Pris / EPRA NAV

pris epra nav

Uträkningen PRIS / EPRA NAV visar ett fastighetsbolags akties substanspremie/substansrabatt . EPRA NAV är ett standardiserat mått för att värdera fastighetsbolag och väger främst in eget kapital. 

Nyckeltalet visar därmed på bolagets värde per aktie i förhållande till aktiens pris. Är aktien billigare än nyckeltalet uppstår substansrabatt. Är aktiens pris över EPRA NAV innebär det en substanspremie.

  • Substansrabatt – Det är billigare att köpa aktien än dess underliggande tillgångar.
  • Substanspremie – Det är dyrare att köpa aktien än dess underliggande tillgångar.

Ofta används substansrabatt/substanspremie när investmentbolag ska värderas. Detta eftersom de har ett tydligt innehav av aktier som kan värderas. På samma sätt har ett fastighetsbolag ett tydligt innehav som kan värderas – men i fastigheter.  

Varför köpa fastighetsbolag med substanspremie?

Att ett fastighetsbolags aktie handlas med substanspremie innebär att värdet på fastighetsbolagets innehav är lägre än värdet på aktien. Det tyder på att det finns en viss förväntan på bättre värdering i framtiden i kursen. Det kan även bero på planerad expansion, stor tilltro till ledningen, tro på att fastigheternas värde är högre än det som är upptaget i redovisningen eller annat.

Dessutom finns en stor skillnad mellan att köpa fastighetsbolag eller investmentbolag med substanspremie.

Handlar investmentbolaget enbart med noterade aktier är det möjligt att ”kopiera och följa” innehavet och på så vis få samma innehav med till lägre pris. Men att ”kopiera” innehavet för ett fastighetsbolag är omöjligt. Det är helt enkelt så att man får köpa aktier i fastighetsbolaget istället för delar av fastigheterna.

Räkna ut PRIS / EPRA NAV

För att avgöra om aktien handlas med premie eller rabatt divideras aktuell aktiekurs med EPRA NAV.

Priset / EPRA NAV = Substanspremie/Substansrabatt

EPRA NAV – Ett nyckeltal som används för att värdera fastighetsbolag. EPRA NAV visar på företagets långsiktiga substansvärde. Hur nyckeltalet ska räknas ut är fastställt av EPRA.

EPRA NAV = Eget kapital med återläggning av derivat och uppskjuten skatt och skatterabatt erhållet i samband med förvärv, i förhållande till antalet aktier vid periodens utgång*

*Definition som fastighetsbolaget Kungsleden använder.

EPRA – Intresseorganisationen European Public Estate Association som satt standarden för hur fastighetsbolag ska värderas på lika villkor. Organisationen har tagit fram ett värderingsmått som accepterats av både bolagen och investerarna.

NAV – Net Asset Value

Priset – Vad aktien kostar på marknaden

Substansvärde – Visar en akties värde utifrån företagets eget kapital och antalet aktier.

Priset / EPRA NAV – Visar substanspremie/rabatt

Påvisar ekonomisk utveckling

EPRA NAV tillväxt % är ett nyckeltal som anger ett fastighetsbolags tillväxt under en specifik period. Hur har företagets långsiktiga substansvärde utvecklats över den tiden?

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Kameo.se investerar du i lån till olika fastighetsprojekt som du själv väljer ut och erhåller en hög ränta.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Kommentera eller Fråga

Diversifiera alltid dina investeringar!

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Brocc.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Senaste på Aktiekunskap

Copyright Aktiekunskap.nu 2020