Tidscykler på börsen

Tidscykler börsen

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

På börsen är det ofta tidscykler som upprepar sig. Vissa tidscykler är vanligare än andra och oftast finns det logiska förklaringar bakom som gör att man förstår varför tidscyklerna återupprepar sig.

Det är dock viktigt att ha i åtanke att inga cykler är 100% återkommande. Att ta köp eller säljbeslut enbart baserat på tidscykler är därför oftast en dålig ide.

Man måste dessutom har marginaler när man tittar på cykler. Om exempelvis en bulltrend förväntas pågå i 90 månader så kan den likagärna pågå i 85 månader eller 95 månader. Det är sällan det är exakta siffror.

15-30-45-60-90-120 cykeln

Detta är en vanlig cykel som ofta återkommer i månadsgrafen i större index och råvaror till exempel. Råvaror kan ofta trenda uppåt i en bull-trend i 90-120 månader för att sedan vända och börja trenda nedåt i en beartrend i 30 månader. Cyklerna skiljer sig givetvis mellan olika råvaror och olika index för olika marknader men det är flera råvaror som tidigare har följt denna cykel.

 • 15 månader = 1,25 år
 • 30 månader = 2,5 år
 • 45 månader = 3,75 år
 • 60 månader = 5 år
 • 90 månader = 7,5 år
 • 120 månader = 10 år
cykler i råvaror olja
Exempel på cykler i råvara (olja)
 1. 2001-11 till 2008-07 = 7 år och 8 månader = ca 7,5 år = ca 90 månaders uppgång
 2. 2011-04 till 2016-01 = 4 år och 9 månader = ca 5 år = ca 60 månaders nedgång
 3. 2015-12 till 2018-10 = 2 år och 10 månader = ca 2,5 år = ca 30 månaders uppgång

Varför denna cykel ofta uppstår i till exempel råvaror beror förmodligen till stor del på balansen mellan utbud och efterfrågan. När en råvara stiger i pris dyker det upp många nya företag som vill ta del av vinsterna från råvaran samtidigt som befintliga företag skalar upp sin produktion.

Efter ett antal år börjar utbudet överstiga efterfrågan vilket leder till att priset på råvaran börjar trenda nedåt. Detta leder till att ”dåliga” företag tvingas till konkurs och bra företag drar ner på sin produktion av råvaran. Till slut vänder det hela och efterfrågan är högre än utbudet och så börjar det om.

Det kan även delvis vara så att när en råvara har stigit i pris i 10 år så börjar investerare bli oroliga och dra öronen åt sig. Det kan då trigga en nedgång i råvarans pris bara för att den stigit i just 10 år. Om alla tittar på samma cykler så kan de bli delvis självuppfyllande.

För handel på kort och medellång sikt och teknisk analys använder vi oss av plattformen IG.com/sv. Där kan du gå både lång och kort i aktier, index, råvaror, kryptovalutor osv via CFD:s på ett smidigt sätt och du kan använda plattformen kostnadsfritt för teknisk analys. Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

Tidscykler i index

cykler i omxs30
 1. 2000-03 till 2002-10 = 2 år & 7 månader = ca 2,5 år = ca 30 månaders nedgång
 2. 2002-10 till 2007-07 = 4 år och 9 månader = ca 60 månaders uppgång
 3. 2007-07 till 2008-10 = 1 år och 3 månader = 15 månaders nedgång

Breda index, exempelvis S&P500 och OMXs30 kan ofta trenda även de i 15-30-45-60-90-120 cykeln. Anledningen till det beror förmodligen på att aktier tidigare har trendat uppåt i 7-10 år för att sedan gå ner rejält i lågkonjunkturen som upptstår när räntorna blir så höga att investerarna flyr från aktier in i obligationer och andra räntebärande placeringar. Investerarna tror helt enkelt inte längre på att tillväxten kommer att fortsätta eftersom räntorna blivit så höga att de bromsar utvecklingen.

När sedan räntorna börjar falla så ökar intresset för aktier igen efter ett tag. Då påbörjas nästa uppgångsfas/bulltrend och hela cykeln börjar om igen.

Även här har marknaden koll på cykler och många investerare börjar dra öronen åt sig efter 7 års uppgång, dvs ca 90 månaders uppgång.

Kortare cykler

Vissa hävdar att marknaden rör sig i cykler även på kortare perspektiv, till exempel i timmar eller dagar. Denna typ av cykler är dock svårare att motivera med någon sorts underliggande logisk förklaring. Det innebär såklart inte att cyklerna inte finns. De kan förmodligen motiveras med psykologi och andra marknadseffekter. Här skall man dock vara extra försiktig med att tro på cykler. En cykel i ett kort perspektiv där man inte vet förklaringen för kan försvinna lika snabbt som den uppstår.

Sammanfattning

Var försiktig när du använder tidscykler i din handel. Cyklerna är opålitliga. Det är alltid lätt att hitta cykler i efterhand men när du skall använda dom för att se framåt är det inte alls samma sak så använd alltid cykler med en viss skeptisism.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Trading & teknisk analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023