Procentuell förändring

Procentuell föränding

Om en aktie ökar eller minskar med ett visst värde så kan vi ange ökningen eller minskningen i procent. Vi får fram denna procentuella förändring genom att beräkna
Skillnaden / Det ursprungliga värdet.

Exempel 1

Om en aktie ökar i värde från 15 kr/aktie till 18 kr/aktie så vet vi att den har ökat med tre kr/aktie. Den procentuella förändringen blir då
Skillnaden / Det ursprungliga värdet = 3 / 15 = 0,2 = 20 %

Om en aktie istället minskar från 320 kr till 250 kr under ett år kan vi säga att den har minskat med
Skillnaden / Det ursprungliga värdet = (320-250)/320 = 70/320 = 0,21875 = 21,875 %
Aktien har alltså minskat med cirka 22 % (avrundat uppåt).

Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en större summa

Procentuell förändring – Vad ökar eller minskar det till?

Vi kan också vända på resonemanget och fundera på vad en aktie har ökat eller minskat till om det har ökat/minskat med en viss procent. Då räknar vi först ut förändringen genom att multiplicera andelen procentuell förändring med det ursprungliga värdet för att därefter addera (om det ökar) eller subtrahera (om det minskar) med förändringen.

Exempel 2

En aktie kostar 112 kr/aktie och ökar med 23 %, vad ökar den till?
Förändringen är 0,23·112 = 25,76
Aktien ökar alltså till 112+25,76 = 137,76 kr / aktie

Exempel 3

En aktie kostar 112 kr/aktie och ökar först med 10 % och minskar sedan med 10 % utifrån det nya värdet, vad är den värd nu?
Förändringen är 0,1·112 = 11,2
Aktien ökar först till 112+11,2 = 123,2 kr / aktie
Den andra förändringen är 0,1·123,2 = 12,32
Då minskar den till 123,3 – 12,32 = 110,88 kr.
Aktien är alltså mindre värd än den var från början.

Förändringsfaktor

Ett bra sätt att göra dessa beräkningar lite snabbare och mer effektiva är att använda sig av det som kallas för förändringsfaktorn. Om du har denna så kan du bara multiplicera förändringsfaktorn med det ursprungliga värdet för att få det nya värdet. Du får fram förändringsfaktorn på följande vis:
Om något ökar med 20 % = 0,2 så är förändringsfaktorn 1+0,2 = 1,2.
Om något inte förändras alls så är försändringsfaktorn 1.
Om något minskar med 20 % = 0,2 så är förändringsfaktorn 1-0,2 = 0,8.

Exempel 4

En aktie är värd 402 kr och ökar med 23 %. Vilket är det nya värdet?
Här är förändringsfaktorn 1,23 och det nya värdet blir 1,23·402 = 494,46 kr/aktie.

Exempel 5

En aktie som kostar 12 kr minskar först med 2 % för att därefter minska med 4 % och slutligen gå upp med 6 %. Vilket är det nya värdet.
Minskning med 2 % innebär en förändringsfaktor på 0,98.
Minskning med 4 % innebär en förändringsfaktor på 0,96.
Ökning med 6 % innebär en förändringsfaktor på 1,06.
Vi kan nu multiplicera det ursprungliga värdet med förändringsfaktorerna, vi får då
12·0,98·0,96·1,06 ≈ 11,97 kr.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Kameo.se investerar du i lån till olika fastighetsprojekt som du själv väljer ut och erhåller en hög ränta.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Kommentera eller Fråga

Diversifiera alltid dina investeringar!

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Brocc.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Senaste på Aktiekunskap

Copyright Aktiekunskap.nu 2020