Cup and handle formation

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Cup and handle

Cup and handle används inom teknisk analys för att upptäcka köptillfällen inför en förväntad stark kursuppgång. Namnet kommer från att formationen ser ut som en tekopp med ett öra. Detta genom att kursutvecklingen skapar en formation av en halvcirkel (U-form) och därefter en neutral eller tvär korrigering av kursen.

  • Visar köpsignal inför kursuppgång
  • Bör kombineras med andra indikatorer
cup and handle formation

Cup…

Formationen Cup and handle börjar med en rundad halvbåge nedåt (1). Med andra ord har kursen en kortsiktig nedåtgående trend, stabiliserats och sedan en kortsiktig uppåtgående trend. Detta är själva ”koppen” i formationen.

Nedgången och uppgången ska, i stort sett, vara en spegelbild av varandra. Är det en mjuk nedgång och en tvär uppgång är det inte korrekt formation.

…and handle

Efter “koppen” skapas en formation av koppens öra. Detta med en tydlig neutral eller nedåtgående trend. Denna formation ska börja på ”kanten” på koppen (2) för att formationen ska bli korrekt.

Efter denna neutrala, eller negativa, utveckling följer en uppåtgående trend. Det är i detta läge som ett köptillfälle uppstår (3).

Använda Cup and handle för köp & sälj-positioner

När formationen har uppstått går det att se köppositioner samt avgöra hur högt kursen bör förväntas gå (säljposition).

När uppstår köpposition?

Börja med att skapa en trendlinje på handtagsformationen. Det är när kursen bryter denna trend uppåt som köpläge uppstår. Det är alltså nu som kursen förväntas fortsätta uppåt.

Hur mycket uppåt?

Börja med att dra en linje som skapar ett ”lock” på koppen. Dra sedan ett streck från botten av koppen till ”locket”. Detta streck kommer därmed påvisa ”djupet” av koppen. Strecken förflyttas därefter och ställs på locket i närheten av handtaget. Tanken är därmed att sälja när kursen når toppen av detta streck.

När kursen bryter ur den nedåtgående trenden (handtaget) förväntas den alltså gå upp lika mycket som maximal nedgång var i början av den mätbara perioden (början av koppen). Det går även att mätta ”koppens djup” på flera olika ställen och därmed sätta olika sälj-nivåer.

Fake Breakout

Det är självklart inte säkert att kursen fortsätter uppåt efter att den brutit nedåtgående trenden (handtaget). Skulle trenden brytas varpå kursen sedan återigen faller nedåt kallas detta för en ”fake breakout”.  Om köp sker vid en breakout kan därför stop-loss användas för att undvika större förluster om kursen skulle återgå till negativ trend. 

Kan påvisa utveckling av sektor

Om det är flera aktier, inom samma sektor, som påvisar Cup and handle under samma period kan detta ses som ett tecken på styrka inom sektorn. Uppstår denna situation skapas därmed en köpsignal utifrån ökad tilltro till just denna sektor.

”Rund botten”

Om den runda formationen uppstår, utan handtaget, kallas formationen för ”rund botten”. Vissa använder denna formation som underlag för teknisk analys medan andra uteslutande söker efter tillfällen med kompletta Cups and handle.

Inverted Cup and handle

En inverted Cup and handle ser ut på samma sätt – men upp och ned. Det kan därmed påvisa en kommande kraftig nedgång i kursen.

Varför förväntas analysen fungera?

Teknisk analys grundas främst på psykologi, beteendemönster och ”flockrörelser” istället för ekonomisk analys av ett företags möjlighet att nå vinst. Att dessa formationer uppstår har alltså främst psykologiska orsaker inom formationens olika faser.

Nedåtgående trend (1)

Kursen har en negativ utveckling. Fler säljer vilket trycker kursen ännu mer nedåt – vilket gör att fler säljer… I detta läge dominerar säljarna marknaden. Kursfallet består alltså till största delen av psykologiska effekter utifrån att många säljer samtidigt. Nedåtgående trenden bör helst ske med vikande volymer.

Kursen bottnar (2)

Kursen börjar ”bottna” vilket betyder att den nedåtgående trenden avlutas och kursen stabiliseras. Varken köpare eller säljare dominerar marknaden. 

Uppåtgående trend (3)

När kursen har tryckts ner och stabiliserats skapas ett intresse hos köparna. När allt fler börjar intressera sig för aktien kommer även fler lockas dit (flockmentalitet) och den kortsiktiga uppgången är ett faktum. Uppåtgående trenden bör helst ske med ökade volymer.

Vinsthemtagning (4)

”Handtaget” på koppen innebär därmed att en del av köparna tar hem hela, eller delar av, vinsten. Därmed skapas det plötsliga och tvära kastet nedåt. När sedan kursen vänder uppåt kan mycket väl vissa av de som tagit hem vinsten återigen köpa aktien då den visar ny styrka. Även här är volymen ofta lägre.

Kursen bör i detta tillfälle gå ner 30 – 50 % av den uppgång som tidigare varit i koppens andra del.

”Köpläge” (5)

Utifrån historisk graf ser det nu ut som ett köpläge. Kursen har haft en god utveckling sedan botten ”på koppen” och tappet i kursen ses som ett tillfälle att köpa in sig.

Fler köper (6)

När fler börjar köpa skapas ett köptryck som drar till ännu fler investerare vilket därmed trycker upp kursen. När kursen bryter konsolideringen har formationen fullbordats. Utifrån analysen uppstår här en tydlig köpsignal utifrån att kursen förmodas gå uppåt.

Fungerar Cup and Handle?

Det finns både de som är fullt övertygade om att trading bör ske utifrån Cup and handle – och de som anser att det inte finns något statistiskt stöd för denna tekniska analys. Kanske har bägge rätt…

Ja – argument för

  • Börspsykologi

De allra flesta kursrörelserna sker på grund av börspsykologi. Det gäller exempelvis säljtryck, köptryck, vinsthemtagningar och andra ageranden från investerarna. Därmed bör det även kunna gå att se vissa mönster i hur människor beter sig på marknaden. Ett av dessa mönster, som uppstår relativt ofta, är just Cups and handle.

  • Eftersom många tror på den

Att Cup and handle ger god avkastning kan även ha att göra med att många förlitar sig på denna analys. Så fort formationen uppstår skapas därmed ett köptryck (eftersom många tror att kursen kommer gå upp) vilket därmed trycker upp kursen. Det blir därmed en slags självuppfyllande profetia.

Nej – argument emot

Den kritik som kan nämnas mot Cup and handle är samma som kan framföras mot ett flertal andra vägar inom teknisk analys.

  • Upp till betraktarens ögon…

Vad som är en Cup and handle formation är upp till betraktaren att avgöra. När någon anser att det är ett tydligt köpläge kan någon annan anse att det inte är en tydlig formation.

Skulle sedan kursen bryta ut uppåt, och sedan i alla fall gå ner igen, går det att skylla på en fake breakout. Det är alltså extremt svårt att mäta om denna tekniska analys verkligen är fördelaktig i längden då det inte finns tillräckligt tydliga indikatorer att följa och mäta.

  • Lätt i efterhand – Svårt att se ”in real”

Det är oerhört lätt att i efterhand peka ut tillfällen då Cup and handle uppstått på marknaden. Det är bara att leta upp tillfällen då en mjuk, rund svacka skett i kursen med efterföljande dipp och kursuppgång. Det kan därmed bevisa att den tekniska analysen fungerar. Men det går alltid att hitta det man letar efter och därefter dra slutsatser. Läs mer: I boken Make Money in Stocks förklarar William O´neil hur Cups and handle fungerar och ger ett stort antal historiska exempel på hans analys

Ta del av hela marknaden💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform där du kan följa nästan hela världens marknader dygnet runt i realtid. Där kan du även följa och handla på börsen även när den är stängd. Deras app & plattform är dessutom mycket bra för teknisk analys.

Blanka/korta eller gå lång
På IG kan du gå kort eller lång i nästan alla råvaror, index, valutor, aktier och kryptovalutor som finns.

Lämna en kommentar