området likväl i de som säljer en färdig produkt över hela världen.

🔗 Se fonder inom Ny Energi hos Avanza

Ny Teknik

Med ”Ny Teknik” menas exempelvis IT, telekom, läkemedelsteknik och industriteknik. Detta till skillnad mot traditionell teknik som framförallt förknippas med industri. Då digitalisering och automatisering är något som genomsyrar stora delar av näringslivet kan fondernas innehav sträcka sig över flera olika områden. Läs mer här på aktiekunskap om: teknikfonder

🔗 Se fonder inom Ny Teknik hos Avanza

Råvaror

Råvarufonder investerar i företag som utvinner, förädlar och distribuerar de största råvarorna så som olja, gas och metaller. Det är en mycket konjunkturkänslig bransch som gynnas kraftigt av högkonjunktur. Priset på råvaror brukar även gå upp vid oro för inflation – något som alltså gynnar denna bransch. Det finns breda råvarufonder samt de som enbart har fokus på exempelvis ädelmetaller och gruvdrift.

🔗 Se fonder inom råvaror hos Avanza

Vattenresurser

Branschfonder med inriktning mot vattenresurser investerar i företag som utvecklar och producerar produkter inom vattenrening, vattendistribution och på annat sätt påverkas av behovet av färskvatten. Flera av dessa fonder väljer primärt att investera i företag som följer FN:s hållbarhetsmål.

🔗 Se fonder inom vattenresurser hos Avanza

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

  • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
  • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
  • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar