Räkna ut GAV på aktier

GAV står för Genomsnittligt AnskaffningsVärde och används bland annat vid uträkning av kapitalvinst/kapitalförlust inför deklaration (K4-blankett). Det är enkelt förklarat det genomsnittliga pris som du betalat för en specifik aktie, fond eller annan tillgång.

Så räknar du ut ditt GAV

Genomsnittligt anskaffningsvärde anger förhållandet mellan totalt investerat kapital i ett specifikt värdepapper och antalet av dessa värdepapper.

GAV = Total investerat kapital inkl. courtage / aktieslag (eller annat värdepapper)

Exempel:

I detta exempel sker handel med aktien Volvo A och visar hur GAV påverkas när aktier köps/säljs. Totalt anskaffningsvärde är den summa som personen totalt har betalat för dessa aktier. Aktier är antalet aktier som innehavet består av och GAV är genomsnittliga anskaffningsvärdet.

DatumHändelseTot. AnskaffningsvärdeTot. AntalGAV
25/3köp, 10 st Volvo A, 120 kr/st1200 kr10 st120 kr
5/4köp, 20 st Volvo A, 110 kr/st3400 kr30 st113,33
6/5köp, 5 st Volvo A, 100 kr/st3900 kr35 st111,42

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en större summa

FÖRSÄLJNING

Vid försäljning beräknas nu vinst/förlust av förhållandet mellan försäljningssumman och GAV. Säljs 10 Volvo A aktier till 115 kr skulle det innebära en vinst. Försäljningssumman är 1150 kr och anskaffningsvärdet (10*111,42) 1114,20 kr

Försäljningssumma – GAV = Vinst/Förlust

1150 – 1114 = 36 kr beskattningsbar vinst

I detta läge kvarstår GAV på samma nivå på resterande innehav. Det påverkas alltså enbart av nya inköp, aldrig försäljning.

Varför behöver det räknas ut?

I Sverige beskattas kapitalvinster medan avdrag får göras vid kapitalförluster. Detta genom att de vinster/förluster som uppstår under ett år tas upp på kommande års deklaration. Det är i detta läge som GAV används för att korrekta siffror ska kunna anges.

GAV kan även användas för eget intresse utifrån ett investerarperspektiv. Har en specifik aktie köpts vid ett flertal tillfällen anger GAV det genomsnittliga värdet vilket därmed även anger vid vilken kurs som försäljning sker med vinst.

Få hjälp att beräkna GAV

Det finns flera tjänster online som automatiskt räknar ut GAV. De flesta personer använder sig av den tjänst som deras aktiemäklare erbjuder men vid investeringar i annat än enbart värdepapper på börsen kan andra tjänster behövas.

Via aktiemäklaren

Det enklaste sättet att räkna ut GAV är att använda den tjänst som de flesta aktiemäklare erbjuder sina kunder. En tjänst som kostar ca 100 kr och innebär att all information från handeln som skett, under en period, sammanställs på en K4-blankett.

Har handel skett med samma slags aktier hos flera olika aktiemäklare behöver GAV användas för att sammanställa all denna handel till ett gemensamt genomsnittligt värde.

Både Avanza och Nordnet sammanställer information för ca 100 kr.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en större summa

Vid kryptohandel

Handel med kryptovalutor skapar en invecklad uträkning av GAV. Orsaken är att handeln ofta sker i par, dvs byte mellan två valutor, istället för direkt mot SEK, USD eller annan valuta. Det finns både svenska och internationella tjänster för att räkna ut GAV och därmed underlag till K4-blanketten.

Koinly och Monetax är två av de mer kända tjänsterna.

Privata Affärers Portfölj

Via Privata Affärers Portföljtjänst kan du följa värdeutvecklingen på dina investeringar och även se totalt vinst/förlust. Främst är tjänsten utvecklad för börsnoterade värdepapper men det går även att lägga in ”övrigt”. I detta fall behöver värdet anges då det inte kan hämtas automatiskt.

Skapa portfölj och följ värdeutveckling via Privata Affärers Portföljer

Om du inte vet anskaffningsvärdet (ex. arv)

Vid arv tar arvtagarna över aktierna och därmed även dess anskaffningsvärde. Men det förutsätter att anskaffningsvärdet är dokumenterat, vilket det inte alltid är.

Uppskattning utifrån underlag

Kan inte anskaffningsvärdet hittas kan en uppskattning ske och beräkning grundas på detta värde. Men det krävs då att det finns goda grunder till att uppskattningen genomförs på det valda sättet.

Du kanske vet datumet då inköpet genomfördes? I detta fall är det möjligt att med olika tjänster gå bakåt i tiden och se ett specifikt värdepappers värde. Vid granskning av Skatteverket är det alltid viktigt att kunna bevisa varför ett specifikt anskaffningsvärde har använts.

Schablonmetoden

Om du inte alls lyckas få fram anskaffningsvärdet kan schablonmetoden användas. Schablonmetoden innebär att ett anskaffningsvärde anges till 20 % av försäljningsvärdet.

Det innebär därmed att schablonmetoden även kan användas vid investeringar som gett mer än 400 % i avkastning. Då är det alltså bättre, skattetekniskt, att använda schablonmetoden istället för att räkna ut traditionell vinstskatt.  

Frågor om GAV

Behöver jag räkna ut GAV om jag investerar via ISK?

Nej, då ISK innebär en schablonskatt på innehavet istället för på vinsten behöver inte GAV räknas ut. Det är en av de stora fördelarna med att investera inom ett ISK istället för inom ett aktie- och fondkonto.

Hur räknas GAV ut om byte sker mellan två värdepapper?

Detta är framförallt vanlig i handeln med kryptovalutor men kan även appliceras inom annan handel. Så länge som försäljning sker mot pengar används GAV för att beräkna vinst/förlust vid försäljning. Sker däremot byte, exempelvis att du ger bort en aktie och får en annan, eller byter en kryptovaluta mot en annan räknas detta som både en försäljning och ett köp.

Kan GAV användas som köp/sälj-signal?

Nej, i princip inte. Visserligen anger GAV till vilken kurs som försäljning behöver ske till för att det ska ske med vinst men det bör inte vara vad som styr köp/försäljning. Ett högt eller lågt GAV påvisar inget av aktiens aktuella värde. Önskas däremot kapitalförluster, som kan kvittas mot årets kapitalvinster, i slutet av året kan GAV vara ett riktmärke för vilket innehav som ska säljas.  

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Kameo.se investerar du i lån till olika fastighetsprojekt som du själv väljer ut och erhåller en hög ränta.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Kommentera eller Fråga

Diversifiera alltid dina investeringar!

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Brocc.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Senaste på Aktiekunskap

Copyright Aktiekunskap.nu 2020