Barriers

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Barriers

Barriers (Barrier-option) är en av många exotiska optioner. Det som skiljer den mot vanlig option är att den stängs automatiskt när kursen når knock-out nivå. I likhet med andra optioner finns fördelen i en stor hävstångseffekt samt att vinst kan skapas både på uppåtgående och nedåtgående marknad.

Barrier = option med inbyggd knock out nivå istället för att optionen har ett tidsvärde och ett volatilitetsvärde

Genom att köpa en barrier-option ges rätten, men inte skyldigheten, att köpa/sälja en underliggande tillgång till en förutbestämt pris.

TIPS: För att förstå barriers krävs grundläggande kunskap om hur en option fungerar. Läs först vår artikel om vanilla-optioner (vanliga optioner).

Denna artikel förutsätter grundläggande kunskap om optioner och har därmed enbart fokus på det specifika för just barriers.

(Video som kortfattat förklarar vad barrieroptioner är)

Barriers kan du handla på IG.com/sv

(Video som kortfattat förklarar hur handlar barrieroptioner på IG-market)

Köpoption eller säljoption

Både köp- och säljoptioner följer underliggande tillgångens värde. I det fall som Knock-out nivån nås blir optionen värdelös och stängs.

Köpoption (Call)

Köp en köpoption om du tror att marknaden kommer öka i värde. Den ger dig rätten att köpa underliggande tillgång till ett förutbestämt pris. Vald Knock-out nivå kommer i detta fall ligga under dagsaktuellt marknadspris.

På bilden nedan illustreras köpoption till vänster (Bull-market) där Knock-out nivån är under aktuell marknadsnivå.

Säljoption (Put)

Köp en säljoption om du tror att marknaden kommer att gå ner i värde. Den ger dig rätten att sälja underliggande tillgång till ett förutbestämt pris. Vald Knock-out nivå kommer i detta fall ligga över dagsaktuellt marknadspris.

På bilden nedan illustreras säljoption till höger (Bear-market) där Knock-out nivån är över aktuell marknadsnivå.

barrier option

Vad påverkar priset/värdet?

Marknadspriset på en barrier är mellanskillnaden mellan underliggande tillgångens pris och vald Knock-out nivå. Vid handel betalas en mindre premie som garanterar att Knock-out nivån aktiveras. Skulle du stänga optionen innan den nått denna nivå ges denna avgift tillbaka. Även ett mindre courtage tas ut vid varje köp eller sälj.

Exempel: Handel sker på Sverige 30 Index som i vårt exempel har kurs 1410. En köpoption tecknas med Knock-out nivå på 1400 vilket innebär att varje option kostar 10 kr (Mellanskillnaden mellan nuvarande nivå och vald Knock-out nivå). Utöver detta tillkommer ett minimalt courtage. På IG-market skulle detta innebära 0,1 kr i courtage.

Skulle kursen gå upp till 1420 skulle alltså optionen vara värd 20 kr. Därmed en ökning med 100 % för enbart 10 punkters uppgång. Skulle däremot kursen gå ner till, eller under, 1400 skulle optionen förfalla.

Hur fungerar hävstången?

Det är vald Knock-out nivå som avgör priset på en barrier. Det blir även detta som avgör nivån på hävstången.

I följande exempel köps barriers på samma marknad – men med olika Knock-out nivåer. Det visar tydligt hur vald nivån påverkar hävstångseffekten.

Exempel 1:

Index är på 400 och en köpoption tecknas med Knock-out på 380. Därmed blir priset 20 kr st.

Index går upp 10 % (till 440 kr) vilket gör att optionen går upp till 60 kr. Stängs den nu skapas en vinst på 40 kr.  En vinst på 200 % och 20 gånger mer än underliggande tillgång.

Exempel 2:

Index är på 400 och en köpoption tecknas med Knock-out på 300. Därmed blir priset 100 kr st. Index går upp 10 % (till 440 kr) vilket gör att optionens går upp till 140 kr. En vinst på 40 % och därmed 4 gånger mer än underliggande tillgång.

Ju närmare Knock-out nivån är marknadsvärdet desto högre hävstång skapas. Detta ger högre avkastning men även högre risk eftersom det räcker med en mindre kursförändring för att Knock-out nivån ska nås och optionen bli värdelös.

Gratis plattform för teknisk analys

IG.com/sv erbjuder en plattform och app för teknisk analys & trading. Det är helt gratis att öppna konto hos IG och att använda deras plattform. Där kan du även följa & handla på världens marknader i realtid dygnet runt, även när börsen är stängd.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Varför handla med barriers?

 • Tydlig risknivå

Priset du betalar för en, eller flera, barrier är även vad du riskerar. Risknivån blir på detta sätt mycket tydlig.

 • Enklare värdeutveckling än vanilla

Värdet på en vanlig option (vanilla-option) påverkas av flera olika faktorer. Det kan därmed vara svårt att beräkna dess värdeutveckling. En barrier följer exakt underliggande tillgångens värde vilket gör det är enklare att förstå värdeförändringarna.

 • Valbar hävstång

I handel med barriers kan ett stort utbud av Knock-out nivåer väljas vilka därmed påverkar hävstången som uppstår. Till skillnad mot exempelvis CFD finns ett betydligt större utbud av nivåer på hävstången.

 • Stor exponering med liten insats

I likhet med andra optioner skapar barriers en stor exponering mot en marknad med en liten insats. Detta tack vare den stora hävstångseffekt som kan uppnås.

Barriers vs Vanilla-optioner

Vanilla-optioner är vanliga optioner som därmed har de grundläggande egenskaperna som optioner har. Övriga optioner kallas för exotiska optioner och dessa kan ha flera olika unika funktioner. Följande kategoriserar en barriers och skiljer de mot vanilla.

Knock-Out

Det som främst särskiljer barriers från vanilla-optioner är att barriers har en Knock-out nivå där optionen automatiskt stängs.

Det gör att barriers har en högre risk. Är det hög volatilitet på en marknad kan vanilla-optioner behållas oavsett hur kursen rör sig. Detta åtminstone fram till förfallodag. Med en barrier är risken att Knock-out nivån nås och optionen automatiskt förfaller.

Värdeförändring

En annan sak som skiljer är hur värdet på optionen förändras. En barrier följer exakt den underliggande marknaden. Detta medan en vanilla-option även påverkas av tiden som är kvar till förfallodag samt marknadens volatilitet.

Risker

 • Förlora hela värdet

Den största risken med barrier är att Knock-out nivån nås och optionen därmed blir värdelös. Detta till skillnad mot en vanlig option som alltid har ett värde fram till förfallodatum.

 • Hävstång kan locka – för mycket

Allt för många lockas av den höga hävstångseffekt som barriers (och andra optioner) kan skapa. Detta utan att helt vara insatt i vilken risk detta innebär.

Tips: Investera enbart pengar du har råd att förlora i barriers. Detta eftersom hela beloppet förloras om Knock-out nivån nås.

Handla med Barrier optioner – Exempel från IG-market

I detta exempel visas hur handel sker med barriers på IG-market. Andra handelsplatser kan se annorlunda ut och det kan även skilja något hur courtage och andra avgifter tas ut vid handel. Grunden och hur barrier fungerar är däremot samma oavsett handelsplats.

Barriers kan du handla på IG.com/sv

 • Välj underliggande tillgång

Under kontot ”Barriers och optioner” genomförs handel med barriers och vanilla-optioner. Välj Barrier i menyn längst till vänster. Därefter väljs vilken underliggande tillgång som handel ska ske i. Hos IG finns index, valuta och råvaror. I detta exempel väljs Sweden 30 Barrier Put vilket betyder att en säljoption tecknas. (Med förhoppning om att marknaden ska falla)

Genom att klicka på ”Sweden 30 Barrier Put” visas marknaden och nästa steg kan genomföras.

barrier handel på IG
 • Välj Knockoutnivå

På bilden nedan visas att den då aktuella kursen var 1407,28 (Blå linje och ruta) och att vald Knock-out nivå var 1437. Som rullistan visas finns en rad olika nivåer att välja. Ju närmare nivå som väljs nuvarande kursnivå desto högre risk är det att Knock-out nivån nås och optionen stängs utan värde. Men det skapar även högre hävstång.

TIPS: En fördel med barriers är att handel kan ske med mycket små summor eftersom ett kontrakt är skillnaden mellan marknadskurs och Knock-outkurs. Prova och köp barriers för 10 kr ett par gånger till du känner dig trygg i hur de fungerar. Därmed begränsas risken samtidigt som det är lätt att räkna på procentuell vinst.

knock out nivå barriers IG
 • Välj antal kontrakt

Välj hur många kontrakt som önskas. Varje kontrakt innebär i detta fall 1kr ökat värde per per punkt som underliggande tillgång rör sig.

 • Välj Stop Limit

På Barriers är det möjligt att aktivera:

Stop – Automatisk stängning vid en viss förlust

Limit – Automatisk stängning vid en viss vinst

I exemplet nedan har Stop valts på 10 punkter (minus 10 kr per kontrakt) samt Limit på 100 punkter (plus 100 kr per kontrakt).

Kom ihåg att Limit inte gör någon skillnad om nivån väljs utanför Knock-Out nivån. Når optionen Knock-out nivån kommer den alltid att stängas utan något värde. Det är detta som framförallt karaktäriserar barriers.

köpa barriers IG
 • Lägg order och följ positionen

Sista steget är att klicka ”Lägg order” varpå positionen öppnas och sedan hittas under ”Mina positioner”. Sekunden efter att positionen har öppnats kommer den ligga på lite minus. Detta beror på skillnaden mellan öppningskurs och stängningskurs (spread).

Vad händer om…

När optionen tecknades var kursen 1407. Då tecknades 1 barrier med Knock-out nivå på 1437 för 30 kr. Vad händer om:

 • Marknaden går ner 10 %

Kursen skulle i detta fall gå ner till 1266 vilket innebär en nedgång på 141 punkter. Optionen kommer därmed öka i värde från 30 till 171 kr. Ökning med 470 %.

 • Marknaden står +-0

Optionen kommer ha någon procents lägre värde än vid öppning på grund av spread samt courtage som betalts vid köp.

 • Marknaden går upp 10 %

Kursen skulle i detta fall gå upp till 1548 vilket gör att Knock-Out nivån slagit i långt tidigare. Med vald Knock-Out nivå på 1437 skulle det räcka med en kursuppgång på ca 2 % för att nivån skulle nås.

 • Stänga i förväg

Barrier-optioner kan stängas innan förfallodatum antingen manuellt av ägaren eller genom automatisk stängning via Stop/Limit-funktion.

Vad kostar det?

Spread – Spread är skillnaden mellan köp och säljkurs.

Knockout-avgift – En mindre avgift tas ut förutsatt att Knock-out triggas och optionen stängs.

Courtage – Courtage är den avgift som tas ut när en option öppnas eller stängs. IG har ca 1 kr per kontrakt.

Finansieringsränta – En årlig räntekostnad som tas ut i förhållande till underliggande tillgångens värde.

Hos flera handlare ”bakas kostnaderna ihop” direkt. Aktuellt värde som visas är därmed inkluderat dessa avgifter.

Frågor och svar

Är barriers en exotisk option?

Ja, barriers är en av många exotiska optioner. Det är en av de vanligare.

Vad är främsta skillnaden mellan vanilla och barriers?

Främsta skillnaden är att barriers har Knock-out nivå. Dessutom sker värdering olika då barriers helt och hållet följer underliggande tillgång medan vanilla även påverkas av löptiden och volatiliteten.

Kan Knock-out nivån ändras efterhand?

Nej, det går inte att ändra Knock-out nivån. Önskas detta bör optionen istället stängas och en ny öppnas med önskad nivå.

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar