Intervju med Lundmark & Co fonder

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Inför det här inlägget har vi haft förmående att prata med Håkan Lundmark som är både VD och förvaltare på Lundmark fonder. Ett svenskt fondbolag med tillstånd från Finansinspektionen sedan 2006. Fondbolaget har sitt säte i Stockholm och förvaltar två unika aktiefonder. 

Berätta gärna mer om Lundmark Climate Impact Fund för läsare som inte känner till fonden? 

Fonden investerar i bolag vars produkter eller tjänster möjliggör en minskning av globala koldioxidutsläpp och som direkt eller indirekt är involverade i satsningar som leder till en effektivare användning av världens resurser vilket ger en positiv miljöeffekt och därmed bättre global hållbarhet. I

Drygt 45% fondens portföljen är investerad i USA – Vad har ni för allokeringsstrategi i fonden?  

Vi utgår i första hand från vilken underbransch vi bedömt kommer att växa snabbast vilket i första hand är förnyelsebar energi, eldriven trafik, vattenrening  samt energi- och resurseffektiva tekniker. En lite långsiktigare trend som kommer att påverka allokeringen är den förflyttning av konsumtionen mot mera hållbara och återvunna produkter. Vid val av aktier är det inte så viktigt i vilket land aktien är noterad men de flesta är noterade i USA vilket gör att fonden får många innehav där. Tror vi lika mycket på två aktier ska de ha samma vikt i fonden. Vi är således stockpickers och allokeringen av landvikter blir egentligen en konsekvens av vilka aktier vi har valt.

Fondens största innehav är West Holdings Corp, vill ni säga något om innehavet? 

Bolaget är verksamt inom elkraftsförsörjning genom solenergi inom både den privata och industriella sektorn. De jobbar även med energibesparingstekniker och underhåll av solenrgiparker. Anledningen till att det är det största innehavet är för att aktien är ett av fondens innehav som gått bäst i år. Upp ca 85 procent.

Hur definierar ni en hållbara investering? 

Fonden har en investeringsinriktning som är direkt hänförlig till hållbarhetsaspekten såsom miljöteknik inom t ex luft- och vattenrening samt förnyelsebar energi. Med miljöbolag menas företag verksamma inom biobränsle, utsläppskontroll, luft- och vattenrening, förnyelsebar energi, avancerade miljövänliga material, energi och resurseffektiva tekniker, hållbara-/miljövänliga produkter, miljökonsulter, återvinning, avfallshantering, ekologisk trafik, jordbruk (ekologisk odling), vattendistribution, infrastruktur, energilagring.

Fonden har haft en relativt god utveckling om vi jämför med index på ett år – vad har varit era framgångsfaktorer? 

Vi väljer aktier utifrån aktievärderingen som bygger på en sedan länge egen utarbetad värderingsmodell. Vill poängteras att vi inte investerar i ett bolag om vi inte har träffat företrädare för företaget och haft möjlighet att ställa frågor.

Vilken sektor tror ni står inför den största hållbara omställningen de kommande fem åren? 

Ingen aning. Följer inte andra traditionella branscher.

Vi säger stort tack till Lundmark för intervjun! 

Relaterade ämnen på Aktiekunskap

Lämna en kommentar