Gröna obligationer

Gröna obligationer

Gröna obligationer är obligationer som ges ut av stater, kommuner eller företag och där investerat kapital förväntas användas till miljömässigt hållbara investeringar. I grunden är det alltså samma sak som vanliga obligationer men i detta fall måste ett regelverk följas för att säkerställa att kapitalet används till det angivna målet. .

Fördelen med gröna obligationer är att investeringar kan ske med tydlig miljöinriktning. Detta med samma avkastning som på övriga obligationer.

Vad är Gröna obligationer? Varför investera?

Gröna obligationer växte fram som ett investeringsalternativ efter att allt fler institutionella investerare efterfrågade möjligheten att köpa obligationer med tydligt miljömässigt finansieringsmål. Det resulterade i den första gröna obligationen, 2008, emitterad av Världsbanken och SEB. Under de sju första åren hade världsbanken emitterat gröna obligationer för ca 8,5 miljarder USD.

Den nordiska marknaden har även ökat snabbt. År 2015 fanns det obligationer för ca 5 miljarder och 2019 var summan uppe i 180 miljarder.

gröna obligationer globalt

(Tillgången till gröna obligationer globalt. Bildkälla: Riksbank.se)

Räntefond – med etisk inriktning

De två fördelarna, för investerare, med gröna obligationer är den lägre risken är aktier samt det etiska ställningstagandet.

Obligationsfonder har överlag betydligt lägre risk än aktiefonder. Detta eftersom dessa ger en förutbestämd avkastning över en viss period. Att ge ut obligationer är ett sätt för stater/kommuner/företag att få finansiering utan att behöva teckna lån hos en bank eller genomföra nyemission.

”En grön obligationsfond är en bra byggsten och komplement i en bred fondportfölj. Den ger fondportföljen en ökad riskspridning och obligationer utvecklas annorlunda än aktier vid exempelvis en börsnedgång” / Daniel Karlgren (förvaltare Captor Dahlia) i Intervju till Avanza

Att välja gröna obligationer, före andra obligationsfonder, handlar däremot enbart om ett etiskt ställningstagande. Med investeringen stöds företag som vill genomföra miljömässigt fördelaktiga beslut.

Genom gröna obligationer får investerare tillgång till klimatvänliga investeringsalternativ. De kan därmed välja att lägga sitt kapital på gröna investeringar. / Riksbank.se

(EFN Ekonomikanalen – Intresset för gröna obligationer växer)

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Styrs av GBP

Utfärdare av gröna obligationer måste följa ett ramverk för att ha rätten att kalla deras obligationer för gröna. Ramverket gör det även enklare för investerare att välja miljömässigt fördelaktiga obligationsfonder utan att behöva granska innehavet, fondens inriktning osv.

Den branschstandard som förväntas följas är GBP – Green Bonds Principles. Ramverket anger exempelvis vilka projekt som får finansieras, hur de likvida medlen från obligationerna ska hanteras samt rutiner för rapportering kring det projekt som finansierats. Riktlinjerna anger även att en oberoende tredjepart ska granska projektet och tillgångarna för att säkerställa att de verkligen används till angivet mål.

Både stater och företag

Både stater, kommuner och företag har möjlighet att ge ut gröna obligationer. Exempelvis gav Riksgälden ut obligationer till ett värde av 20 miljarder år 2020 med en löptid på 10 år.

Ett exempel från näringslivet är att Fortum gav ut gröna obligationer, år 2015, till ett belopp på 2,5 miljarder. Med kapitalet kunde de bland annat bygga en ny fabrik i Värtahamnen som minskade utsläppen av koldioxid över Stockholm med 130 000 ton. (Se mer om denna investering i videon ovan).

Första kommunen att ge ut gröna obligationer var Göteborgs kommun. År 2013 finansierades Sveriges första fossilfria förskola på detta sätt.

Oavsett om det är stater, kommuner eller företag som ger ut dessa obligationer sker handeln via banker som agerar återförsäljare av dessa värdepapper.

Utöver gröna obligationer finns även regelverk för sociala-  samt gröna/sociala obligationer.

  • GBP – Green Bonds Principles, Regelverk för gröna obligationer
  • SBP – Social Bonds Principles. Regelverk för socialt gynnsamma obligationer
  • SBG – Sustainability Bond Guideliness. Regelverk för fonder som omfattas av både gröna och sociala obligationer

(EFN Ekonomikanalen – Massor att vinna på gröna obligationer)

Exempel på gröna obligationsfonder

Även om marknaden för gröna obligationer ökar kraftigt så finns än så länge relativt få obligationsfonder att välja mellan. De som finns har även relativt lika inriktning,  låg risk och låg förvaltningsavgift. Nedan presenteras ett par gröna obligationsfonder, vilka finns hos Avanza eller Savr.

(Följande siffor är från oktober 2021)

Öhman Grön Obligationsfond

Öhman Grön Obligationsfond investerar i gröna företagsobligationer där företagen har hög kreditvärdighet. Dessa investeringar innebär en låg risk.

Utöver företagsobligationer sker även investeringar i andra räntebärande värdepapper och då primärt med syfte att bidra med miljömässig eller social utveckling. Kontroller sker alltid av utgivarnas hållbarhetsarbete innan investeringar godkänns. Främst sker investeringar i Norden även om det delvis även kan ske globalt.

Läs mer om fonden hos Avanza

SPP Grön Obligationsfond

SPP Grön Obligationsfond investerar i obligationer och övriga räntebärande värdepapper med ”en klar positiv effekt på miljö och samhälle”.

Läs mer om fonden hos Avanza

SEB Green Bond Fund C SEK

SEB Green Bond Fund C SEK investerar globalt i gröna obligationer som är utgivna av bland annat kommuner, företag och organisationer.

Läs mer om fonden hos Savr

CAPTOR Dahlia Green Bond A

CAPTOR Dahlia Green Bond A investerar globalt i gröna obligationer.

Läs mer om fonden hos Savr

”Fonden investerar bara i säkra gröna företagsobligationer med en bra likviditet. Vi investerar inte i högriskobligationer (High Yield). Vi vill att investerarna ska känna sig säkra och att fonden ska gå att handla även när företagsobligationsmarknaden är stressad…” / Daniel Karlgren & Sanna Peterson (förvaltare av Dahlia) i intervju till Avanza

Lannebo Sustainable Corporate Bond A SEK

Lannebo Sustainable Corporate Bond A SEK investerar i gröna obligationer med främst fokus på den nordiska marknaden. Delvis kan även investeringar ske på den europeiska marknaden. Den lägsta kreditvärderingen, för att investering ska accepteras, är BBB.

Läs mer om fonden hos Avanza

Vart handlar man fonderna ovan enklast?

De fonder vi nämner ovan och de flesta andra fonder handlar du enklast via Avanza.se och/eller Savr.com/sv

(Om Lannebos gröna obligationer)

Läs även:

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023