Savelend – omdöme & recension

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Savelend omdöme

Det finns en rad olika företag som erbjuder investeringar i olika typer av krediter. I den här artikeln skall vi fokusera på de tjänster och verktyg som kreditlåneföretaget Savelend.se erbjuder.

💡 Savlend har köpt upp konkurrenten Lendify och har avvecklat varumärket Lendify. De har flyttat in alla befintliga kunder och investeringar in på Savelends plattform.

 • Minsta insättning = 500 kr

Så här fungerar Savelend

Savelend är en form av gemensam marknadsplats (en slags plattform) för investerare och låntagare. På denna marknadsplats erbjuds olika möjligheter att investera i olika typer krediter, vilket gäller för såväl företag som privatpersoner. Krediterna i sin tur omfattas av olika kriterier, vanligast i form av löptid, ränta och risknivå.

Företaget är uppdelat i två olika bolag: Savelend och Loanstep. Det förstnämnda är anpassat efter personer som vill investera pengar, det andra för personer som vill låna pengar. På så vis skapas ett stort kundfokus, samtidigt som man möjliggör skräddarsydda lösningar på individnivå.

Tack vare Savelends tjänster och verktyg kan den som vill bygga en egen kreditportfölj, något som tidigare bara var möjligt för större investeringsföretag som banker och kreditbolag. Med lite kunskap och vägledning går det dessutom att bygga en portfölj som ger både säker och god avkastning. Det räcker med en femhundralapp för att komma igång.

Vår investering på 10 000 kr hos Savelend

Vi investerade 10 000 kr hos Savelend 2020-10-19 och startade autoinvest så att pengarna skall investeras automatiskt. Eftersom en stor del investerades i privatlån så valde vi att stänga av det så att resterande pengar endast investerades i inkasso, factoring och företagskrediter. När vi fick en lite större mix i investeringarna valde vi att aktivera så att nya investeringar görs även i krediter till privatpersoner igen.

Uppdaterad 2023-10-25
Uppdaterad 2023-10-25
Uppdaterad 2023-10-25
Uppdaterad 2023-10-25
Uppdaterad 2023-10-25
Uppdaterad 2023-10-25

Möjliga riskfaktorer

En investering är i princip alltid förenad med en viss risk. Det betyder att långivaren, i detta fall Savelend.se, granskar såväl kreditförmågan hos låntagaren som kapitalets spridningsmöjligheter. I det avseendet tar man bland annat hänsyn till både samhällsekonomiska och operationella risker.

Oavsett om det är i aktier, fonder eller krediter man investerar i är det viktigt att sprida ut sina pengar. Hos Savelend är det möjligt att diversifiera genom att investera i bland annat företagslån, fastigheter eller privatlån. Sådana investeringar leder oftast till goda avkastningsmöjligheter, men de omfattas också av en del risker.

Minsta möjliga investeringsbelopp är olika ut hos olika aktörer. Det kan variera mellan allt från 500 kronor upp till 10 000 kronor, och här ligger Savelend på de lägre nivåerna. I samband med att du lånar ut dina pengar bestäms också lånets löptid, det vill säga den tid du har på dig att betala tillbaka lånet.

När det gäller lån med lång löptid är det svårare att kalkylera med riskerna, då riskfaktorerna tenderar att bli fler ju längre lånets löptid är. Eftersom alla typer av investeringar både kan öka och minska i värde finns det heller inga garantier vad gäller avkastning, oavsett löptid.

Krediter att investera i hos Savelend

Savelend erbjuder investeringar till både privatpersoner och företag genom olika typer av kreditlån, exempelvis konsumentlån, fakturaköp och företagslån. Den här sortens lånekrediter kan finansiera allt från privata behov såsom bostadsbyggen och bilköp, men även underlätta nyetableringar samt bidra till ökad kassalikviditet för företag.

Konsumentlån

Dina pengar lånas ut till privatpersoner i form av privatlån

Företagslån

Att investera i en kreditvärdig låntagare inom näringslivet, oavsett företagets storlek, kan förbättra såväl företagsklimatet som tillväxten. Savelend erbjuder företagslån för både nystartade och väletablerade aktörer vilket bidrar till större spridning för långivaren.

Köp av faktura / Factoring

Fakturaköp syftar till att hjälpa kreditvärdiga företag att öka sin likviditet och på så vis jämna ut sitt kassaflöde. Företaget slipper invänta kreditering av fakturerade medel och kan istället sätta pengarna i arbete direkt med hjälp av långivarens investeringar.

Inkassoportfölj

Det finns en rad olika orsaker till att privatpersoner eller företag får fodringar på sig. Har man fått en fordran är det detsamma som att ärendet har gått till inkasso, där det kan finnas flera ärenden samlade avseende en och samma låntagare.

Dessa ärenden, eller fodringar, samlas i en så kallad inkassoportfölj som externa långivare sedan investerar i. Här hjälper Savelend till med att sprida riskerna i allt från aktier och fonder till andra typer av krediter.

Importinvesteringar / Treyd

Dina pengar lånas ut till snabbväxande importbolag

Fastighetsprojekt

Dina pengar lånas ut till fastighetsprojekt

Investera i Savelend | Steg för steg

Att Savelend.se är till både för privatpersoner och företag har vi kunnat konstatera. När ögonblicket är kommet och det är dags att investera ser proceduren ut på följande sätt:

 1. Skapa användarkonto – Det första som sker är att långivaren skapar ett användarkonto. Detta kan sedan användas till såväl sparande som nyinvesteringar.
 2. Överföring av startkapital – Nästa steg innebär överföring av önskat startkapital, som dock måste motsvara ett visst lägsta belopp (i skrivande stund 500 kronor).
 3. Val av kredittyp – Steg tre innebär att välja den eller de kredittyper investeringen avser, till exempel fakturaköp, inkassoportfölj och så vidare.
 4. Förvalta – Sista steget handlar om att förvalta sina investeringar genom att sätta in månatliga amorteringar och intjänade räntor på sitt Savelend konto. Här finns även alternativet att återinvestera dem i nya kredittyper.

Fördelar med Savelend

 • Ett företag under stadig tillväxt
 • Hög avkastning
 • Räntan går direkt till investeraren
 • Du slipper göra egna kreditkontroller
 • Innehar tillstånd från Finansinspektionen
 • Stor transparens med öppen årsredovisning
 • Effektiv och tillgänglig kundtjänst (chatt, e-post, telefon)

Nackdelar med Savelend

 • Serviceavgift grundad på återbetald ränta
 • Avkastning som delvis avgörs av marknadsräntenivåernas status

Kika in på deras hemsida och se om det är något för dig.

Lämna en kommentar