MACD – Indikator inom Teknisk analys

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
MACD

MACD (Moving Average Convergence Divergence) är en momentum-indikator som används frekvent inom teknisk analys för att upptäcka trendskiften. MACD visar förhållandet mellan flera glidande medelvärden.

 • Visar förhållandet mellan EMA-26 och EMA-12 (kan även använda andra värden)
 • Visar konvergens/divergens mellan aktiekursen och dessa medelvärden
 • Visar vändpunkt för trend och styrka på ny trend

EMA-26 = Exponentiellt glidande medelvärde på 26 dagar

EMA-12= Exponentiellt glidande medelvärde på 12 dagar

MACD = EMA-12 minus EMA-26

Beräkna MACD indikatorn

Eftersom MACD är en av de vanligaste indikatorerna för teknisk analys kan de allra flesta tradingprogram automatiskt applicera dessa linjer till en kursgraf. Det är däremot bra att förstå vad som ligger till grund för linjerna för att därmed kunna göra en egen analys över om det är ett verktyg att använda eller inte.

MACD består av två linjer, en blå och en röd (se kommande rubriker).

Gratis plattform för teknisk analys

IG.com/sv erbjuder en plattform och app för teknisk analys & trading. Det är helt gratis att öppna konto hos IG och att använda deras plattform. Där kan du även följa & handla på världens marknader i realtid dygnet runt, även när börsen är stängd.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

MACD-linjen (Blå linje)

Den blå linjen, ofta benämnd som just MACD-linjen, beräknas fram med hjälp av två EMA-värden. EMA står för ”exponentiellt glidande medelvärde” och finns med flera olika dagars intervall. I detta fall beräknas EMA-12 (12 dagar) varpå EMA-26 (26 dagar) dras bort från detta värde.

MACD-linjen = EMA-12 minus EMA-26

MACD linjer
(Bildkälla: IG)

Signallinje (Röd linje)

Den röda linjen, ofta benämnd som signallinje, räknas fram med EMA på MACD-linjen. Det går att använda olika lång period men det vanligaste är EMA-9.

Signallinje = EMA-9 på MACD-linjen

Nollinje

Om EMA12 och EMA26 (eller andra kombinationer) är exakt samma kommer MACD vara på nollinjen. Se bild ovan.

Histogram

Utöver linjerna består MACD av ett histogram. Detta visar på hur stor skillnaden är mellan MACD-linjen och signallinjen. Det är därmed histogrammet som visar ökad/minskad konvergens och divergens – något som även kan påvisa köp- och säljsignaler.

Om MACD-linjen är högre än signallinjen kommer histogrammet vara på över 0-linjen. Är därmed MACD-linjen lägre än signallinjen kommer histogrammet att visas under 0-linjen.

Histogrammet visar alltså grafiskt förhållandet mellan de två linjerna. Det gör det enkelt att snabbt se detta förhållande, men det hade även kunnat kontrollerats manuellt.

26-12-9

Eftersom det går att använda flera olika medelvärden presenteras ofta MACD med tre siffror i följd. Dessa talar om vilka medelvärden som ligger till grund för uträkningen. Den vanligaste kombinationen är 26-12-9.

Blå linje = EMA-12 minus EMA-26

Röd linje = EMA-9 baserat blå linje

Exponentiellt glidande medelvärde

Exponentiellt glidande medelvärde skiljer sig något mot klassiskt glidande medelvärde. Detta genom att de sista värdena inom spannet kommer att värderas högre. På detta sätt kommer ett exponentiellt glidande medelvärde påverkas snabbare vid kursförändringar.

Vad visar MACD?

Tanken med MACD är att upptäcka kortsiktiga trender på marknaden. Detta kan ske genom att analysera förhållandet mellan röd/blå linje på flera olika sätt.

 • Blå korsar röd linje nerifrån – Bull/Buy

När blå (MACD) korsar röd linje (signallinjen) nerifrån kallas det för en ”bullish crossover”. Detta kan användas som en köpsignal och framförallt om detta händer när linjerna är över noll, dvs positiva (Se nedan). Det betyder att kursen har utvecklats starkare de senaste 12 dagarna än de senaste 26 dagarna.

MACD köp
Bildkälla IG

Problemet är att detta händer relativt ofta och flera av dessa tillfällen har historiskt sett inte varit ett tydligt tillfälle för köp. Följande bild är inzoomad av den ovan. Inom några dagar har blåa linjen korsat röd linje (både uppåt och nedåt). 

MACD köpsignal
 • Blå korsar röd linje uppifrån – Bear/Sell

Detta är motsatt situation som ovan. Det kallas för en bearish crossover. Därmed kan det ses som en säljsignal. Som förklaras ovan finns en stor andel missvisande signaler.

Macd säljsignal
 • Positiv – Bull

Om EMA-12 ligger på en högre nivå än EMA-26 kommer MACD ha ett positivt värde. Det är därmed en positiv köpsignal.  

 • Negativt – Bear

Om EMA-12 ligger lägre än EMA-26 kommer MACD ha ett negativt värde. Det är negativ signal.

 • Linjerna skär 0-linjen uppifrån – Bear

MACD är på väg mot den negativa delen på grafen (under noll) vilket stärker säljsignalen.  Kallas för centreline crossover.

bearish macd
Bildkälla IG
 • Linjerna skär 0-linjen nerifrån – Bull

MACD är på väg upp mot den positiva delen på grafen (över noll) vilket stärker köpsignalen. Kallas för centreline crossover.

Bullish macd
 • Divergens/konvergens

Divergens innebär att skillnaden mellan MACD-linjen och aktiens pris ökar. Konvergens att dessa nivåer rör sig mot varandra, dvs minskar.

Bullish divergens – Aktiens pristrend faller eller går sidledes samtidigt som MACD:s trend är stigande. Det kan tyda på att säljtrycket minskar och att en vändning är närstående.

Bearish divergens – Aktiens pristrend är stigande medan MACD:s trend är fallande. Det kan tyda på att köptrycket minskar och nya toppar inte förväntas.

 • Rise or fall

Rise or fall är de tillfällen då skillnaden mellan blå och röd linje är ovanligt stor. Detta kan därmed lätt utläsas från histogrammet. Den korta trenden är fundamentalt annorlunda mot den långa trenden. Med så kraftigt kortsiktig rörelse är chansen stor att kursen blir överköpt eller översåld och vänder åt motsatt håll.

Gratis plattform för teknisk analys

IG.com/sv erbjuder en plattform och app för teknisk analys & trading. Det är helt gratis att öppna konto hos IG och att använda deras plattform. Där kan du även följa & handla på världens marknader i realtid dygnet runt, även när börsen är stängd.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Förenklat exempel med MACD

EMA-26 på Ericsson A är på 100. Det har varit mycket små rörelser på marknaden både under senaste månaden och senaste veckan. I detta fall har EMA-12 varit på ca 101.

 • Genomsnittlig kurs under 26 dagar har varit ca 100
 • Genomsnittlig kurs under 12 dagar har varit ca 99
 • Aktiens trend är stabil och har så varit under en längre period.

EMD-12 minus EMD-26 = – 1

EMD-9 = – 1

De två linjerna kommer att röra sig i nivå med noll-linjen.

Ett rykte om en stororder gör att kursen rör sig uppåt kraftigt. Det innebär att EMD-26 kommer gå upp lite samtidigt som EMD-12 kommer gå upp betydligt mer. Eftersom EMD-12 är högre kommer linjerna att röra sig i positiva delen av grafen (ovanför 0). Dessutom kommer divergensen att synas i dess histogram.

Nu kommer linjerna att skära noll-linjen underifrån (köpläge) samt skapa en divergens mellan aktiekursen och MACD.

Används oftast ihop med andra indikatorer

MACD bör aldrig användas som en enda enskild indikator inför köp- eller säljbeslut. De som använder indikatorn kan exempelvis kombinera den med RSI.

RSI påvisar om en marknad är överköpt eller översåld och utifrån det visas köp- eller säljlägen. I likhet med MACD är målet att visa förändringar i momentum på marknaden.

RSI och MACD
RSI + MACD hos IG

Kortsiktiga & trender med MACD

Beroende på vilken tidsperiod man ställer in sin kursgraf på så visar MACD kortsiktiga och långsiktiga trender.

 • Väljer du MACD i månadsgraf = visar den långa trenden
 • Väljer du MACD i dagsgraf = visar den kortare trenden

EMA-26 (26 dagars medelvärde) är den vanligaste period som används inom detta verktyg. Det innebär att trenden som påvisas enbart grundas på de 26 senaste handelsdagarna. Verktyget används inom daytrading och swingtrading men även vid långsiktig investering.

Nackdelar med MACD

Som med alla verktyg inom teknisk analys, som bygger på medelvärde, finns en eftersläpande effekt. Det innebär att när MACD påvisar en förändring i trenden kan en stor del av kursändringen redan ha skett. Samtidigt har medelvärde just en styrka i att inte påverkas enbart av förändringar i dagskursen utan visar en mer ”långsiktig” trend.

Dessutom är det inte ett verktyg för att upptäcka trender utan snarare bekräfta dem. Även detta utifrån att det är glidande medelvärden som används.

(How to trade using the MACD Indicator, IG-Market

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Lämna en kommentar