Investera i onoterade bolag

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Investera i onoterat

Att investera i onoterade bolag innebär en högre risk – men även möjlighet till högre avkastning. Fördelen är därmed den högre avkastningen som kan nås. Nackdelen är framförallt den högre marknadsrisken samt att det inte finns någon handelsplattform för de flesta av de onoterade bolagen.

Onoterade bolag = Bolag som ej finns listade på börsen

Investering kan ske på flera olika sätt. Allt från att köpa aktier i ett enskilt bolag till att investera i riskkapitalbolag eller fonder med inriktning mot riskkapitalbolag. Även Spac är en väg för att investera onoterat.

Det som skiljer alternativen åt är bland annat risknivån, utbud av bolag samt om val av bolag ska ske av dig själv eller ett riskkapitalbolag.

Några av de vanligaste alternativen är:

 1. Investmentbolag
 2. Private Equity / Riskkapitalbolag
 3. Fonder mot Private Equity
 4. Onoterat via Avanza
 5. Crowdfunding
 6. Spac

Läs mer om de olika alternativen nedan eller klicka i listan för att gå direkt ner till önskad rubrik

Eftersom onoterade aktier inte omfattas av samma regelverk som noterade är handeln betydligt mer riskfylld. Enklaste sättet att minska risken är att investera i Private Equity eller fonder mot denna marknad. På detta sätt skapas en bred diversifiering och exponering mot onoterade bolag.

Att handla med onoterade aktier betraktas som mer riskfyllt än handel med aktier som finns listade på en reglerad marknadsplats eller MTF. Möjligheten till avkastning är högst osäker, / Avanza.se

Risker med att investera i onoterat

1. Investmentbolag

Investmentbolag investerar i andra bolag och värdet på ett investmentbolag avgörs därmed främst av innehavets värde. En del investmentbolag investerar enbart i noterade bolag, andra främst onoterade bolag och små tillväxtbolag.

Önskas stor exponering mot onoterade bolag är det alltså viktigt att se på investmentbolagets innehav och välja de med större inriktning mot de onoterade bolagen. Exempel på investmentbolag som delvis investerar i onoterat är:

Bure

Bure investerar både i noterade och onoterade bolag. De har även ett flertal helägda onoterade dotterbolag. Flera av dessa är investmentbolag mot specifika branscher.

”Grundstenarna i vår affärsmodell är djupt engagemang och hög närvaro i portföljbolagen”/Bure.se

Läs mer om aktien på Avanza

VNV Global

VNV Global investerar främst i techbolag som förväntas ha hög tillväxt samt har nätverkseffekter med annat innehav. Fokus ligger även på marknader med hög ”inträdesbarriär” inom marknadsplatser, mobilitet och digital hälsa.

”Vi investerar i bolag vår typiska aktieägare inte kan få exponering mot direkt”/VNV Global

Läs mer om aktien på Avanza

Creades

Creades investerar i mindre samt medelstora bolag – både noterade och onoterade. Främst sker investeringar där de kan gå in som ”engagerad ägare” och därmed bidra med mer än bara kapital.

Läs mer om aktien på Avanza

Northern Capsek Ventures

Northern Capsek Ventures investerar i techbolag när ”start-up övergår till scale-up”. Det sker på den nordiska marknaden och innehavet består av både onoterade samt mindre noterade bolag. Investering sker ofta när företag söker investering via så kallad A-runda. Främst fokuserar de på digitala tjänster och produkter inom AI, Gaming, Internet of Things och Software as Service.

“Unik exponering mot onoterade techbolag” / Capsek.se

Läs mer om aktien på Avanza

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

2. Private Equity / Riskkapitalbolag

Private Equity (Riskkapitalbolag på svenska) är bolag vars affärsidé är att investera i onoterade bolag. Med kapital och kompetens hjälper de därmed dessa att växa – vilket därmed ger värde till portföljen.

Delvis liknar därmed Private Equity ett investmentsbolag (se ovan). En skillnad är däremot att riskkapitalbolag nästan uteslutande fokuserar på onoterade bolag. Detta till skillnad mot investmentbolag där onoterade bolag generellt bara är en andel av innehavet. Exempel på börsnoterade riskkapitalbolag är:

EQT

EQT är Nordens största riskkapitalbolag. Det grundades av Investor, som även är bolagets största aktieägare. Investeringar sker globalt inom flera olika regioner. De förvaltar även fonder samt har reella tillgångar. Ibland presenteras EQT med att vara ”Nordens motsvarighet till Blackstone” (stort riskkapitalbolag i USA).

Läs mer om aktien på Avanza.

Amerikanska riskkapitalbolag

3. Fonder mot Private Equity

Det finns ett par aktiefonder inriktade mot Private Equity och därmed onoterade bolag. Denna exponering sker genom att fondernas innehav består av börsnoterade bolag inom Private Equity (riskkapitalbolag) vilka i sin tur äger de onoterade bolagen.

Genom att investera i dessa fonder ges därmed exponering mot onoterade bolag med en god diversifiering. Exempel är:

SEB Listed Private Equity C

SEB Listed Private Equity C investerar globalt – framförallt i USA samt Europa. De kan både köpa Private Equity samt bolag där Private Equity är minoritetsägare.

Läs mer om fonden på Avanza

Carnegie Listed Private Equity A

I likhet med de ovan nämnda fonderna investerar Carnegie Listed Private Equity främst på den amerikanska marknaden.

Läs mer om fonden på Avanza

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


4. Avanzas Bequoted lista

En svårighet med onoterade akter är att handeln inte alltid sker via en börs. Därmed måste köpare och säljare själva komma överens om pris och ordna med ett aktieöverlåtelseavtal. En lösning är däremot att anlita mäklare som förmedlar denna handel. Ett exempel är Avanzas Bequoted lista.

Genom att skapa ett konto hos Avanza ges möjlighet att lägga order direkt via dem. Avanza kommer sedan att kontakta den bank eller fondkommissionär som har hand om handeln och lägga fram ordern. Antingen läggs ordern upp aktivt i orderboken eller så sker ett avslut direkt – förutsatt att det finns en matchande sälj/köp-order. Blir det ett avslut kommer sedan Avanza att uppdatera innehavet på depån.

En fördel är att det är lätt att se vilka aktier som handel kan ske i samtidigt som handeln sköts säkert och smidigt tack vare aktiemäklarens tjänst.

5. Crowdfunding

Att investera via crowdfunding innebär att investering sker i en mycket tidig fas av företagets historia. Det medför därmed högst risk då någon längre ekonomisk historia inte finns. Det är även helt upp till investeraren att själv göra analys utifrån den information som företaget ger vid presentation av dess crowdfunding-kampanj. Utbudet av analyser är nämligen betydligt färre än på noterade bolag.

Det kan även variera vad investeraren får för sin investering. Det är inte ovanligt att det, utöver aktier, även ges produkter eller medlemskap som VIP-medlem.

Kom ihåg att läsa villkoren noga och att det inte alltid finns någon plattform för handel med de aktier som distribueras. Handeln kan i detta fall behöva ske ”person till person”.

Ett exempel på framgångsrik crowdfunding är det idag börsnoterade bolaget Safello som grundades 2012, genomförde crowdfunding för att kunna växa och år 2020 tog steget och börsnoterades. Exempel på plattformar är:

Fundedbyme.com & Kickstarter.com

På dessa plattformar går det att investera i allt från mikrobolag till privatpersoner och föreningar som söker investeringar för att kunna genomföra enskilda projekt.

6. Spac

Ett Spac-bolag är ett börsnoterat bolag med det enda målet att köpa upp ett onoterat bolag inom ett par år. Efter uppköpet bedrivs därmed den verksamhet som det uppköpta bolaget tidigare drivit. Det går även att handla med Spac-aktier innan uppköpet har skett. Detta på spekulation att uppköpet ska innebär ekonomisk tillväxt.

Som investerare vet du däremot inte vilket onoterat bolag som kommer att köpas upp. Investeringen sker istället främst utifrån förtroende för de som driver denna Spac.

Läs mer om ACQ Bure SPAC – En spac hos Avanza

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Hur fungerar skatten?

skatt på investering i onoterade bolag

Handel med onoterade bolag beskattas lite annorlunda mot börsnoterade bolag. Det är dock inget du behöver tänka på om du investerar i en fond eller ett börsnoterat bolag som i sin tur investerar i onoterade aktier.

Om du köper ägarandelar (aktier) direkt i ett onoterat bolag via Avanza Bequoted eller på annat sätt så gäller de särskilda reglerna för onoterade bolag. Såhär står det hos Skatteverket:

”De ägare som äger sådana onoterade aktie- eller andelar som omfattas av reglerna ska bara betala 25 procent i skatt på kapitalvinster och utdelningar (42 kap. 15 a § IL).

Tekniskt har lagstiftaren löst det genom att utdelning och kapitalvinst ska tas upp till beskattning till fem sjättedelar. Eftersom skattesatsen i kapital är 30 procent innebär reduceringen av det beskattningsbara underlaget att skatten kommer att bli 25 procent på inkomsten.”…

För börsnoterade bolag är det oftast mer ekonomiskt förmånligt att ha innehavet inom en ISK eller kapitalförsäkring.

Onoterade bolag i kapitalförsäkring

Det är däremot möjligt att även ha onoterade bolag inom en kapitalförsäkring – om vissa förutsättningar är uppfyllda. Du måste vara okvalificerad ägare samt inte omfattas av 3:12-regeln. Dessutom erbjuder enbart vissa aktiemäklare denna tjänst. Exempel:

Nordnet.se – Erbjuder hantering av aktier i onoterade bolag i samarbete med Kaptena.

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar