P/B talet

Själva innebörden av nyckeltalet P/B tal eller PB tal kommer från engelskans price to book value och är ett sätt att jämföra priset på aktien på börsen mot det bokförda värdet. Det bokförda värdet definieras som tillgångar minus skulder och hittas i balansräkningen i rapporten från aktiebolaget.

Så definieras P/B

Innan vi ger oss in i definitionen så bör det nämnas att P/B – talet ofta benämns kurs/eget kapital i vissa sammanhang. Beräkningarna för dessa bägge nyckeltal är i grunden desamma.

På engelska börssajter så heter detta förstås alltid P/B (price to book value) och vi har på den här sajten valt att ha bägge beskrivningarna då bägge brukar användas.

Själva definitionen av detta nyckeltal är alltså

$ P/B = \frac{\text{Priset på aktien}}{\text{Bokfört värde}} $

där priset på aktien helt enkelt är aktiekursen och det bokförda värdet definieras som tillgångar minus skulder.

PB-talet-formel

En praktiskt beräkning av P/B talet

trelleborg-balansrakning

Bilden här till höger är ett skärmurklipp från den tredje kvartalsrapporten 2013 från aktien Trelleborg. Här kan vi se moderbolagets balansräkning och här finns en mängd information om materiella och immateriella tillgångar och mer därtill. I vårt fall så skall vi beräkna P/B och därför är vi intresserade av det bokförda värdet, dvs bolagets egna kapital (Tillgångar – skulder).

Vi ser här att summan för det egna kapitalet är 12 280 MSEK och eftersom det finns 242 571 783 aktier i bolaget så kan vi beräkna det egna kapitalet per aktie som blir:

$ \frac{12 280 000 000}{242 571 783} ≈ 50,62 $

Det som återstår nu i denna beräkning av P/B är att kolla upp aktiekursen (vilken i skrivande stund är 124,3) och beräkna P/B:

$ P/B = \frac{124,3}{50,62} ≈ 2,4 $

Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en större summa

PB tal – Hur tolkar man det?

P/B – talet är framförallt ett av alla nyckeltal att mäta hur börsen värderar företaget för tillfället. Dvs är företaget lågt eller högt värderat på börsen jämfört med vad balansräkningen visar vid årsredovisning eller vid kvartalsrapporterna.

Med det här nyckeltalet så ställer du företagets egna kapital (Tillgångar – skulder) i relation mot aktiekursen. Ett lågt P/B skulle alltså kunna betyda att aktien är undervärderad av marknaden och du har ett bra köpläge. Ett högt P/B tal skulle kunna betyda att aktien är övervärderad, dvs det egna kapitalet motsvarar inte aktiekursens höga värdering.

Men det finns förstås fallgropar och speciella fall där man kan luras av antingen högt eller lågt P/B tal. Några av dessa är följande:

 • Det är upp till aktiebolaget att värdera sina immateriella och materiella tillgångar. Om företaget värderar dessa antingen för högt eller för lågt kan detta få till följd att P/B talet är missvisande.
 • Det kan också vara svårt att värdera sina tillgångar på rätt vis. Ett bolag som äger mycket skog (tex sca) har oerhört stora materialla tillgångar som är svåra att värdera. Det är inte säkert att alla dessa tillgångar bokförts på ett värdemässigt korrekt sätt.
 • Ett bolag som säljer konsulttid har sitt värde i sina anställda, hur värderar man dem? Detta syns exempelvis inte i balansräkningen.
 • Det inte ovanligt med höga P/B när konjunkturen tuffar på uppåt. Bara för att PB talet är högt behöver detta alltså inte betyda att kursen inte skall fortsätta upp och vice versa då talet är lågt. Som alltid vid fundamental analys bör man kombinera en mängd olika nyckeltal och beräkna dessa över en längre period.

Läs också:

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Kommentera eller Fråga

6 Kommentarer

 1. JN skriver:

  Bokfört värde är inte samma sak som eget kapital! En korrekt beskrivning för hur man beräknar P/B-talet finns här: vardeinvestering.se/nyckeltal/p-bv.html.

 2. Finansnovis skriver:

  “Det är alltså inte helt olikt nyckeltalet Kurs genom eget kapital.”

  Nej, det är faktiskt samma sak!
  När du tar totala tillgångar – skulder står du igen med eget kapital. Det är alltså samma nyckeltal. P/B.

 3. Johannes skriver:

  Här behövs ett konkret räkneexempel på hur PB-talet tas fram.

  • Aktiekunskap skriver:

   Hej Johannes, skall lägga upp ett räkneexempel så att det blir tydligare. Detta gäller för fler av våra nyckeltalsbeskrivningar så vi fyller på allt eftersom.

 4. Håkan Liljeqvist skriver:

  Det är väl eget kapital per aktie som priset per aktie ska divideras med va? Så tillgångar – skulder dividerat med totalt antal aktier. Eller? Försöker lära mig detta och är lite osäker….

Diversifiera alltid dina investeringar!

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Brocc.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Senaste på Aktiekunskap

Copyright Aktiekunskap.nu 2020