Cup and handle formation

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Cup and handle
Cup and handle formation

Cup and handle används inom teknisk analys för att upptäcka köptillfällen inför en förväntad stark kursuppgång. Namnet kommer från att formationen ser ut som en tekopp med ett öra. Detta genom att kursutvecklingen skapar en formation av en halvcirkel (U-form) och därefter en neutral eller tvär korrigering av kursen.

 • Visar köpsignal inför kursuppgång
 • Bör kombineras med andra indikatorer
cup and handle formation

Gratis plattform för teknisk analys

IG.com/sv erbjuder en plattform och app för teknisk analys & trading. Det är helt gratis att öppna konto hos IG och att använda deras plattform. Där kan du även följa & handla på världens marknader i realtid dygnet runt, även när börsen är stängd.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Cup…

Formationen Cup and handle börjar med en rundad halvbåge nedåt (1). Med andra ord har kursen en kortsiktig nedåtgående trend, stabiliserats och sedan en kortsiktig uppåtgående trend. Detta är själva ”koppen” i formationen.

Nedgången och uppgången ska, i stort sett, vara en spegelbild av varandra. Är det en mjuk nedgång och en tvär uppgång är det inte korrekt formation.

…and handle

Efter “koppen” skapas en formation av koppens öra. Detta med en tydlig neutral eller nedåtgående trend. Denna formation ska börja på ”kanten” på koppen (2) för att formationen ska bli korrekt.

Efter denna neutrala, eller negativa, utveckling följer en uppåtgående trend. Det är i detta läge som ett köptillfälle uppstår (3).

Använda Cup and handle för köp & sälj-positioner

När formationen har uppstått går det att se köppositioner samt avgöra hur högt kursen bör förväntas gå (säljposition).

När uppstår köpposition?

Börja med att skapa en trendlinje på handtagsformationen. Det är när kursen bryter denna trend uppåt som köpläge uppstår. Det är alltså nu som kursen förväntas fortsätta uppåt.

Hur mycket uppåt?

Börja med att dra en linje som skapar ett ”lock” på koppen. Dra sedan ett streck från botten av koppen till ”locket”. Detta streck kommer därmed påvisa ”djupet” av koppen. Strecken förflyttas därefter och ställs på locket i närheten av handtaget. Tanken är därmed att sälja när kursen når toppen av detta streck.

När kursen bryter ur den nedåtgående trenden (handtaget) förväntas den alltså gå upp lika mycket som maximal nedgång var i början av den mätbara perioden (början av koppen). Det går även att mätta ”koppens djup” på flera olika ställen och därmed sätta olika sälj-nivåer.

Fake Breakout

Det är självklart inte säkert att kursen fortsätter uppåt efter att den brutit nedåtgående trenden (handtaget). Skulle trenden brytas varpå kursen sedan återigen faller nedåt kallas detta för en ”fake breakout”.  Om köp sker vid en breakout kan därför stop-loss användas för att undvika större förluster om kursen skulle återgå till negativ trend. 

Kan påvisa utveckling av sektor

Om det är flera aktier, inom samma sektor, som påvisar Cup and handle under samma period kan detta ses som ett tecken på styrka inom sektorn. Uppstår denna situation skapas därmed en köpsignal utifrån ökad tilltro till just denna sektor.

”Rund botten”

Om den runda formationen uppstår, utan handtaget, kallas formationen för ”rund botten”. Vissa använder denna formation som underlag för teknisk analys medan andra uteslutande söker efter tillfällen med kompletta Cups and handle.

Inverted Cup and handle

En inverted Cup and handle ser ut på samma sätt – men upp och ned. Det kan därmed påvisa en kommande kraftig nedgång i kursen.

Varför förväntas analysen fungera?

Teknisk analys grundas främst på psykologi, beteendemönster och ”flockrörelser” istället för ekonomisk analys av ett företags möjlighet att nå vinst. Att dessa formationer uppstår har alltså främst psykologiska orsaker inom formationens olika faser.

Nedåtgående trend (1)

Kursen har en negativ utveckling. Fler säljer vilket trycker kursen ännu mer nedåt – vilket gör att fler säljer… I detta läge dominerar säljarna marknaden. Kursfallet består alltså till största delen av psykologiska effekter utifrån att många säljer samtidigt. Nedåtgående trenden bör helst ske med vikande volymer.

Kursen bottnar (2)

Kursen börjar ”bottna” vilket betyder att den nedåtgående trenden avlutas och kursen stabiliseras. Varken köpare eller säljare dominerar marknaden. 

Uppåtgående trend (3)

När kursen har tryckts ner och stabiliserats skapas ett intresse hos köparna. När allt fler börjar intressera sig för aktien kommer även fler lockas dit (flockmentalitet) och den kortsiktiga uppgången är ett faktum. Uppåtgående trenden bör helst ske med ökade volymer.

Vinsthemtagning (4)

”Handtaget” på koppen innebär därmed att en del av köparna tar hem hela, eller delar av, vinsten. Därmed skapas det plötsliga och tvära kastet nedåt. När sedan kursen vänder uppåt kan mycket väl vissa av de som tagit hem vinsten återigen köpa aktien då den visar ny styrka. Även här är volymen ofta lägre.

Kursen bör i detta tillfälle gå ner 30 – 50 % av den uppgång som tidigare varit i koppens andra del.

”Köpläge” (5)

Utifrån historisk graf ser det nu ut som ett köpläge. Kursen har haft en god utveckling sedan botten ”på koppen” och tappet i kursen ses som ett tillfälle att köpa in sig.

Fler köper (6)

När fler börjar köpa skapas ett köptryck som drar till ännu fler investerare vilket därmed trycker upp kursen. När kursen bryter konsolideringen har formationen fullbordats. Utifrån analysen uppstår här en tydlig köpsignal utifrån att kursen förmodas gå uppåt.

Gratis plattform för teknisk analys

IG.com/sv erbjuder en plattform och app för teknisk analys & trading. Det är helt gratis att öppna konto hos IG och att använda deras plattform. Där kan du även följa & handla på världens marknader i realtid dygnet runt, även när börsen är stängd.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Fungerar Cup and Handle?

Det finns både de som är fullt övertygade om att trading bör ske utifrån Cup and handle – och de som anser att det inte finns något statistiskt stöd för denna tekniska analys. Kanske har bägge rätt…

Ja – argument för

 • Börspsykologi

De allra flesta kursrörelserna sker på grund av börspsykologi. Det gäller exempelvis säljtryck, köptryck, vinsthemtagningar och andra ageranden från investerarna. Därmed bör det även kunna gå att se vissa mönster i hur människor beter sig på marknaden. Ett av dessa mönster, som uppstår relativt ofta, är just Cups and handle.

 • Eftersom många tror på den

Att Cup and handle ger god avkastning kan även ha att göra med att många förlitar sig på denna analys. Så fort formationen uppstår skapas därmed ett köptryck (eftersom många tror att kursen kommer gå upp) vilket därmed trycker upp kursen. Det blir därmed en slags självuppfyllande profetia.

Nej – argument emot

Den kritik som kan nämnas mot Cup and handle är samma som kan framföras mot ett flertal andra vägar inom teknisk analys.

 • Upp till betraktarens ögon…

Vad som är en Cup and handle formation är upp till betraktaren att avgöra. När någon anser att det är ett tydligt köpläge kan någon annan anse att det inte är en tydlig formation.

Skulle sedan kursen bryta ut uppåt, och sedan i alla fall gå ner igen, går det att skylla på en fake breakout. Det är alltså extremt svårt att mäta om denna tekniska analys verkligen är fördelaktig i längden då det inte finns tillräckligt tydliga indikatorer att följa och mäta.

 • Lätt i efterhand – Svårt att se ”in real”

Det är oerhört lätt att i efterhand peka ut tillfällen då Cup and handle uppstått på marknaden. Det är bara att leta upp tillfällen då en mjuk, rund svacka skett i kursen med efterföljande dipp och kursuppgång. Det kan därmed bevisa att den tekniska analysen fungerar. Men det går alltid att hitta det man letar efter och därefter dra slutsatser. Läs mer: I boken Make Money in Stocks förklarar William O´neil hur Cups and handle fungerar och ger ett stort antal historiska exempel på hans analys

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar