Konjunkturer – Investeringsklockan

Som investerare i aktier är det av stor vikt att ha en viss förståelse för hur konjunkturen fungerar. Ekonomin har under hundratals år pendlat upp och ned (men mest upp) och att kunna utnyttja dessa pendlingar vid investeringar kan vara mycket lyckosamt.

Börsens historiska utveckling

Det är rätt svårt att med säkerhet beskriva hur börsen har utvecklats under ett längre perspektiv då det är en mängd olika faktorer som påverkar värdet av börsen som helhet. Det är egentligen ingen idé att sätta upp ett diagram och se hur mycket den ökat utan att ta med inflationstakt, BNP, valutakurser, sysselsättning och utvecklingen av makroekonomin i stort i världen. Ekonomen John M. Keynes som är en av grundarna till ämnet makroekonomi har exempelvis sagt:

“Även om marknaderna på sikt tenderar att röra sig mot sitt rationella (fundamentala red. not) värde kan de vara irrationella långt längre än vad du kan vara solvent (att ha tillräckliga tillgångar red. not) “

Det räcker egentligen inte att förstå och bemästra vanlig fundamental bolagsvärdering (läs mer här) utan du som aktieinvesterare gör helt enkelt klokt i att även förstå de större dragen i vår marknadsekonomi. Men det kan ändå vara intressant att visuellt beskriva dessa konjunkturer för att observera och försöka lära sig av historien. Så låt oss först titta på börsen ur ett 20-årsperspektiv.

Historisk börsutveckling
Historisk börsutveckling senaste 20 åren

Det du ser här i diagrammet ovan är hur börsen har följt konjunkturens utveckling de senaste tjugo åren. De största rasen har inträffat runt år 2000 (den s. k. IT – bubblan) och runt år 2007 (Den s. k. finanskrisen/Bank- och lånebubblan). Börsen och konjunkturen har ändå återhämtat sig efter dessa kriser och fortsatt att stiga och utveckla sig uppåt. Man kan säga att börsen de senaste hundra åren i snitt har stigit med 11% per år om man inte tar hänsyn till inflationen vilket i realiteten skulle göra att vi inte haft samma starka utveckling. De tre linjära strecken i diagrammet ovan visar just detta då de har en lutning eller ökning på just 1,11 eller 11%.

Nu vill man gärna kunna dra några slags slutsatser kring just dessa svängningar och här följer några rätt enkla råd kring hur dessa svängningar kan utnyttjas:

 • Försök att någon gång i månaden orientera dig var i konjunkturen och börsutvecklingen som vi befinner oss.
 • I regel bör man utsätta sig för mer riskfyllda placeringar i lågkonjunkturer och perioder då du har större chans till rejäl hävstång uppåt.
 • När börsen är högt värderad bör man vara försiktigare då risken för bubblor och ras blir allt större.
 • När konjunkturen går på högvarv höjer riksbanken räntan gradvis för att stilla ekonomin och risken för inflation. Det kan därmed löna sig att i högkonjunktur placera sina tillgångar i räntetillgångar. När ekonomin åter mattas kan dessa tillgångar överföras gradvis mot värdepapper som tex aktier.

Investeringsklockan – Mycket förenklad men nyttig

Ett annat populärt verktyg för att orientera sig i konjunkturen är den så kallade investeringsklockan. Den är förstås (precis om beskrivningen ovan) ett ganska förenklat sätt att förstå konjunkturen. Men dessa verktyg kan ändå tjäna som en bra startpunkt för att börja sin konjunkturpositionering.

investeringsklockan
Klockan tickar på i konjunkturen, vad är klockan nu?

Det som är intressant med investeringsklockan är alltså att den erbjuder en rätt rolig bildlig beskrivning av var vi befinner oss just nu. Den tar också hänsyn till de faktorer som återkommer om och om igen i konjunkturcyklerna. Det är också viktigt att förstå att den likaväl kan gå baklänges som framåt över perioder. Vi kan under månader eller kvartal ha uppgångar tills marknaden är överhettad och klockan tickar då några steg bakåt igen.

Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en större summa

Uttnyttja konjunkturcyklerna för bra placeringar

Hela den här artikeln syftar framförallt till en enda sak. Att du skall i högre och i bättre grad kunna orientera dig i konjunkturen och på så vis göra bättre investeringar med högre hävstång på sikt. Att till fullo förstå makroekonomin och alla de faktorer som påverkar i denna och därmed konjunkturens svängning är mycket svårt. Men även en småsparare kan medvetandegöra sig om de stora penseldragen och utnyttja dessa.

Läs mer här på aktiekunskap:

Sprid alltid dina risker och investeringar

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Kommentera eller Fråga

6 Kommentarer

 1. Selma skriver:

  Visa hur låg-eller högkonjunktur blir till och beskriv i steg hur vi hamnar i det ena eller det andra

  Tacksam för svar!!

  • Aktiekunskap skriver:

   Det kräver nog en hel del skrivande för att få till ett svar på detta. Får fundera på om fler artiklar kring ämnet skall skrivas.

 2. Daniel skriver:

  Tack för bra information för en nybörjare som mig. Hur mycket sitter ni själv och läser av komplexa tabeller och diagram kontra läser affärstidningar eller kollar nyheter och dyl? Ställer frågan för att jag själv inte är någon höjdare på tabeller och diagram?

  • Aktiekunskap skriver:

   Hej, är själv ganska glad i diagram och tabeller och mycket av informationen sammanställer vi själva.
   Planen är att i framtiden publicera detta på sajten om det finns ett bra sätt att göra detta på.

 3. mats skriver:

  konjukturer som här beskrivs det kan man förstå,men hur hänger det ihop när ett företag lämnar en positiv rapport,helt plötsligt stiger aktien med några ören eller kronor men för att senare under samma dag eller dom följande dagarna sjunka med mellan 5-20% företaget kan till och med inte ens redovisat någonting eller inte ens gått ut med en rapport men kan ändå stiga med 10-50% hur hänger detta ihop,och sedan att någon högt uppsatt politiker eller företagsledare säger något så stiger eller sjunker börsen,,,vad beror allt detta på jag blir ibland inte klok på hur marknaden funkar,,,,,tacksam för svar.

  • Aktiekunskap skriver:

   Hej, det är nästan omöjligt att svara på alla dessa frågor på ett generellt plan. Det beror på så väldigt många faktorer. Det man kan säga är att nyheterna i massmedia om bolag är en sak och hur de stora investerarna tolkar en rapport kan vara väldigt olika.

   Börsen ligger också i mångt och mycket “före” i sin prissättning av aktier och det totala värdet, dvs det är mycket förväntningar inför framtiden som styr priserna.

Diversifiera alltid dina investeringar!

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Brocc.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Senaste på Aktiekunskap

Copyright Aktiekunskap.nu 2020