Rörelsemarginal

Rörelsemarginal = Rörelseresultat / Omsättning

Rörelsemarginal visar företagets lönsamhet. Nyckeltalet är ett procentuellt tal som visar förhållandet mellan omsättning och rörelseresultat. Med andra ord visar det hur stor del av omsättningen som kan användas till skatter, räntor, vinst och utdelning.

Formel & Exempel

Ett företag har en omsättning på 5 miljoner kronor. Dess resultat efter samtliga kostnader (men före räntor och skatter) är 500 000 kr. I detta fall divideras resultatet med omsättningen vilket innebär följande:
Rörelsemarginal = 500 000 / 5 000 000 = 0,1
0,1 översatt till procent är 10 %
(Rörelsemarginal anges alltid i procent)

Påvisar företagets lönsamhet

I första hand påvisar rörelsemarginalen företagets årliga lönsamhet. En negativ rörelsemarginal visar därmed att företaget gått med förlust. Det behöver däremot inte betyda att företaget har en negativ utveckling då det inte är ovanligt med flera år av förlust inom vissa branscher samt vid uppstart.

För att få en tydligare bild av rörelsemarginalen bör man därför jämföra nyckeltalet mot tidigare år för företaget och även mot andra företag inom samma bransch.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en större summa

Påvisar priskänslighet

Vad en vanlig nivå på rörelsemarginal är varierar kraftigt mellan olika branscher vilket även påvisar branschens priskänslighet och konkurrens.

Exempelvis är nyckeltalet betydligt lägre inom matvaruhandeln och elektronikhandeln än inom IT-tjänster. Branscher som generellt har lågt nyckeltal har alltså hög priskänslighet.

Ökad rörelsemarginal skapar stabilitet och ökad utdelning

En ökad rörelsemarginal innebär en större ekonomisk stabilitet för företaget. De blir inte lika konjunkturkänsliga vilket innebär en lägre risk. Dessutom finns möjligheter att genomföra investeringar. För dig som aktieägare kan en ökad rörelsemarginal innebära ökad aktieutdelning. Detta inte minst hos företag där utdelningen tydligt är kopplad till företagets resultat.

   Ökad marginal kan skapas via:

  • Höjda priser på varor och tjänster – Detta måste däremot balanseras mot risken för lägre försäljningsvolym.
  • Större försäljningsvolym – Finns möjlighet att sälja mer varor eller tjänster kommer både omsättning och resultat att öka vilket därmed påverkar rörelsemarginalen. Krävs det däremot investeringar för att öka produktionen kan det innebära att förhållandet mellan omsättning och resultat påverkas negativt. Även om bägge dessa ökar så behöver inte rörelsemarginalen bli bättre. Detta eftersom detta nyckeltal visar förhållandet mellan resultat och omsättning.
  • Sänka kostnaderna – I detta fall kommer omsättningen vara på samma nivå men resultatet bli bättre. Det resulterar i ett högre nyckeltal.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Kameo.se investerar du i lån till olika fastighetsprojekt som du själv väljer ut och erhåller en hög ränta.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Kommentera eller Fråga

Diversifiera alltid dina investeringar!

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Brocc.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Senaste på Aktiekunskap

Copyright Aktiekunskap.nu 2020