Candlestick diagram/chart

Ett candlestick chart/diagram är ett digram som visar utvecklingen i ett pris över en vald tidsperiod. Det är helt enkelt en prisgraf men istället för linjer så innehåller den candles/staplar. Varje stapel representerar en vald tidsperiod och varje stapel har en body/kropp och eventuella svansar på ovan- och undersidan.

De svarta vertikala strecken som bildas ovanför och under kroppen kallas för svansar. Den röda och den gröna boxen kallas för body/kropp. Bodyn kan vara röd eller grön eller så kan den bara vara ett streck.

 • Grön body = priset har stigit
 • Röd body = priset har gått ner
 • Endast ett streck = priset är oförändrat.

Hur candlesticks fungerar

En candle/stapel visar en vald tidsperiod. Du kan ställa in att varje stapel skall representera en sekund, en timme, en dag, en vecka eller till och med en månad. Om man väljer att varje stapel skall representera en dag så kallas det för ett dags-diagram och varje stapel kallas för en dags-stapel. Väljer man istället att varje stapel skall visa en månad så kallas det för månadsdiagram och månadsstapel.

Du väljer helt själv vilken tidsperiod som varje stapel skall representera. Stapeln visar sedan hur priset har rört sig under den valda tidsperioden.

Candlesticks

1. Öppning- och stängningskurs (body):
Om öppningskursen är högre än stängningskursen innebär det att priset har gått ner under den valda perioden. Det bildas då en röd body. Denna body består då av öppningskursen (toppen av bodyn) och stängningskursen (botten på bodyn).

Om det vore tvärt om, dvs att kursen stigit under perioden så kommer stapeln att bli grön. Då kommer öppningskursen att vara botten på bodyn och stängningskursen kommer att vara toppen på bodyn.

Om det endast bildas ett streck som body så betyder det att öppningskurs och stängningskurs är densamma.

2. Svansar (högsta och lägsta pris under perioden)
De vertikala strecken som bildas ovanför och under bodyn visar det högsta och det lägsta priset som träffats under tidsperioden.

Exempel:
Du tittar på Volvos aktie i ett månadsdiagram. Den första dagen på månaden så öppnar Volvo på 100 kr. Under månaden sjunker aktien som lägst ner till 90 kr för att senare under månaden vända upp och gå upp till 110 kr som högst. Innan månaden tar slut så har aktien hunnit gå ner till 105 kronor som då blir månadens stängningskurs. Stapeln skulle då se ut som på denna bild:

Om du hade köpt Volvoaktien vid öppningen av månaden och sålt den vid stängningen så hade du tjänat 5 kr per aktie i den affären och du hade ägt aktien under 1 månad.

Hur man handlar med hjälp av candlesticks

Det finns ett antal sätt att använda candlesticks för att skapa sig en fördel i marknaden. Man kan använda staplarna för att identifiera stöd och motstånd men man kan även hitta formationer i staplarna som i sin tur ger köp eller säljsignaler.

Stöd och motstånd med hjälp av staplarna
Många kikar på staplarna och identifierar stöd och motstånd. Man kan till exempel se om flera svansar går till ungefär samma prisnivå flera gånger för att sedan vända tillbaka igen och stänga en bit ifrån den nivån. Då kan man se att det kanske finns ett stöd vid just den nivån. Där finns köpare eller säljare som hugger till så fort priset når dit.

Man kan även använda föregående stapelns högsta eller lägsta som stöd eller motstånd. Handeln i den föregående stapeln visade ju att det vände vid dessa nivåer och det kan därför göra ungefär detsamma under nästa stapel. Om det bildas en lång svans på nedsidan så visar det att det sannolikt finns köpare som ligger och lurar i den nedre delen av svansen.

Formationer i staplarna
Det vanligaste är att man söker efter formationer i staplarna. Staplarnas utformning skvallrar om handeln och ger köp eller säljsignaler via sitt utseende. Man kan använda enstaka staplar som köp och säljsignal men man kan även kombinera 2-3 st staplar för att skapa en formation.
Man kan hitta formationer som ger signal om att trenden håller på att vända (omslagsformationer) och man kan hitta formationer som visar att trenden sannolikt kommer att fortsätta (fortsättningsformationer).

När man kikar på enskilda staplar så brukar man oftast kika efter svaghet eller styrka i staplarna. Långa svansar på nedsidan indikerar ofta styrka medan långa svansar på ovansidan indikerar svaghet.

För kortsiktig handel (trading) och teknisk analys använder vi oss av plattformen IG-markets.se. Där kan du gå både lång och kort i aktier, index, råvaror, valutor osv på ett smidigt sätt och du kan använda plattformen kostnadsfritt för teknisk analys.
Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

Läs mer om ämnet

Trading & teknisk analys

  Kommentera eller Fråga

  Diversifiera alltid dina investeringar!

  Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
  Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Brocc.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
  https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

  Senaste på Aktiekunskap

  Copyright Aktiekunskap.nu 2020