Investera i Zink

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
investera i zink

Zinkpriset presenteras i USD per ton och investeringar i metallen kan ske i priset (via CFD) eller i de bolag som är verksamma i branschen (aktier).

Framförallt används zink till galvanisering av stålprodukter vilket innebär att efterfrågan till stor del styrs av användning av stål.

Användningsområde

Zink används framförallt för att minska risken för korrosion på stålprodukter, galvanisering. Av de miljoner ton zink som årligen används är det ca 60 % som går till denna verksamhet.

Utöver det används även grundämnet delvis vid batterier, tillverkning av mässing och i vissa färgprodukter. Både zinkoxid och zinksulfid används inom flera olika konsumentprodukter så som kosmetika och vissa plastmaterial.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Vad påverkar värdet?

Som med alla råvaror är det utbud och efterfrågan som styr priset. Visserligen finns en del spekulation men basmetaller styrs framförallt av hur stor mängd som efterfrågas på marknaden.

Världsproduktion

Framförallt sker produktion i Kina, Peru, Australien, USA och Kanada. Även Sverige har en relativt stor produktion tack vare gruvorna som Boliden driver. Detta bland annat i Garpenberg och Bolidenområdet.

Det är däremot de tre första länderna som står för den största delen – runt hälften av all produktion. Utöver brytning sker även en viss återvinning. Enligt beräkningar kommer brytningen att öka med ca 2 % per år fram till 2028.

För att förstå utbud och efterfrågan bättre kan nyheter och analyser från större bolag följas. Det är vanligt att de beskriver det generella världsläget i deras ekonomiska rapporter för att därmed påvisa framtida utveckling.  

Efterfrågan

Genom att se på vad zink används till går det även att göra prognoser gällande dess värdeutveckling. Exempelvis skulle ett ännu större fokus på batteridrivna fordon kunna öka efterfrågan.

Eftersom det tar mycket lång tid att komma igång med gruvdrift kan det även skapas perioder då gruvbolagen inte hinner med att möta den ökade efterfrågan – vilket bör kunna pressa upp priset ytterligare.

Så investerar du i Zink

Aktier

Ett alternativ är att köpa aktier i bolag som är verksamma inom brytning och hantering av zink. I Sverige finns exempelvis Boliden och Lundin Mining. Hos flera aktiemäklare går det även att köpa aktier på den amerikanska marknaden – där större zinkbolag hittas.

Det är däremot inte alltid att dessa bolag ökar i värde när zinkpriset går upp. Här finns alltså även en bolagsrisk.

Aktier köper du enklast hos Avanza och Etoro.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

ETF

I dagsläget finns inte ETF:er i Sverige med fokus på enbart zink.

CFD

Flera CFD-plattformar erbjuder investeringar i priset på Zink. Detta sker i CFD och handeln erbjuds generellt med olika nivåer på hävstång. Fördelen är att dessa plattformar ofta kan erbjuda ett bredare utbud i handel med råvaror än svenska aktiemäklare. En nackdel är att handel inte kan ske inom ett ISK.

(Råvarufonder)

En råvarufond består av bolag som är aktiva inom flera olika råvarubranscher. Fonderna kan därmed innehålla zinkbolag även om det sällan är någon större del av innehavet.

Lämna en kommentar