Barriers

barrier köp och sälj option (1)

Barriers (Barrier-option) är en av många exotiska optioner. Det som skiljer den mot vanlig option är att den stängs automatiskt när kursen når knock-out nivå. I likhet med andra optioner finns fördelen i en stor hävstångseffekt samt att vinst kan skapas både på uppåtgående och nedåtgående marknad.

Barrier = option med inbyggd knock out nivå istället för att optionen har ett tidsvärde och ett volatilitetsvärde

Genom att köpa en barrier-option ges rätten, men inte skyldigheten, att köpa/sälja en underliggande tillgång till en förutbestämt pris.

TIPS: För att förstå barriers krävs grundläggande kunskap om hur en option fungerar. Läs först vår artikel om vanilla-optioner (vanliga optioner).

Denna artikel förutsätter grundläggande kunskap om optioner och har därmed enbart fokus på det specifika för just barriers.

(Video som kortfattat förklarar vad barrieroptioner är)

Du handlar Barriers smidigt på IG.com/sv (tidigare IG Markets)

(Video som kortfattat förklarar hur handlar barrieroptioner på IG-market)

Köpoption eller säljoption

Både köp- och säljoptioner följer underliggande tillgångens värde. I det fall som Knock-out nivån nås blir optionen värdelös och stängs.

Köpoption (Call)

Köp en köpoption om du tror att marknaden kommer öka i värde. Den ger dig rätten att köpa underliggande tillgång till ett förutbestämt pris. Vald Knock-out nivå kommer i detta fall ligga under dagsaktuellt marknadspris.

På bilden nedan illustreras köpoption till vänster (Bull-market) där Knock-out nivån är under aktuell marknadsnivå.

Säljoption (Put)

Köp en säljoption om du tror att marknaden kommer att gå ner i värde. Den ger dig rätten att sälja underliggande tillgång till ett förutbestämt pris. Vald Knock-out nivå kommer i detta fall ligga över dagsaktuellt marknadspris.

På bilden nedan illustreras säljoption till höger (Bear-market) där Knock-out nivån är över aktuell marknadsnivå.

barrier option

Vad påverkar priset/värdet?

Marknadspriset på en barrier är mellanskillnaden mellan underliggande tillgångens pris och vald Knock-out nivå. Vid handel betalas en mindre premie som garanterar att Knock-out nivån aktiveras. Skulle du stänga optionen innan den nått denna nivå ges denna avgift tillbaka. Även ett mindre courtage tas ut vid varje köp eller sälj.

Exempel: Handel sker på Sverige 30 Index som i vårt exempel har kurs 1410. En köpoption tecknas med Knock-out nivå på 1400 vilket innebär att varje option kostar 10 kr (Mellanskillnaden mellan nuvarande nivå och vald Knock-out nivå). Utöver detta tillkommer ett minimalt courtage. På IG-market skulle detta innebära 0,1 kr i courtage.

Skulle kursen gå upp till 1420 skulle alltså optionen vara värd 20 kr. Därmed en ökning med 100 % för enbart 10 punkters uppgång. Skulle däremot kursen gå ner till, eller under, 1400 skulle optionen förfalla.

Hur fungerar hävstången?

Det är vald Knock-out nivå som avgör priset på en barrier. Det blir även detta som avgör nivån på hävstången.

I följande exempel köps barriers på samma marknad – men med olika Knock-out nivåer. Det visar tydligt hur vald nivån påverkar hävstångseffekten.

Exempel 1:

Index är på 400 och en köpoption tecknas med Knock-out på 380. Därmed blir priset 20 kr st.

Index går upp 10 % (till 440 kr) vilket gör att optionen går upp till 60 kr. Stängs den nu skapas en vinst på 40 kr.  En vinst på 200 % och 20 gånger mer än underliggande tillgång.

Exempel 2:

Index är på 400 och en köpoption tecknas med Knock-out på 300. Därmed blir priset 100 kr st. Index går upp 10 % (till 440 kr) vilket gör att optionens går upp till 140 kr. En vinst på 40 % och därmed 4 gånger mer än underliggande tillgång.

Ju närmare Knock-out nivån är marknadsvärdet desto högre hävstång skapas. Detta ger högre avkastning men även högre risk eftersom det räcker med en mindre kursförändring för att Knock-out nivån ska nås och optionen bli värdelös.

Varför handla med barriers?

 • Tydlig risknivå

Priset du betalar för en, eller flera, barrier är även vad du riskerar. Risknivån blir på detta sätt mycket tydlig.

 • Enklare värdeutveckling än vanilla

Värdet på en vanlig option (vanilla-option) påverkas av flera olika faktorer. Det kan därmed vara svårt att beräkna dess värdeutveckling. En barrier följer exakt underliggande tillgångens värde vilket gör det är enklare att förstå värdeförändringarna.

 • Valbar hävstång

I handel med barriers kan ett stort utbud av Knock-out nivåer väljas vilka därmed påverkar hävstången som uppstår. Till skillnad mot exempelvis CFD finns ett betydligt större utbud av nivåer på hävstången.

 • Stor exponering med liten insats

I likhet med andra optioner skapar barriers en stor exponering mot en marknad med en liten insats. Detta tack vare den stora hävstångseffekt som kan uppnås.

Barriers vs Vanilla-optioner

Vanilla-optioner är vanliga optioner som därmed har de grundläggande egenskaperna som optioner har. Övriga optioner kallas för exotiska optioner och dessa kan ha flera olika unika funktioner. Följande kategoriserar en barriers och skiljer de mot vanilla.

Knock-Out

Det som främst särskiljer barriers från vanilla-optioner är att barriers har en Knock-out nivå där optionen automatiskt stängs.

Det gör att barriers har en högre risk. Är det hög volatilitet på en marknad kan vanilla-optioner behållas oavsett hur kursen rör sig. Detta åtminstone fram till förfallodag. Med en barrier är risken att Knock-out nivån nås och optionen automatiskt förfaller.

Värdeförändring

En annan sak som skiljer är hur värdet på optionen förändras. En barrier följer exakt den underliggande marknaden. Detta medan en vanilla-option även påverkas av tiden som är kvar till förfallodag samt marknadens volatilitet.

Risker

 • Förlora hela värdet

Den största risken med barrier är att Knock-out nivån nås och optionen därmed blir värdelös. Detta till skillnad mot en vanlig option som alltid har ett värde fram till förfallodatum.

 • Hävstång kan locka – för mycket

Allt för många lockas av den höga hävstångseffekt som barriers (och andra optioner) kan skapa. Detta utan att helt vara insatt i vilken risk detta innebär.

Tips: Investera enbart pengar du har råd att förlora i barriers. Detta eftersom hela beloppet förloras om Knock-out nivån nås.

Handla med Barrier optioner – Exempel från IG-market

I detta exempel visas hur handel sker med barriers på IG-market. Andra handelsplatser kan se annorlunda ut och det kan även skilja något hur courtage och andra avgifter tas ut vid handel. Grunden och hur barrier fungerar är däremot samma oavsett handelsplats.

 • Välj underliggande tillgång

Under kontot ”Barriers och optioner” genomförs handel med barriers och vanilla-optioner. Välj Barrier i menyn längst till vänster. Därefter väljs vilken underliggande tillgång som handel ska ske i. Hos IG finns index, valuta och råvaror. I detta exempel väljs Sweden 30 Barrier Put vilket betyder att en säljoption tecknas. (Med förhoppning om att marknaden ska falla)

Genom att klicka på ”Sweden 30 Barrier Put” visas marknaden och nästa steg kan genomföras.

barrier handel på IG
 • Välj Knockoutnivå

På bilden nedan visas att den då aktuella kursen var 1407,28 (Blå linje och ruta) och att vald Knock-out nivå var 1437. Som rullistan visas finns en rad olika nivåer att välja. Ju närmare nivå som väljs nuvarande kursnivå desto högre risk är det att Knock-out nivån nås och optionen stängs utan värde. Men det skapar även högre hävstång.

TIPS: En fördel med barriers är att handel kan ske med mycket små summor eftersom ett kontrakt är skillnaden mellan marknadskurs och Knock-outkurs. Prova och köp barriers för 10 kr ett par gånger till du känner dig trygg i hur de fungerar. Därmed begränsas risken samtidigt som det är lätt att räkna på procentuell vinst.

knock out nivå barriers IG
 • Välj antal kontrakt

Välj hur många kontrakt som önskas. Varje kontrakt innebär i detta fall 1kr ökat värde per per punkt som underliggande tillgång rör sig.

 • Välj Stop Limit

På Barriers är det möjligt att aktivera:

Stop – Automatisk stängning vid en viss förlust

Limit – Automatisk stängning vid en viss vinst

I exemplet nedan har Stop valts på 10 punkter (minus 10 kr per kontrakt) samt Limit på 100 punkter (plus 100 kr per kontrakt).

Kom ihåg att Limit inte gör någon skillnad om nivån väljs utanför Knock-Out nivån. Når optionen Knock-out nivån kommer den alltid att stängas utan något värde. Det är detta som framförallt karaktäriserar barriers.

köpa barriers IG
 • Lägg order och följ positionen

Sista steget är att klicka ”Lägg order” varpå positionen öppnas och sedan hittas under ”Mina positioner”. Sekunden efter att positionen har öppnats kommer den ligga på lite minus. Detta beror på skillnaden mellan öppningskurs och stängningskurs (spread).

Vad händer om…

När optionen tecknades var kursen 1407. Då tecknades 1 barrier med Knock-out nivå på 1437 för 30 kr. Vad händer om:

 • Marknaden går ner 10 %

Kursen skulle i detta fall gå ner till 1266 vilket innebär en nedgång på 141 punkter. Optionen kommer därmed öka i värde från 30 till 171 kr. Ökning med 470 %.

 • Marknaden står +-0

Optionen kommer ha någon procents lägre värde än vid öppning på grund av spread samt courtage som betalts vid köp.

 • Marknaden går upp 10 %

Kursen skulle i detta fall gå upp till 1548 vilket gör att Knock-Out nivån slagit i långt tidigare. Med vald Knock-Out nivå på 1437 skulle det räcka med en kursuppgång på ca 2 % för att nivån skulle nås.

 • Stänga i förväg

Barrier-optioner kan stängas innan förfallodatum antingen manuellt av ägaren eller genom automatisk stängning via Stop/Limit-funktion.

Vad kostar det?

Spread – Spread är skillnaden mellan köp och säljkurs.

Knockout-avgift – En mindre avgift tas ut förutsatt att Knock-out triggas och optionen stängs.

Courtage – Courtage är den avgift som tas ut när en option öppnas eller stängs. IG har ca 1 kr per kontrakt.

Finansieringsränta – En årlig räntekostnad som tas ut i förhållande till underliggande tillgångens värde.

Hos flera handlare ”bakas kostnaderna ihop” direkt. Aktuellt värde som visas är därmed inkluderat dessa avgifter.

Frågor och svar

Är barriers en exotisk option?

Ja, barriers är en av många exotiska optioner. Det är en av de vanligare.

Vad är främsta skillnaden mellan vanilla och barriers?

Främsta skillnaden är att barriers har Knock-out nivå. Dessutom sker värdering olika då barriers helt och hållet följer underliggande tillgång medan vanilla även påverkas av löptiden och volatiliteten.

Kan Knock-out nivån ändras efterhand?

Nej, det går inte att ändra Knock-out nivån. Önskas detta bör optionen istället stängas och en ny öppnas med önskad nivå.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Trading & teknisk analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023