Vad är Fundamental Analys?

En fundamental analys av ett företag och dess aktie innebär att man studerar företagets förutsättningar, produkter, ekonomi, konkurrenter och andra faktorer som påverkar ett företags verksamhet.

När man gjort en fundamental analys av företagets förutsättningar sätter man förutsättningarna i förhållande till företagets nuvarande aktiekurs för att försöka avgöra om företagets aktie är:

 • Undervärderad
 • Skäligt värderad
 • Övervärderad

Vad är ett företag värt?

Grundfrågan som man ställer sig när man gör en fundamental analys är: Vad är det här företaget värt och hur högt eller lågt är det egentliga värdet i förhållande till aktiekursen?

Om man hittar en aktie, vars pris i förhållande till företagets fundamentala värde är lågt så kan man, om man tror på företagets framtid, investera i detta företag och därmed förvänta sig en uppgång i aktiens pris.

Rapporter/årsredovisningar – Vad är fundamental analys

Det är framförallt i rapporter och årsredovisningar den fundamentala värdeinvesteraren hittar de siffror och tecken som hjälper denna att hitta lågt värderade bolag. En årsredovisning eller kvartalsrapport är uppdelad i tre större delar:

 • Resultaträkning: Här presenterar företaget sitt resultat för kvartalet eller för året. Resultatet brukar vara det som först fångar ögat (och inte minst tidningarnas rubriker) och man jämför det gärna med tidigare resultat. Resultatet är visserligen viktigt men om man ensidigt endast tittar på detta så ger det en skev bild av hur det går för företaget.
 • Balansräkning: I balansräkningen tas företagets tillgångar och skulder (korta och långfristiga) upp.  Man brukar här även ange det egna kapitalet vilket är tillgångarna minus skulderna.
 • Kassaflödesrapport/Kassaflödesanalys: Den sista delen i rapporten är den så kallade kassaflödesanalysen där företaget redovisar flödet av pengar in i och ut ur företaget.

Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en större summa

Jämför dessa siffror med aktiekursen = Nyckeltal

Låt säga att vi nu har relativt bra koll på vad en rapport/årsredovisning innebär. Den fundamentala investeraren vill nu ha möjlighet att kunna jämföra siffrorna från företaget med aktiekursen och oftast gör man det med nyckeltal som är avsedda för detta ändamål.

Direktavkastningen visar exempelvis i procent hur stor del utdelningen är i förhållande till aktiekursen. Många fundamentala investerare vill ha en direktavkastning på mer än 4% för att tro på värdeökning.

Ett närbesläktat nyckeltal är PE – talet som jämför priset på aktien med vinsten som redovisas i rapporten. PE talet är ett av de så kallade P talen med PS talet och PEG-talet. Dessa nyckeltal jämför aktiekursen med resultatet men man vill även titta jämföra siffrorna i balansräkningen med aktiekursen.

Exempel på nyckeltal som jämför balansräkning och aktiekurs är:

Vill man avsluta jämförandet bör man även göra en kassflödesanalys där man tittar på in och utflöde av pengar och vad detta beror på.

Läs mer om:

Slutsatser

Om du nu har orkat läsa så här långt och kanske börjar få en klarare bild av vad fundamental analys är så vill jag ändå knyta ihop säcken och sammanfatta det som du nu läst. I grunden är alltså fundamental analys en metod för att jämföra företagets verkliga värde med dess börsvärde för att på så vis hitta lågt värderade företag med goda framtidsutsikter. För att kunna göra detta behöver du framförallt:

 • Kunskaper hur rapporten/årsredovisningen är uppbyggd
 • Kunskapar om nyckeltal och hur dessa används för att jämföra siffrorna med börsvärdet
 • Det är heller aldrig fel med erfarenhet och strategier kring aktiehandel, men det kommer med tiden!

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Kameo.se investerar du i lån till olika fastighetsprojekt som du själv väljer ut och erhåller en hög ränta.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Kommentera eller Fråga

6 Kommentarer

 1. Martin skriver:

  Hallå,

  Är skuldsättningsgrad samma sak som soliditet? jag skulle tro att det inte är det. Hur som helst… när man klickar på länken till “skuldsättningsgrad” så kommer man till en förklaring av “soliditet” istället. Det kanske bara råkat blivit fel, eller är det så att soliditet och skuldsättningsgrad är samma sak trots allt?

  Om det är så att det bara råkat blivit ett fel med hänvisandet till “skuldsättningsgrad”, hur kan jag isf komma åt den länken?

  Mvh,
  Martin

  • Aktiekunskap skriver:

   Hej!
   Nej det är inte samma sak. Skuldsättningsgrad = skulder / eget kapital.
   Länken skulle inte gå till soliditet. Det är ett annat nyckeltal även om de hänger ihop då bägge på ett eller att vis beskriver bolagets egna kapital och relationen till skulderna. Insåg att vi inte hade någon artikel om skuldsättningsgrad, det måste vi ordna!

 2. Sara skriver:

  Hej!
  När man gör en fundamentalanalys och vill räkna på alla nyckeltal “manuellt”, ska man då (i fallen då bolaget är en koncern) titta på moderbolagets, dotterbolagens eller hela koncernens resultat och siffror? Vilken del är det som “hänger ihop med” aktien? Hoppas det går att förstå mina nybörjar-funderingar 🙂

  • Aktiekunskap skriver:

   Hej
   Det finns inget enkelt svar på frågan tyvärr. I de fall du funderar jag på (antar jag) är moderbolaget i princip samma som dotterbolaget. Så titta då på koncernen som helhet. Debattera gärna vidare detta, det är inte helt lätt!

 3. moazzami skriver:

  Hej,
  Vilken betydelse Försäljning/aktie har? Jag har tittat på avanza och ser att de använder just detta också och kan variera mycket på olika företag.
  Mvh
  Moazzami

Diversifiera alltid dina investeringar!

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Brocc.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Senaste på Aktiekunskap

Copyright Aktiekunskap.nu 2020