Intervju med Markus Larsson förvaltare av Fondita Nordic Small Cap och Fondita Nordic Micro Cap

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Intervju med fondita

Vi har intervjuat Markus Larsson som förvaltar fonderna Nordic Small Cap och Nordic Micro Cap på fondbolaget Fondita. Markus har svarat på fyra snabba frågor om marknaden just nu samt om hur Fondita arbetar i sin förvaltning av dessa två fonder.

Markus Larsson är portföljförvaltare på Fondita sedan 2006 samt fondbolagets vd sedan början av 2014.

Hemsida: Fondita.se
Linkedin: Fondita & Markus Larsson

1. Vilka är de tre mest intressanta megatrenderna i världen ni följer just nu och påverkar de er förvaltning i stor utsträckning?

Fondita har under sin snart 25 år långa historik alltid jobbat med megatrender i samhället som en integrerad del av förvaltningen.

Redan 1998 grundades fonden Fondita 2000+ som placerar enligt tre olika teman: miljö, demografi och teknologi. Dessa megatrender är fortsatt med oss och vi finner bolag inom respektive tema som sedan anpassas enligt fond. Vissa fonder, som Fondita Sustainable Europe fokuserar väldigt starkt enbart på miljötemat, medan Fondita Healthcare fokuserar på demografi och hälsovård. Småbolagsfonderna i Norden och Europa placerar enligt samma megatrender i sin förvaltning. Mera specifikt handlar det i miljösegmentet ofta om bolag som har en produkt eller tjänst som är miljövänlig och som på riktigt påverkar utsläpp eller har en produkt som är energieffektiv. Sedan skall bolagen för övrigt också hålla sig inom ramarna för ett bra ESG arbete. Inom demografi handlar det om å ena sidan att folk blir äldre och har ett större behov av hälsovård, samt å andra sidan att samhällena har bättre välfärd och att man har mera resurser att satsa på fritid och tid att satsa på sitt välmående och t.ex friluftsliv. Den tredje och viktiga megatrenden är digitaliseringen av samhället, som är en stark våg som sveper över oss- allt från nya affärsmodeller till behovet av t.ex mera fibernätverk.

Fonditas förvaltningsfilosofi baseras på stock picking och går ut på att finna bolag som har en bra marknadsposition, en etablerad historik, och en verksamhet som gärna har medvind, t.ex en strukturell ändring i marknaden. Balansräkningen skall vara sund och det är bra med en synlig ägare som deltar i bolagsstyrningen som med egna pengar. Filosofin har utmynnat i placeringar i bolag som i regel har en lättare kapitalstruktur och lägre utsläpp än på marknaden generellt sett.

2. Nämn tre av de mest intressanta bolagen ni äger och motivera varför just de tre bolagen är intressanta just nu.  

Nedan tre bolag verksamma inom de olika megatrenderna digitalisering och miljö.

Vi har sedan start varit med i dator- och konsolspelbolaget Embracer. Bolaget lever på digitaliseringsvågen och har via en stark entreprenör med förvärv ökat sin vinst med obegripliga 30 gånger sedan 2015. Bolaget sitter på ca 20miljarder sek i kassan och väntar på att förverkliga sitt följande förvärv. Det är ett kvalitetsbolag vi gillar och äga trots att marknaden just nu inte gillar den typen av bolag då man anser att de endast tillfälligt fått vind under seglen pga av pandemin. Här gäller det att vara långsiktig.

”Vi har sedan start varit med i dator- och konsolspelbolaget Embracer”

Vi har varit med sedan noteringen i det norska bolaget Borregaard- som är ett bioraffinaderi. Bolaget tillverkar bindningsmedel av cellulosans sidoprodukt lignin, i industrin ersätts oljebaserade produkter. Då produkten är naturvänlig, kan den också finnas i mat, t.ex yoghurt. Här ser vi stora möjligheter för bolaget att fortsätta ersätta oljeprodukter med motsvariga miljövänliga applikationsområden.

Vi finner även konsultbolaget AFRY intressant, det medverkar till att bygga framtidens energieffektivare och digitala samhälle, allt från städer och infrastruktur till smarta energilösningar och byggnader som är klimatsmartare.

3. Tar ni någon hänsyn till makro i er förvaltning? Om ja, hur ser er makro-syn ut för de kommande 12 månaderna?

Vi placerar i ca 40 bra bolag enligt vår mening, och det viktigaste är att ha en bra spridning av olika typer av bolag. Den makroekonomiska utvecklingen är inte en drivande faktor.

4. Vilka är de största fördelarna med att investera i er fond?

Fondita har en lång och bra historik baserad på en stock picking filosofi. T.ex Fondita Nordic Small Cap har avkastat 1560% sedan start 1997, dvs 12,5% p.a, vilket påvisar att modellen fungerar. Alla medarbetare och förvaltare är ägare i fondbolaget och placerar egna medel i fonden. Vi sitter i samma båt som kunden, det finns inga intressekonflikter. Stock picking jobbet, speciellt bland de minsta bolagen, är ett hantverk och verksamhetsmodellen garanterar långsiktighet och kontinuitet. Fondita kan anses vara ett familjeföretag, trots att vi inte är släkt. Dock har nästan alla studerat på Svenska handelshögskolan i Helsingfors.

Relaterade ämnen på Aktiekunskap

Lämna en kommentar