Alternativa investeringar

Alternativa investeringar

Alternativa investeringar är investeringar som sker i tillgångar som inte är aktier, räntor eller relaterade till dessa.  Med andra ord tillgångar som primärt inte handlas över börsen.

Fördelen med alternativa investeringar är bland annat den riskspridning som kan uppnås. Ofta är nämligen värdeutvecklingen på dessa inte direkt kopplade till hur det går på börsen. Med dessa investeringar går det både att ta större och lägre risk än på börsen.

I princip allt som ger avkastning, och som inte är eller rör sig som aktier eller räntebärande värdepapper, kallas i investeringssammanhang för alternativa placeringar./Swedbanks nyhetsbrev Bättre Affärer

Varför välja alternativa investeringar?

 • Stabiliserande effekt

Flera alternativa tillgångar påverkas inte av samma marknadshändelser som aktier och räntor. Dessa tillgångar kan därmed användas för att skapa en stabilitet i portföljen. Detta exempelvis råvaror eller investeringar i lån.

 • Ökad risk/chans

När börsen går starkt ökar i regel riskbenägenheten. Detta samtidigt som börsen eventuellt närmar sig ”övervärdering”. En viss del av vinsten kan därmed användas till alternativa investeringar där både risk och chans är betydligt högre än på börsen. Detta exempelvis via onoterade bolag, crowdfunding eller kryptovalutor.

 • För att lära sig om en marknad

Det bästa sättet att lära sig om en marknad är att investera på den. Detta även om det bara handlar om ett par hundra kronor. En investering som ger värdefull erfarenhet och kunskap och som kan ligga till grund för egen riskanalys.

Exempel på alternativa investeringar

Nedan nämns både de vanligaste alternativa investeringarna samt ett par lite mer ovanliga alternativ. Kom ihåg att aldrig investera mer än du har råd att förlora och var extra försiktig om investering sker på en oreglerad marknad.

Guld & Silver

guld och silver alternativ investering
 • Kan ses som inflationshedge
 • Handla med eller utan hävstång
 • Köp fysiskt eller via certifikat

Trots att det är möjligt att investera i guld via den svenska börsen klassas både guld och andra ädelmetaller som alternativa investeringar. Detta utifrån att handeln inte sker med fysiskt guld på börsen utan med trackers och certifikat som följer guldpriset. Det enklaste sättet att investera i priset på guld och silver är just via dessa värdepapper. Ett alternativ är att köpa små fysiska tackor i olika ädelmetaller.

Guld och silver är två mycket spekulativa tillgångar och framförallt guld brukar gynnas vid osäkerhet på börsen.

Så investerar du:

Avanza – Investera i certifikat och trackers. Går att handla i både köp- och säljposition samt med olika nivå på hävstång. Kan handlas inom ISK och kapitalförsäkring.

IG – Investera i CFD som följer värdeutvecklingen på den underliggande tillgången. Går att handla i både köp- och säljposition och med olika nivå på hävstång. Handeln sker inte inom ISK.

Lån till fastighetsbolag

Lån till fastighetsbolag - alternativ investering
 • 5 – 15 % per år
 • Lån med säkerhet
 • Stabil avkastning oavsett börsklimat

Att låna ut pengar till fastighetsbolag har flera fördelar. Avkastningen är god (ca 5 – 15 %) i förhållande till den låga risken. Det blir låg risk tack vare att det oftast finns säkerhet för lånen. Dessutom ges en stabil avkastning vilket gör att investeringen kan ske som en riskspridning mot börsen. Genom att diversifiera och investera mindre belopp i många olika lån minskas även kreditrisken.

Utlåningen sker via låneplattformar som drivs av svenska företag. Det är dessa företag som tar hand om all administration kring lånen, påminnelser, inkassokrav osv.

Här kan du investera:

Tessin – Investera i säkerställda fastighetslån.

Savelend – Låneplattform som bland annat erbjuder investeringar i olika företagslån. (Läs vår recension av Savelend)

Nordnet – Hos Nordnet kan investering ske i Tessins fastighetsräntefond. En fond som består av delar i ett flertal fastighetslån via deras egen låneplattform. (Läs vår recension av Nordnet)

Lån till privatpersoner

Låna ut pengar till privatpersoner - alternativ investering
 • 5 – 15 % i avkastning
 • Följer ränteutvecklingen i landet
 • Låg kreditrisk

Investeringar i lån till privatpersoner (P2P-lån) innebär låg risk och stabil avkastning. Utlåningen sker via låneplattformar som tar hand om all administration. På flera av dessa plattformar går det även att sälja vidare lån vilket innebär att kapitalet inte måste vara bundet lika länge som löptiden på lånen. Dessutom höjs generellt räntan på lånen om STIBOR-räntan höjs.

Det enklaste, och tryggaste, sättet att investera i privatlån är att välja plattformarnas tjänst för automatisk riskfördelning.

Här kan du investera:

Savelend – Investera i flera olika kredittyper inom Sverige, exempelvis konsumentkrediter, företagslån och lån till hyresfastigheter. (Läs vår recension av Savelend)

Lån ut pengar till solenergi

Låna ut pengar till solenergi - alternativ investering
 • Förbättrad miljö
 • Bygger upp ekonomin i utvecklingsländer
 • Ger 6 – 8 % i avkastning

Via Trine sker investeringar i lån till större solenergiprojekt i utvecklingsländer. Avkastningen varierar mellan olika projekt men är i regel mellan 6 – 8 %.  Kreditförlustnivån ligger runt någon procent. Alla intäkter rapporteras automatiskt till Skatteverket vilket gör att deklaration inte behöver ske manuellt.

En nackdel är däremot den valutarisk som uppstår eftersom investeringar inte sker i SEK.

Här kan du investera:

Trine – Investera i solcellsprojekt i utvecklingsländer. (Läs vår recension av Trine)

Skog

Investera i skog - alternativ investering
 • Långsiktigt och stabilt
 • Ger även ”mjuka” värden
 • Kan hyras ut till jakt

Skog ses vanligtvis som en långsiktig och stabil investering. Visserligen krävs en del jobb för att underhålla skogen men även de som köper in denna hjälp kan få en god avkastning per år via avverkning. Dessutom kan skog innebära jaktmarker som an hyras ut.

”…de placerare som tar in skog i en portfölj gör det som en långsiktig och trygg investering. Det går inte att göra snabba klipp på skogsfastigheter” /Skogssällskapet

Problemet med att investera i skogsfastigheter är att det kräver en hel del kunskap. Då är det betydlig lättare att köpa aktier i skogsbolag eller andelar i skogsfonder.

Här kan du investera:

Aktier – Hos Avanza kan aktier köpas i skogsbolag.

Fonder – Skogsfond Baltikum, finns hos Avanza, investerar i skog i Baltikum. Målet är en årlig avkastning på 7 – 9 %.

Onoterade aktier

Onoterade aktier - alternativ investering
 • Investera i tidigt skede i företag
 • Enkel investering via Private Equity
 • Stor risk – Stor chans

Onoterade aktier är aktier som inte är listade på en offentlig börs. Det innebär exempelvis att handeln kan vara begränsad till vissa dagar på året samt att omsättningen på dessa aktier kan vara mycket låg. En risk är därmed att det kan vara svårt att få aktierna sålda.

Den stora fördelen med onoterade aktier är den tillväxtpotential som finns. Detta via exempelvis organisk tillväxt, uppköp eller att riskkapitalbolag går in med stort kapital och kompetens.

Här kan du investera:

Private EquityPrivate Equity är investeringar som sker i onoterade bolag av större börsnoterade bolag. Det kan därmed liknas med investmentbolag med framförallt fokus på onoterat. Via Avanza går det att köpa aktier i ett flertal olika företag inom Private Equitiy.

Råvaror

råvaror - alternativ investering
 • Inflationshedge
 • Ökad efterfrågan
 • Ingen bolagsrisk som med aktier

Råvaror har ingen värdetillväxt, likt aktier, och priset styrs istället helt och hållet av utbud och efterfrågan på världsmarknaden. Värderingen av råvarorna sker därmed på ett fundamentalt annorlunda sätt än värderingen av aktier.

Råvaror kan exempelvis gå upp i pris vid geopolitiska händelser som påverkar utbudet. Detta så som krig, naturkatastrofer och handelskrig. Efterfrågan ändras till stor del av teknisk utveckling då det avgör exempelvis behovet av olja och en rad olika metaller.  

”Du ska inte långsiktigt investera i till exempel sojabönor eller kakao och tänka att du kommer få avkastning på det här kapitalet”/ Anna Svahn, från videon nedan

Hos Avanza går det att köpa certifikat med råvaror som underliggande tillgång. Främst finns certifikat inom ädelmetaller. Inom jordbruksråvaror hittas exempelvis vete och fläskkött.

(Anna Svahn om Alternativa investeringar. Intervju med Nordnet)

Här kan du investera:

Avanza – Handla inom ISK eller kapitalförsäkring. Har certifikat som exempelvis följer råvaror inom ädelmetaller, boskap, jordbruk och industrimetaller. I handeln med de råvaror med störst omsättning erbjuds även handel med hävstång.

IG – Investera i CFD som följer priset på råvaran. Utbudet av råvaror är större än hos Avanza och samtliga kan handlas med hävstång på olika nivåer. Däremot kan handel inte ske inom ISK eller kapitalförsäkring.  

Kryptovalutor

kryptovalutor - alternativ investering
 • Tillgång med högst avkastning 2015 – 2020
 • Ses ibland som inflationshedge
 • Flera vägar till avkastning

Världens första kryptovaluta, Bitcoin, lanserades 2009. Det skulle däremot dröja till 2017 innan kryptovalutan fick stor uppmärksamhet både i media och hos allt fler investerare. Sedan dess har både stora företag, länder och finansiella institutioner börjat investera olika kryptovalutor. Det är även den alternativa investering som ökat mest i värde, och intresse hos investerare, sedan 2017.

Utöver att tjäna på värdeökning kan kryptovaluta även användas för att nå ytterligare avkastning via bland annat staking, lending och att vara liquidity providers. Det är vägar som däremot inte rekommenderas till nybörjare.

Det är verkligen viktigt att tänka på riskhanteringen. Kryptovärlden är lite som att stoppa ned huvudet i ett kaninhål. Det är rena Alice i Underlandet när det gäller utbudet, teknikerna och framtidsmöjligheterna. / Marcus Hernhag, Privata Affärer

Eftersom handel med kryptovalutor inte alltid sker inom en reglerad marknad är det viktigt att vara försiktig med vilka plattformar handel sker på och hur kryptovalutorna förvaras. Det enklaste är att köpa certifikat som följer värdet på en specifik kryptovaluta men både utbud och möjligheter ökar rejält vid köp av riktig krypto.

Här kan du investera:

Avanza – Köp certifikat som exempelvis följer Bitcoin, Ether, Solana eller Uniswap. Kan handlas inom ISK och kapitalförsäkring. (Läs vår recension av Avanza)

IG – Handel med CFD som följer värdet på de kryptovalutor som erbjuds. Erbjuder handel i olika kryptovalutor samt ett eget kryptoindex. Möjlighet att både teckna köp- och säljpositioner.  (Läs vår recension av IG)

Binance – Världens största kryptobörs med mycket låga avgifter. Erbjuder handel i hundratals kryptovalutor samt ger tillgång till belåning, utlåning, staking och en rad andra finansiella tjänster.

Crowdfunding

Crowdfunding - alternativ investering
 • Investera i företag, privatpersoner eller projekt
 • Olika belöning till investerare
 • Från välgörenhet till företagsexpansion

Via flera olika crowdfundingplattformar kan investeringar ske i företag och projekt på ett mycket tidigt stadie. Det kan exempelvis vara företag som söker investeringar för att kunna lansera sin allra första produkt eller för att kunna köpa in utrustning till en restaurang.

Det är viktigt att noga läsa på om de olika projekt som presenteras på dessa sidor för att se vad som erbjuds tillbaka till investeraren. Det kan nämligen vara allt från projekt för att samla in pengar till välgörande ändamål till företag som erbjuder rabatter och produkter som belöning.

Något investerarskydd finns inte och det är helt upp till investerarna att göra analys av marknad, ekonomi och förtroende för de som driver företaget. Samtidigt finns möjligheten att gå in i företag när de fortfarande är extremt små.

Ett exempel är det svenska företaget Safello som fick in ca 10 miljoner via FundedByMe under 2015 och 2016. Det värderade bolaget till ca 100 miljoner. År 2021 börsnoterades företaget till ett värde av ca 270 miljoner.

Här kan du investera:

 • Kickstarter
 • Fundedbyme
 • Wefunder

(Gaming)

Gaming - alternativ investering
 • Spekulera i saker i datorspel
 • Hyr ut eftertraktade vapen, fordon m.m.
 • Skapa mervärde via spelande

En lite mer ovanlig alternativ investeringsform är att investera inom gaming, dvs. dator-, mobil-, och konsolspel. Detta antingen genom att köpa digitala samlarobjekt som förväntas öka i värde över tid eller genom att hyra ut åtråvärda saker i populära spel. Ett exempel är att ett skin (unikt utseende) inom Fortnite såldes för ca 1 miljon kronor år 2020.

Saker inom spel går framförallt upp i pris beroende på spelets popularitet och hur unik saken är. Det finns även spel där bättre saker i spelet (exempelvis vapen, sköldar eller fordon) innebär ökad möjlighet att avancera till högre nivåer där spelare vinner kryptovaluta och saker som kan användas inom spelet – eller säljas. I detta fall skapas ett ekonomiskt incitament och ”avkastning”. Därmed är det inte längre enbart ett samlarvärde utan värdet avgörs även av förväntad avkastning.

investera i prylar till datorspel

Flera blockkedjebaserade spel har dessutom marknadsplatser där spelare med starka konton kan hyra ut enstaka objekt, eller hela konton, till personer som sedan spelar spelet och får avkastning på investerat kapital. Med inbyggda smarta kontrakt kan detta ske utan att parterna behöver ha direktkontakt eller lita på varandra. En lösning som gör att vissa personer i exempelvis Indonesien och Filipinerna helt livnär sig på gaming.

Här kan du investera:

OpenSea (spel på blockkedja) – OpenSea är världens största plattform för handel med NFT:er. En NFT är ett digitalt objekt som en person äger och därmed kan sälja vidare på en öppen marknad. Det kan exempelvis vara ett svärd som använd inom ett spel. När personen inte längre vill använda svärdet i spelet kan det läggas ut för försäljning på OpenSea. (Det finns även andra plattformar med liknande funktion). Uthyrningsfunktionen hittas däremot inom respektive spel.

Ebay (traditionella spel) – På Ebay går det att hitta försäljning av både enskilda saker samt hela konton inom de flesta stora och populära datorspelen.

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023