Andel i procent och procentenheter

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Räkna procentenheter

Att handla med aktier kräver sällan några större kunskaper i matematik och det är inte särskilt ofta som du kommer att behöva använda dig av några avancerade formler. Däremot kommer du att ha nytta av att förstå vad procent är och hur du beräknar procentuella förändringar. Det kan även vara bra att förstå innebörden av en kvot och förhållandet mellan två då många så kallade nyckeltal använder sig av detta.

Procenträkning och andel i procent

Ordet procent betyder hundradelar, dvs hur många hundradelar något är av en helhet. För att räkna ut hur stor andel i procent något är av denna helhet så beräknar vi
andel i procent = andel/helhet. Om man istället vill veta hur stor del som en andel är av en helhet så beräknas istället delen = andelen·helheten.

Exempel 1

Om det i en folksamling på 100 personer finns 75 kvinnor så säger man att andelen kvinnor i procent är 75 hundradelar som vi i bråkform kan skriva 75/100, i decimalform som 0,75 och slutligen i procentform som 75 %.

Exempel 2

Hur många procent äger du av ett företag om du köper 1 500 aktier i detta företag och det totalt finns 30 000 000 (trettiomiljoner) utgivna aktier?
Om du köper de 1500 aktierna så äger du
1500/30 000 000 = 0,00005 = 0,005 % av hela bolaget.

Exempel 3

Pelle äger 3 % av ett bolags aktier där det totalt finns 120 000 aktier, hur många aktier äger han?
Här räknar han ut delen aktier genom att beräkna andelen·helheten. Här är andelen 3 % = 0,03 och helheten de 120 000 aktierna. Han äger alltså
0,03·120 000 = 3 600 aktier.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Procentenheter

Ibland kan man på nyheterna höra att ett parti eller något annat har ökat eller minskat med ett visst antal procentenheter. Detta är inte samma sak som andelen i procent utan beskriver istället skillnaden mellan två procentsatser.

Om exempelvis en storägare i ett aktiebolag har ökat sitt innehav från 15,6 % till 17,2 % så innebär detta att denna ägare har ökat innehavet med 17,2 – 15,6 = 1,6 procentenheter.

Procentenheter är alltså ett sätta att beskriva skillnaden mellan två stycken procentsatser och inte detsamma som hur många procent en andel är av en helhet

Lämna en kommentar