Aktiebelåning – belåna aktier

Aktiebelåning innebär att aktier används som säkerhet för ett lån. Pengarna används för att köpa ytterligare aktier vilket därmed skapar en hävstångseffekt. Med aktiebelåning kan en högre avkastning skapas utan behov av nytt kapital.

Hur fungerar aktiebelåning?

Genom att använda sig av aktiebelåning kan en större exponering ske mot aktiemarknaden. Fördelen är att det kan ge större avkastning. Men med större exponering skapas även större risk. Belåning kan alltså både öka vinsterna och förlusterna.

Det sker på följande sätt:

Ansök om kredit
För att kunna belåna aktier krävs alltid först en kreditansökan. En kreditupplysning tas och aktiemäklaren gör en kreditbedömning som avgör din limit, dvs högsta belopp ett låna.

Belåna aktier
Välj hur stor summa av krediten som ska utnyttjas. Dessa pengar används för att köpa ytterligare aktier. Även om du bara har 100 000 kr kan du exempelvis exponera 180 000 mot marknaden. Detta genom att låna 80 000 kr med 100 000 kr i aktier som säkerhet.

Aktiebelåning handlar därmed om att låna pengar (med aktier som säkerhet) för att köpa andra aktier.

Betala ränta varje månad
Räntan betalas månadsvis på den summa av krediten som utnyttjas under gällande månad.

Ingen fast amorteringstid
Aktiebelåning har ingen fast amorteringstid utan kan utnyttjas flexibelt som man själv önskar. Däremot finns krav att räntan betalas samt att man inte blir överbelånad.

Belåning på belåning

När en belåning sker kan summan som lånas användas för att köpa aktier som i sin tur belånas. På detta sätt kan en hävstång skapas med mycket hög hävstångseffekt. Det finns svenska mäklare som tillåter hävstång på upp till 10 gånger.

Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en större summa

Vad finns det för krav?

Det finns ett par krav som måste uppfyllas för att aktierna ska få belånas hos aktiemäklaren.

Belåningsgrad

Det finns alltid en gräns för hur stor belåningsgrad som aktiedepån får ha. Belåningsgraden räknas ut genom att man tar lånebeloppet dividerat på värdet på säkerheten.

Om totala värdet på depån är 200 000 kr och ett lån tecknas på 50 000 kr innebär det därmed en belåningsgrad på 25 %. Värdet på aktiedepån och tillåten belåningsgrad avgör alltså hur stort belopp som kan lånas.

Hur stor belåningsgraden får vara beror även på vilka aktier som belånas samt hur väldiversifierad portföljen är. Kortfattat – ju större trygghet desto högre belåningsgrad tillåts.

Aktieslag

Det finns alltid krav på vilka aktier som kan belånas. Dessutom skiljer det hur stor belåning som kan ske mellan enskilda aktier. Generellt är det lättare att belåna stora och stabila aktier, dvs de med hög omsättning och låg volatilitet.

I vissa fall finns även krav p å att vissa slags värdepapper inte får finnas i depån. Det kan handla om exempelvis optioner och terminer som i sig själva kan ha hävstång.

Sedvanlig kreditbedömning

När ansökan sker om att kunna utföra aktiebelåning på innehavet genomför aktiemäklaren en kreditbedömning. Detta är något som alltid måste ske när en kredit beviljas. Utifrån kreditbedömningen sätts en kreditlimit som är det högsta belopp som får utnyttjas på krediten.

Vad kostar det?

Eftersom aktier används som säkerhet och det finns krav på maximal belåningsgrad blir säkerheten för aktiemäklaren mycket hög. Det är orsaken till att räntekostnaden blir så låg. Räntan beror bland annat på belåningsgrad och belopp. Andra saker som kan påverka räntan är vilka aktier som används vid belåning och om man är förmånskund.

Exempel från Avanza:

 • 0 % i ränta – Låna upp till 50 000 kr. Belåningsgrad max 10 %
 • Fr. 0,99 % – Låna valfritt belopp. Belåningsgrad max 25 %
 • Fr. 1,99 % – Låna valfritt belopp. Belåningsgrad max 50 %.
 • Fr. 5,75 % – Låna valfritt belopp. Belåningsgrad max 95%.

Räntan dras vanligtvis månadsvis och beräknas på de dagar som krediten är utnyttjad.

Vilka är fördelarna?

Fördelen med aktiebelåning är hävstångseffekten. Investera mera – utan mer kapital.

Exempel:
Du har aktier för 100 000 kr och belånar 50 % av dessa för att köpa ytterligare aktier. Detta till en ränta på 2 %. Nu kommer depån vara värd 150 000 kr.

Under den kommande månaden ökar aktiernas värde med 5 % vilket innebär att depåns värde ökat med 7500 kr. Under samma månad blev räntekostnaden 83 kr. Total vinst 7417 kr.
Hade du inte belånat aktierna hade de varit värda 105 000 kr efter denna månad. Total vinst 5000 kr.

Vilka är riskerna?

Värdet på köpta aktierna faller – Du kan inte återbetala lånet

En risk är att de aktier som köpts för lånesumman faller i värde. När lånet ska återbetalas finns alltså inte kapital att återbetala det. I detta fall kan du bli tvungen att sälja av andra aktier, fonder eller andra värdepapper för att ha råd att återbetala lånet.

Exempel:
Du har Ericsson aktier till ett värde av 100 000 kr och belånar dem till 60 %, dvs 60 000 kr. Du har nu aktier till ett värde av 160 000 kr.
Efter en dålig årsrapport faller värdet med 10 % under kort tid. Ditt värde är nu 144 000 kr. Du inser att det var en felaktig investering och vill sälja innehavet och återbetala lånet. Efter att ha återbetalat 60 000 kr samt en viss räntekostnad återstår knappt 84 000 kr. På grund av belåningen skapades en hävstång som i detta fall ökade din förlust. Hade inte belåning genomförts hade värdet varit 90 000 kr. 

Räntekostnaden kan ändras

Vilken ränta som erbjuds vid aktiebelåning beror bland annat på belåningsgrad. Räntan sätts utifrån den belåningsgrad som skapas vid belåningen.

Minskar värdet på aktierna kommer belåningsgraden att öka vilket kan medföra att en högre räntenivå plötsligt behöver betalas. Beräkna att du kan betala räntan även om belåningsgraden och därmed även räntan höjs.

Tvångsförsäljning om du blir överbelånad

Det finns alltid krav på att belåningsgraden inte får bli för hög. Om detta sker behöver något av följande genomföras för att belåningsgraden ska sänkas till godkänd nivå.

 1. Du sätter in pengar på depån
 2. Du återbetalar delar av lånet
 3. Du säljer av aktier
 4. Tvångsförsäljning

När överbelåning uppstår har aktiemäklaren rätten att sälja av delar av innehavet för att reglera skulden. De försöker först kontakta dig så att du själv kan reglera belåningsgraden på önskat sätt. Vid tvångsförsäljning har man själv inte någon möjlighet att påverka vad som kommer att säljas. Dessutom utgår en avgift när detta sker.

Vad är alternativ mot aktiebelåning?

Vill du använda dig av hävstång men inte belåna dina aktier, eller får du inte krediten beviljad? Alternativet är att investera i hävstångsprodukter som exempelvis CFD. Dessa kan köpas/säljas via exempelvis IG-Markets. De flesta CFD finns med både Köp- och Säljpositioner och valfri hävstång. Principen blir därmed samma sak som vid aktiebelåning gällande värdeökning/minskning.

Skillnaden är att man aldrig kan komma i en situation då aktier tvångssäljs eller att man själv måste sälja värdepapper för att reglera belåningsgraden.

Ordbok

 • Belåningsgrad – Lånesumma dividerat på säkerhetens värde. Anges i procent.
 • Belåningsvärde – Anger hur många procent av en aktie som får belånas. Framförallt är det dess volatilitet som avgör detta.
 • Kreditlimit – Högsta möjliga summa att låna. Styrs exempelvis av inkomst, kapital och allmän kreditbedömning.  
 • Hävstång – Att öka exponeringen mot ett värdepapper. Med hävstång ökar/minskar värdet i förhållande till hävstångens multiplikator

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Kameo.se investerar du i lån till olika fastighetsprojekt som du själv väljer ut och erhåller en hög ränta.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Kommentera eller Fråga

Diversifiera alltid dina investeringar!

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Brocc.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Senaste på Aktiekunskap

Copyright Aktiekunskap.nu 2020