Intervju med fonden Active på Norron Asset management

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Intervju med norron asset management

Inför dagens intervju har vi pratat med förvaltarna bakom fonden Active från stockholmsbaserade Norron Asset Management. Fonden investerar främst i svenska aktier och i intervjun ger en insyn i hur förvaltar allokerar fondens portfölj och vad som gör Active populär bland svenska sparare.  

”Norron Active är en aktivt förvaltad aktiefond med fokus på svenska aktier. Fonden förvaltas av investeringsteamet under ledning av Gustaf Sjögren, en av Sveriges mest erfarna och kvalificerade förvaltare av svenska aktier, tillsammans med Oskar Ormegard som även han har lång branscherfarenhet. ”

Hemsida: Norron.com

Linkedin: Norron

Förvaltarna Gustaf Sjögren (till höger) och Oskar Ormegard (till vänster)

Berätta om fonden Active för läsare som inte känner till den 

Norron Active är en aktivt förvaltad all cap fond, vilket innebär att fonden investerar i såväl stora, medelstora som små bolag. Vi investerar i huvudsak i svenska aktier men fonden kan även till viss del investera i aktier från de övriga nordiska länderna.  Målet för fonden är att identifiera och investera i aktier som går bättre än börsen för att fonden över tid ska generera en bättre avkastning än sitt jämförelseindex (SBX).

Det är en koncentrerad portfölj som består av ca 30 värdeskapande bolag som ska ha en stark ledning och goda framtidsutsikter samt att förvaltarteamet ser goda förutsättningar för aktien att öka i värde. Fonden beaktar hållbarhet i investeringsprocessen i enlighet med Norrons hållbarhetspolicy (artikel 8 enligt SFDR). Det innebär att bolagen vi investerar i ska ha ett aktivt och transparent hållbarhetsarbete samt uppfylla Global Compacts principer. Vi följer upp bolagens hållbarhetsarbete och rapportering mot de Globala målen för hållbar utveckling samt EU:s taxonomi för hållbara investeringar.

Norron investerar inte i bolag som bryter mot internationella normer, eller har betydande risker för korruption och ekonomisk brottslighet. Fonden exkluderar pornografi, tobak, cannabis, alkoholproduktion, kontroversiella och konventionella vapen, kommersiell spelverksamhet samt olja, gas och kol.

Hur skiljer sig Active mot era andra fonder? 

Vi har totalt sex fonder. Två absolutavkastande, två ränte och två aktiefonder. Active är en av två aktiefonder men Active har fokus på svenska bolag till skillnad mot Sustainable Equity som investerar i nordiska hållbara bolag och är en artikel 9 fond enligt SFDR medan Active är en artikel 8 fond.

Hur tänker ni om allokeringen i fondens portfölj? 

Med tanke på att Norron Active är en All Cap fond gör det att vi kan röra oss friare i vårt urval av bolag än andra fonder. I skrivande stund har vi en allokering 50/50 mellan vad vi kallar large caps (minst 100mdr i marketcap) och mindre bolag. Det gör portföljen mer likvid men också att fonden har innehav som bestämmer mer över sitt eget öde, än generell makro. Vilket gör att får vi en bra balans av värde- och tillväxtbolag.

Fonden har haft en relativt god utveckling under 2021, vad har varit era framgångsfaktorer? 

Det har varit stora svängningar i kursutvecklingen för många bolag, t ex så har tidigt cykliska verkstadsbolag så som Sandvik, Trelleborg och SKF, gått från att vara årets vinnare till årets förlorare under loppet av 6 månader. Vi lyckades att sälja största delen av den exponeringen under våren till fördel för sent cykliska bolag som ABB och Assa Abloy vilket gynnat fonden.

I banksektorn har vi bara investerat i Nordea och SEB då vi tycker att de har bäst möjlighet att växa vinsterna och därav skicka tillbaka pengar i form av utdelning och aktieåterköp till investerarna. Fasadgruppen, som noterades för ett år sedan, vilken Norron Active tog en större position i, har varit en lysande placering med en uppgång på 180% sedan introduktionen. Även mindre bolag så som Nyfosa, Electrolux Professional och BioArctic har varit bra bidragsgivare under året.   

Kommer ni lansera någon ny fond under nästkommande år?  

Vi har lite olika fonder på ritbordet men ingen som vi i dagsläget planerar att lansera inom 1 år. Men det kan snabbt ändra sig då vi snabbt kan besluta om det själva.

Relaterade ämnen på Aktiekunskap

Lämna en kommentar