Gordons formel – Så värderar du en aktie

Detta är en artikel för dig som vill lära dig att beräkna det verkliga värdet på en aktie. Den modell som presenteras här är en känd och beprövad modell som kallas för Gordons formel.

Gordons formel

Varför skall du använda Gordons formel och hur svår är den att använda?

Formeln är uppkallad efter Myron J. Gordon (University of Toronto) som publicerade den 1956. Många brukar nämna att formeln är enkel att använda. Det beror på att själva formeln inte är särskilt svår att beräkna matematiskt. Det är heller inte omöjligt att hitta ett antal rimliga siffror att stoppa in i formeln.

Men jag skulle ändå vilja påstå att försiktighet i användandet av formeln är viktigt. Det som kan hända är att små felaktiga antaganden kan skapa väldigt stor skillnad i ditt resultat. Därför behöver du tänka att formeln ger en grov uppskattning, inte en sanning.

Men med det sagt så är formeln ett bra sätt att få beslutsstöd i om du skall köpa eller sälja en aktie. Många gånger tror jag att det viktigaste är processen som du går igenom vid beräkningen som hjälper mest i beslutsprocessen.

Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en större summa

Formeln och hur du hittar siffror att “stoppa in” i den

Själva formeln är följande:

P = u / (k – g)

Låt oss reda ut bokstäverna och ta ett “hitte-på-exempel”.

P betyder det motiverade aktiepriset. Det är denna långsiktiga värdering som du vill räkna ut. Du samlar här värdet av alla framtida utdelningar in i en siffra. Därför kallas ibland detta för evighetsvärdet. Men tänk på att vad som händer i evigheten är omöjligt att avgöra. Så se formeln som en grov uppskattning, absolut ingen sanning.

u betyder utdelning i kronor. Använd här den senaste utdelningen till detta värde.

k är ditt avkastningskrav. Här börjar det bli lurigt att välja en bra siffra att stoppa in. Det beror på att detta är din subjektiva värdering och inget värde som du kan räkna ut. Det blir stor skillnad på om du väljer ett avkastningskrav på 12 % (0,12) eller på 5 % (0,05). Men om du vill förenkla valet något här så kan du välja en tillväxt på 9 – 11 %. Anledningen till dessa siffror är att börsen historiskt har vuxit så mycket per år. Du kan också välja en siffra som stämmer överens med branschen i övrigt och höja eller sänka den.

g är utdelningens tillväxttakt. Även denna siffra är en kvalificerad gissning. Det är nämligen svårt att avgöra hur mycket utdelningen kommer att växa i framtiden. En hjälp kan vara att utgå från ett snitt på de senaste 3-5 årens tillväxt på utdelning.

Exempel

Låt oss ta ett exempel på hur beräkningen genomförs. Vi använder oss av ett påhittat företag och dess aktie. Detta för att det skall bli så förståeligt som möjligt.

Företaget Windmilly AB delade förra året ut 6 kronor per aktie. Ditt avkastningskrav på företaget är 12 %. Ett ganska högt avkastningskrav men branschen är också expansiv. Därför förväntar du dig att utdelningen kommer att växa med 5 % per år.

Nu kan du beräkna aktiens motiverade pris med Gordons formel:

P = 6 / (0,12 – 0,05) ≈ 86 kr

Så om aktien är värderad under detta motiverade pris så kan denna vara köpvärd.

Rent matematiskt blir det omöjligt att använda formeln om k och g är för nära varandra. Då kan aktiens motiverade pris bli oändligt högt vilket är helt orimligt. Om exempelvis g = 0,119999 i exemplet ovan så får vi:
P = 6 / (0,12 – 0,119999) ≈ 6 000 000 kr. Det kan vara bra att i alla fall ha sett att formeln kan producera ett sådant värde.

Slutligen så skulle jag vilja återigen poängtera följande. Det är svårt att välja rätt värden till k och g. Därför måste du som investerare göra en uppskattning.

Slutsatsen är att om denna skall bli så korrekt som möjligt är det viktigt att du lär dig om företagets ekonomiska historia. Därför är det bra att plocka fram data på utdelningar de senaste 3-5 åren. Resultatet av detta förarbete kommer göra att du får en mer korrekt analys av Gordons formel.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Kameo.se investerar du i lån till olika fastighetsprojekt som du själv väljer ut och erhåller en hög ränta.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Kommentera eller Fråga

Diversifiera alltid dina investeringar!

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Brocc.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Senaste på Aktiekunskap

Copyright Aktiekunskap.nu 2020