Kurs/Ek

Nyckeltalet Kurs/EK som betyder kurs dividerat med det egna kapital är ett av alla nyckeltal som värderar aktiens pris mot det som företaget redovisar i sin balansräkning. Du får alltså jämförelse mellan börsens värdering och vad företaget presterar och redovisar i sina rapporter.

Så definieras Kurs / Eget Kapital

Innan vi ger oss in i definitionen, som inte är så krånglig, så kan det vara värt att nämna att ibland kallas detta nyckeltal för P/B talet vilket är hämtat från engelskans Price/book value. Det är samma beräkning för bägge nyckeltalen men eftersom det är olika vilken ingång man har till denna typ av beräkning så har vi gjort så här att vi har en artikel om vardera sätt att benämna nyckeltalet.

Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en större summa

Så hur gör vi då för att beräkna själva nyckeltalet och var hittar vi de siffror som vi behöver till detta?

Själv beräkningen som du gör är $ \frac{\text{Det totala börsvärdet}}{Eget Kapital} = \frac{\text{Aktiekursen}}{(Eget Kapital/Antal aktier)} $.

För dig som känner dig osäker inför dessa begrepp så kan det vara bra att reda ut dem ordentligt och förklara vart vi hittar siffrorna.

 • Det totala börsvärdet är alltså värdet på alla företagets aktier som är noterade. Du hittar detta enklast hos din nätmäklare. Det egna kapitalet betyder Tillgångar – skulder. Tillgångar, skulder och det egna kapitalet redovisas alltid i balansräkningen både i årsredovisning och i kvartalsrapporter.
 • Här ovan ser du att vi har skrivit om formeln för att visa att det går att beräkna Kurs / Ek både genom att beräkna hela börsvärdet dividerat med det egna kapitalet och aktiekursen dividerat med det egna kapitalet per aktie. Detta är alltså samma sak. Du kan själv välja hur du gör det beroende på vilka siffror du tycker är enklast att få fram.

Ett exempel på beräkning av nyckeltalet

Låt oss ta ett exempel på hur man kan beräkna detta nyckeltal utifrån en kvartalsrapport. Låt oss kika på kvartalsrapport 3 (Q3) från företaget Axfood som äger matbutiker och matdistributörer. Så här ser balansräkningen ut i rapporten:

 • Summa Eget Kapital: 3 525 Mkr.
 • Börsvärde (taget från 2013-11-29): 17 404 Mkr.

Om vi använder dessa värden så får vi

$ \frac{\text{Det totala börsvärdet}}{Eget Kapital} = \frac{\text{17 404}}{3 525} ≈ 4,9 $

Att använda Kurs / Ek vid aktievärdering

När vi skall tolka Kurs / Eget kapital så finns det som med alla nyckeltal olika sätt att göra detta på. Om vi utelämnar alla men för ett tag så kan följande tre fall diskuteras:

 1. Kurs/Ek < 1 motsvarar att marknadens kurs inte motsvarar värdet som finns i det egna kapitalet. Antingen är aktien undervärderad av marknaden och du har ett köpläge eller så ligger det en rimlig förväntning på att det egna kapitalet kommer att minska hos bolaget.
 2. Kurs/Ek = 1 motsvarar en jämvikt mellan hur marknaden värderar aktien och hur mycket eget kapital som finns i bolaget.
 3. Kurs/Ek > 1 motsvarar att marknaden värderar bolaget högre än vad det egna kapitalet visar. Det här kan bero på att aktien är övervärderad eller att marknaden med rätta har räknat in en framtida ökning av det egna kapitalet.

Som med alla nyckeltal som räknar med det egna kapitalet så bär det med sig vissa svårigheter som finns kring att beräkna vilka tillgångar som egentligen finns. Ett konsultbolag har ju princip allt sitt värde i människor, dvs humankapitalet, medan ett skogsbolag förstås har enorma materiella tillgångar i form av skog och mark. Så beroende på vilken bransch företaget som du analyserar verkar inom måste olika justeringar kanske göras för det egna kapitalet.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Kommentera eller Fråga

3 Kommentarer

 1. Claes skriver:

  Tack för bra pedagogik. Tacksam för kommentar och resonemang kring nyckeltalet Eget kapital / aktie.

  Med vänlig hälsning
  Claes

 2. Per Westlilng skriver:

  Jag är ny på aktier. I Handelsbankens nyckeltal för bl.a. företaget Meda anges Kurs/eget kapital till 1.90 för år 2014. Det betyder väl att aktiekursen är väsentligt högre än det bokförda värdet och bolaget är därför ej lämpligt att undersöka närmare för en värdeinvesterare? Hälsningar Per

  • Aktiekunskap skriver:

   Hej,
   Är tyvärr inte insatt i läkemedelsföretaget Meda så att jag kan avgöra om ett högre Kurs/ek kan vara motiverat. Det bästa är att kombinera det här nyckeltalet med andra samt att låsa på om utvecklingen för bolaget.

Diversifiera alltid dina investeringar!

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Brocc.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Senaste på Aktiekunskap

Copyright Aktiekunskap.nu 2020