Investera i onoterade bolag

Att investera i onoterade bolag innebär en högre risk – men även möjlighet till högre avkastning. Fördelen är därmed den högre avkastningen som kan nås. Nackdelen är framförallt den högre marknadsrisken samt att det inte finns någon handelsplattform för de flesta av de onoterade bolagen.

Onoterade bolag = Bolag som ej finns listade på börsen

Investering kan ske på flera olika sätt. Allt från att köpa aktier i ett enskilt bolag till att investera i riskkapitalbolag eller fonder med inriktning mot riskkapitalbolag. Även Spac är en väg för att investera onoterat.

Det som skiljer alternativen åt är bland annat risknivån, utbud av bolag samt om val av bolag ska ske av dig själv eller ett riskkapitalbolag.

Några av de vanligaste alternativen är:

  1. Investmentbolag
  2. Private Equity / Riskkapitalbolag
  3. Fonder mot Private Equity
  4. Onoterat via Avanza
  5. Crowdfunding
  6. Spac

Läs mer om de olika alternativen nedan eller klicka i listan för att gå direkt ner till önskad rubrik

Eftersom onoterade aktier inte omfattas av samma regelverk som noterade är handeln betydligt mer riskfylld. Enklaste sättet att minska risken är att investera i Private Equity eller fonder mot denna marknad. På detta sätt skapas en bred diversifiering och exponering mot onoterade bolag.

Att handla med onoterade aktier betraktas som mer riskfyllt än handel med aktier som finns listade på en reglerad marknadsplats eller MTF. Möjligheten till avkastning är högst osäker, / Avanza.se

Risker med att investera i onoterat

1. Investmentbolag

Investmentbolag investerar i andra bolag och värdet på ett investmentbolag avgörs därmed främst av innehavets värde. En del investmentbolag investerar enbart i noterade bolag, andra främst onoterade bolag och små tillväxtbolag.

Önskas stor exponering mot onoterade bolag är det alltså viktigt att se på investmentbolagets innehav och välja de med större inriktning mot de onoterade bolagen. Exempel på investmentbolag som delvis investerar i onoterat är:

Bure

Bure investerar både i noterade och onoterade bolag. De har även ett flertal helägda onoterade dotterbolag. Flera av dessa är investmentbolag mot specifika branscher.

”Grundstenarna i vår affärsmodell är djupt engagemang och hög närvaro i portföljbolagen”/Bure.se

Läs mer om aktien på Avanza

VNV Global

VNV Global investerar främst i techbolag som förväntas ha hög tillväxt samt har nätverkseffekter med annat innehav. Fokus ligger även på marknader med hög ”inträdesbarriär” inom marknadsplatser, mobilitet och digital hälsa.

”Vi investerar i bolag vår typiska aktieägare inte kan få exponering mot direkt”/VNV Global

Läs mer om aktien på Avanza

Creades

Creades investerar i mindre samt medelstora bolag – både noterade och onoterade. Främst sker investeringar där de kan gå in som ”engagerad ägare” och därmed bidra med mer än bara kapital.

Läs mer om aktien på Avanza

Northern Capsek Ventures

Northern Capsek Ventures investerar i techbolag när ”start-up övergår till scale-up”. Det sker på den nordiska marknaden och innehavet består av både onoterade samt mindre noterade bolag. Investering sker ofta när företag söker investering via så kallad A-runda. Främst fokuserar de på digitala tjänster och produkter inom AI, Gaming, Internet of Things och Software as Service.

“Unik exponering mot onoterade techbolag” / Capsek.se

Läs mer om aktien på Avanza

2. Private Equity / Riskkapitalbolag

Private Equity (Riskkapitalbolag på svenska) är bolag vars affärsidé är att investera i onoterade bolag. Med kapital och kompetens hjälper de därmed dessa att växa – vilket därmed ger värde till portföljen.

Delvis liknar därmed Private Equity ett investmentsbolag (se ovan). En skillnad är däremot att riskkapitalbolag nästan uteslutande fokuserar på onoterade bolag. Detta till skillnad mot investmentbolag där onoterade bolag generellt bara är en andel av innehavet. Exempel på börsnoterade riskkapitalbolag är:

EQT

EQT är Nordens största riskkapitalbolag. Det grundades av Investor, som även är bolagets största aktieägare. Investeringar sker globalt inom flera olika regioner. De förvaltar även fonder samt har reella tillgångar. Ibland presenteras EQT med att vara ”Nordens motsvarighet till Blackstone” (stort riskkapitalbolag i USA).

Läs mer om aktien på Avanza.

Amerikanska riskkapitalbolag

3. Fonder mot Private Equity

Det finns ett par aktiefonder inriktade mot Private Equity och därmed onoterade bolag. Denna exponering sker genom att fondernas innehav består av börsnoterade bolag inom Private Equity (riskkapitalbolag) vilka i sin tur äger de onoterade bolagen.

Genom att investera i dessa fonder ges därmed exponering mot onoterade bolag med en god diversifiering. Exempel är:

DNB Fund – Private Equity Retail

DNB Fund – Private Equity Retail investerar i riskkapitalbolag över hela världen, med störst vikt mot USA.

Läs mer om fonden på Savr.

SEB Listed Private Equity C

SEB Listed Private Equity C investerar globalt – framförallt i USA samt Europa. De kan både köpa Private Equity samt bolag där Private Equity är minoritetsägare.

Läs mer om fonden på Avanza

Carnegie Listed Private Equity A

I likhet med de ovan nämnda fonderna investerar Carnegie Listed Private Equity främst på den amerikanska marknaden.

Läs mer om fonden på Avanza

4. Avanzas Bequoted lista

En svårighet med onoterade akter är att handeln inte alltid sker via en börs. Därmed måste köpare och säljare själva komma överens om pris och ordna med ett aktieöverlåtelseavtal. En lösning är däremot att anlita mäklare som förmedlar denna handel. Ett exempel är Avanzas Bequoted lista.

Genom att skapa ett konto hos Avanza ges möjlighet att lägga order direkt via dem. Avanza kommer sedan att kontakta den bank eller fondkommissionär som har hand om handeln och lägga fram ordern. Antingen läggs ordern upp aktivt i orderboken eller så sker ett avslut direkt – förutsatt att det finns en matchande sälj/köp-order. Blir det ett avslut kommer sedan Avanza att uppdatera innehavet på depån.

En fördel är att det är lätt att se vilka aktier som handel kan ske i samtidigt som handeln sköts säkert och smidigt tack vare aktiemäklarens tjänst.

5. Crowdfunding

Att investera via crowdfunding innebär att investering sker i en mycket tidig fas av företagets historia. Det medför därmed högst risk då någon längre ekonomisk historia inte finns. Det är även helt upp till investeraren att själv göra analys utifrån den information som företaget ger vid presentation av dess crowdfunding-kampanj. Utbudet av analyser är nämligen betydligt färre än på noterade bolag.

Det kan även variera vad investeraren får för sin investering. Det är inte ovanligt att det, utöver aktier, även ges produkter eller medlemskap som VIP-medlem.

Kom ihåg att läsa villkoren noga och att det inte alltid finns någon plattform för handel med de aktier som distribueras. Handeln kan i detta fall behöva ske ”person till person”.

Ett exempel på framgångsrik crowdfunding är det idag börsnoterade bolaget Safello som grundades 2012, genomförde crowdfunding för att kunna växa och år 2020 tog steget och börsnoterades. Exempel på plattformar är:

Fundedbyme.com & Kickstarter.com

På dessa plattformar går det att investera i allt från mikrobolag till privatpersoner och föreningar som söker investeringar för att kunna genomföra enskilda projekt.

6. Spac

Ett Spac-bolag är ett börsnoterat bolag med det enda målet att köpa upp ett onoterat bolag inom ett par år. Efter uppköpet bedrivs därmed den verksamhet som det uppköpta bolaget tidigare drivit. Det går även att handla med Spac-aktier innan uppköpet har skett. Detta på spekulation att uppköpet ska innebär ekonomisk tillväxt.

Som investerare vet du däremot inte vilket onoterat bolag som kommer att köpas upp. Investeringen sker istället främst utifrån förtroende för de som driver denna Spac.

Läs mer om ACQ Bure SPAC – En spac hos Avanza

Hur fungerar skatten?

skatt på investering i onoterade bolag

Handel med onoterade bolag beskattas lite annorlunda mot börsnoterade bolag. Det är dock inget du behöver tänka på om du investerar i en fond eller ett börsnoterat bolag som i sin tur investerar i onoterade aktier.

Om du köper ägarandelar (aktier) direkt i ett onoterat bolag via Avanza Bequoted eller på annat sätt så gäller de särskilda reglerna för onoterade bolag. Såhär står det hos Skatteverket:

”De ägare som äger sådana onoterade aktie- eller andelar som omfattas av reglerna ska bara betala 25 procent i skatt på kapitalvinster och utdelningar (42 kap. 15 a § IL).

Tekniskt har lagstiftaren löst det genom att utdelning och kapitalvinst ska tas upp till beskattning till fem sjättedelar. Eftersom skattesatsen i kapital är 30 procent innebär reduceringen av det beskattningsbara underlaget att skatten kommer att bli 25 procent på inkomsten.”…

För börsnoterade bolag är det oftast mer ekonomiskt förmånligt att ha innehavet inom en ISK eller kapitalförsäkring.

Onoterade bolag i kapitalförsäkring

Det är däremot möjligt att även ha onoterade bolag inom en kapitalförsäkring – om vissa förutsättningar är uppfyllda. Du måste vara okvalificerad ägare samt inte omfattas av 3:12-regeln. Dessutom erbjuder enbart vissa aktiemäklare denna tjänst. Exempel:

Nordnet.se – Erbjuder hantering av aktier i onoterade bolag i samarbete med Kaptena.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023