MACD – Indikator inom Teknisk analys

MACD indikator

MACD (Moving Average Convergence Divergence) är en momentum-indikator som används frekvent inom teknisk analys för att upptäcka trendskiften. MACD visar förhållandet mellan flera glidande medelvärden.

 • Visar förhållandet mellan EMA-26 och EMA-12 (kan även använda andra värden)
 • Visar konvergens/divergens mellan aktiekursen och dessa medelvärden
 • Visar vändpunkt för trend och styrka på ny trend

EMA-26 = Exponentiellt glidande medelvärde på 26 dagar

EMA-12= Exponentiellt glidande medelvärde på 12 dagar

MACD = EMA-12 minus EMA-26

Beräkna MACD indikatorn

Eftersom MACD är en av de vanligaste indikatorerna för teknisk analys kan de allra flesta tradingprogram automatiskt applicera dessa linjer till en kursgraf. Det är däremot bra att förstå vad som ligger till grund för linjerna för att därmed kunna göra en egen analys över om det är ett verktyg att använda eller inte.

MACD består av två linjer, en blå och en röd (se kommande rubriker).

Använd plattformen & appen som IG.com/sv erbjuder för teknisk analys. Deras verktyg är helt gratis att använda och håller världsklass.

MACD-linjen (Blå linje)

Den blå linjen, ofta benämnd som just MACD-linjen, beräknas fram med hjälp av två EMA-värden. EMA står för ”exponentiellt glidande medelvärde” och finns med flera olika dagars intervall. I detta fall beräknas EMA-12 (12 dagar) varpå EMA-26 (26 dagar) dras bort från detta värde.

MACD-linjen = EMA-12 minus EMA-26

MACD linjer
(Bildkälla: IG)

Signallinje (Röd linje)

Den röda linjen, ofta benämnd som signallinje, räknas fram med EMA på MACD-linjen. Det går att använda olika lång period men det vanligaste är EMA-9.

Signallinje = EMA-9 på MACD-linjen

Nollinje

Om EMA12 och EMA26 (eller andra kombinationer) är exakt samma kommer MACD vara på nollinjen. Se bild ovan.

Histogram

Utöver linjerna består MACD av ett histogram. Detta visar på hur stor skillnaden är mellan MACD-linjen och signallinjen. Det är därmed histogrammet som visar ökad/minskad konvergens och divergens – något som även kan påvisa köp- och säljsignaler.

Om MACD-linjen är högre än signallinjen kommer histogrammet vara på över 0-linjen. Är därmed MACD-linjen lägre än signallinjen kommer histogrammet att visas under 0-linjen.

Histogrammet visar alltså grafiskt förhållandet mellan de två linjerna. Det gör det enkelt att snabbt se detta förhållande, men det hade även kunnat kontrollerats manuellt.

26-12-9

Eftersom det går att använda flera olika medelvärden presenteras ofta MACD med tre siffror i följd. Dessa talar om vilka medelvärden som ligger till grund för uträkningen. Den vanligaste kombinationen är 26-12-9.

Blå linje = EMA-12 minus EMA-26

Röd linje = EMA-9 baserat blå linje

Exponentiellt glidande medelvärde

Exponentiellt glidande medelvärde skiljer sig något mot klassiskt glidande medelvärde. Detta genom att de sista värdena inom spannet kommer att värderas högre. På detta sätt kommer ett exponentiellt glidande medelvärde påverkas snabbare vid kursförändringar.

Vad visar MACD?

Tanken med MACD är att upptäcka kortsiktiga trender på marknaden. Detta kan ske genom att analysera förhållandet mellan röd/blå linje på flera olika sätt.

 • Blå korsar röd linje nerifrån – Bull/Buy

När blå (MACD) korsar röd linje (signallinjen) nerifrån kallas det för en ”bullish crossover”. Detta kan användas som en köpsignal och framförallt om detta händer när linjerna är över noll, dvs positiva (Se nedan). Det betyder att kursen har utvecklats starkare de senaste 12 dagarna än de senaste 26 dagarna.

MACD köp
Bildkälla IG

Problemet är att detta händer relativt ofta och flera av dessa tillfällen har historiskt sett inte varit ett tydligt tillfälle för köp. Följande bild är inzoomad av den ovan. Inom några dagar har blåa linjen korsat röd linje (både uppåt och nedåt). 

MACD köpsignal
 • Blå korsar röd linje uppifrån – Bear/Sell

Detta är motsatt situation som ovan. Det kallas för en bearish crossover. Därmed kan det ses som en säljsignal. Som förklaras ovan finns en stor andel missvisande signaler.

Macd säljsignal
 • Positiv – Bull

Om EMA-12 ligger på en högre nivå än EMA-26 kommer MACD ha ett positivt värde. Det är därmed en positiv köpsignal.  

 • Negativt – Bear

Om EMA-12 ligger lägre än EMA-26 kommer MACD ha ett negativt värde. Det är negativ signal.

 • Linjerna skär 0-linjen uppifrån – Bear

MACD är på väg mot den negativa delen på grafen (under noll) vilket stärker säljsignalen.  Kallas för centreline crossover.

bearish macd
Bildkälla IG
 • Linjerna skär 0-linjen nerifrån – Bull

MACD är på väg upp mot den positiva delen på grafen (över noll) vilket stärker köpsignalen. Kallas för centreline crossover.

Bullish macd
 • Divergens/konvergens

Divergens innebär att skillnaden mellan MACD-linjen och aktiens pris ökar. Konvergens att dessa nivåer rör sig mot varandra, dvs minskar.

Bullish divergens – Aktiens pristrend faller eller går sidledes samtidigt som MACD:s trend är stigande. Det kan tyda på att säljtrycket minskar och att en vändning är närstående.

Bearish divergens – Aktiens pristrend är stigande medan MACD:s trend är fallande. Det kan tyda på att köptrycket minskar och nya toppar inte förväntas.

 • Rise or fall

Rise or fall är de tillfällen då skillnaden mellan blå och röd linje är ovanligt stor. Detta kan därmed lätt utläsas från histogrammet. Den korta trenden är fundamentalt annorlunda mot den långa trenden. Med så kraftigt kortsiktig rörelse är chansen stor att kursen blir överköpt eller översåld och vänder åt motsatt håll.

För handel på kort och medellång sikt och teknisk analys använder vi oss av plattformen IG.com/sv. Där kan du gå både lång och kort i aktier, index, råvaror, kryptovalutor osv via CFD:s på ett smidigt sätt och du kan använda plattformen kostnadsfritt för teknisk analys. Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

Förenklat exempel med MACD

EMA-26 på Ericsson A är på 100. Det har varit mycket små rörelser på marknaden både under senaste månaden och senaste veckan. I detta fall har EMA-12 varit på ca 101.

 • Genomsnittlig kurs under 26 dagar har varit ca 100
 • Genomsnittlig kurs under 12 dagar har varit ca 99
 • Aktiens trend är stabil och har så varit under en längre period.

EMD-12 minus EMD-26 = – 1

EMD-9 = – 1

De två linjerna kommer att röra sig i nivå med noll-linjen.

Ett rykte om en stororder gör att kursen rör sig uppåt kraftigt. Det innebär att EMD-26 kommer gå upp lite samtidigt som EMD-12 kommer gå upp betydligt mer. Eftersom EMD-12 är högre kommer linjerna att röra sig i positiva delen av grafen (ovanför 0). Dessutom kommer divergensen att synas i dess histogram.

Nu kommer linjerna att skära noll-linjen underifrån (köpläge) samt skapa en divergens mellan aktiekursen och MACD.

Används oftast ihop med andra indikatorer

MACD bör aldrig användas som en enda enskild indikator inför köp- eller säljbeslut. De som använder indikatorn kan exempelvis kombinera den med RSI.

RSI påvisar om en marknad är överköpt eller översåld och utifrån det visas köp- eller säljlägen. I likhet med MACD är målet att visa förändringar i momentum på marknaden.

RSI och MACD
RSI + MACD hos IG

Kortsiktiga & trender med MACD

Beroende på vilken tidsperiod man ställer in sin kursgraf på så visar MACD kortsiktiga och långsiktiga trender.

 • Väljer du MACD i månadsgraf = visar den långa trenden
 • Väljer du MACD i dagsgraf = visar den kortare trenden

EMA-26 (26 dagars medelvärde) är den vanligaste period som används inom detta verktyg. Det innebär att trenden som påvisas enbart grundas på de 26 senaste handelsdagarna. Verktyget används inom daytrading och swingtrading men även vid långsiktig investering.

Nackdelar med MACD

Som med alla verktyg inom teknisk analys, som bygger på medelvärde, finns en eftersläpande effekt. Det innebär att när MACD påvisar en förändring i trenden kan en stor del av kursändringen redan ha skett. Samtidigt har medelvärde just en styrka i att inte påverkas enbart av förändringar i dagskursen utan visar en mer ”långsiktig” trend.

Dessutom är det inte ett verktyg för att upptäcka trender utan snarare bekräfta dem. Även detta utifrån att det är glidande medelvärden som används.

(How to trade using the MACD Indicator, IG-Market

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Trading & teknisk analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023