Intervju med fonden Didner & Gerge Global

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Intervju med didner & gerge

Vi har intervjuat förvaltarna av Didner & Gerges Globalfond som förvaltas av Henrik Andersson och Lars Johansson. Det är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i bolag över hela världen.

”Fonden investerar utifrån ett tydligt fokus på hållbara och ansvarsfulla investeringar. Globalfonden har erhållit licens och får bära Svanenmärket. En Svanenmärkt fond måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag och fonden ska också göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen.”

didner & gerge Global

Hemsida: didnergerge.se
Linkedin: Didner & Gerge

1. Vilka är de tre mest intressanta megatrenderna i världen ni följer just nu och påverkar de er förvaltning i stor utsträckning?

Didner & Gerge Global investerar i bolag med framstående och hållbara affärsmodeller, med stark företagskultur och en god finansiell styrka. Vi söker bolag som vi kan äga över en längre tidshorisont, vilket vi utöver attributen ovan anser oss öka möjligheten för om de är verksamma inom segment som gynnas av strukturella drivkrafter. Översiktsmässigt är därför portföljstrukturen indelad i fem investeringskluster: Digitala produkter och tjänster, Kapitalallokerare, Hälsovård & medicinteknik, Miljö- & energiteknik samt Varumärken. Vi har också ett ”undersegment” till dessa kluster som vi kallar New ventures, där vi investerar i bolag i tidig fas i något av ovan kluster, där riktningen är tydlig och bolagets särställning med hög sannolikhet är beständig och förbättrande men är i ett tidigare skede rent finansiellt givet stora investeringar i framtida tillväxt. Även om vi investerar i bolag i dessa kluster så är det alltid bolagets egenskaper och värdering i sig som driver investeringen, inte klustret som sådant.

I dagsläget ägnar vi mest tid åt bolag verksamma inom Hälsovård & medicinteknik (där vi också gjort flest nyinvesteringar senaste året), Digitala produkter & tjänster och Miljö & Energiteknik.. Tyvärr är värderingarna inom det sistnämnda området i stor utsträckning mycket högt uppskruvade. Men över tid finns en mängd företag verksamma här vi ser mycket positivt på. Totalt utgör dessa tre områden ungefär 2/3 av fondens förmögenhet, vilket är en vikt som sannolikt kommer öka över tid.

2. Nämn tre av de mest intressanta bolagen ni äger och motivera varför just de tre bolagen är intressanta just nu.  

En fondförvaltare är ju som en förälder och ofta svårpressad att peka ut någon favorit bland alla sina ”barn”. Så även vi! Men vi kan ändå nämna medicinteknikbolaget Hologic, försäkringsbolaget Markel och industribolaget Schneider Electric. De är typexempel på företag som lägger upp loppet på rätt sätt över tiden, med stor tålmodighet och utifrån en ledande position inom sin respektive industri. En stor bonus som inte är lättåtkomlig dessa dagar: värderingen har inte på något sätt tagit ut detta i förskott. Dessutom är de verksamma inom tre helt olika områden så ger direkt en god exponering mot flera av de trender vi pekar på i ett tidigare svar!

Hologic är en ledande utvecklare, tillverkare och leverantör av högkvalitativa diagnostikprodukter, medicinska avbildningssystem och kirurgiprodukter. Hologics kärnverksamhet fokuserar på diagnostik, brösthälsa, gynekologisk kirurgi och skeletthälsa. Bolagets fokus och marknadsledarskap finns främst inom området kvinnohälsa, med innovativa lösningar som screening för livmoderhalscancer respektive mammografi för upptäckt av bröstcancer som två huvudområden. Hologics drivkraft att vara världens främsta bolag för att förbättra kvinnors hälsa lyser igenom i såväl ledningens kommunikation som anställdas långvarighet, arbetsflit och dedikation kring nya innovativa produkter

Markel är i huvudsak verksamt inom specialförsäkringar; d.v.s. nischer inom branschen som de stora försäkrings­bolagen inte bryr sig nämnvärt om Bolaget har varit ett av betydande innehav sedan Didner & Gerge Global startades i september 2011. Markel är för oss urtypen för ett bolag man ”blir rik långsamt” på. Givet att enstaka år kan innebä­ra bakslag på grund av naturkatastrofer eller orealiserade förluster i investeringsportföljen, anser vi att Markel har alla möjligheter att växa värdet med 15 procent årligen un­der lång framtid genom sina tre verksamheter försäkringsrörelsen, investeringsverksamheten och den helägda service- och industriverksamheten inom Markel Ventures.

Schneider Electric är en 185 år gammal global elektronikkoncern som har ett starkt fokus på energieffektivisering. Bolaget tillhandahåller digitala energi- och automationslösningar för ökad effektivitet och hållbarhet. I nästan 15 år har bolaget följt en tydlig handlingsplan med ett beslutsstöd inom ramen för ”Schneider Sustainability Impact”. Den bygger på en hållbarhetsvision för 2050 med tydliga delresultat som uppdateras vart tredje år. Bolaget är perfekt positionerat som exekverare av två stora trender: Mer förnyelsebar energi (som kräver elektrifiering) samt ökad digitalisering & IOT (som möjliggör energibesparing åt kunder). De bör även vara en tydlig vinnare i trenden närmaste decenniet mot mer energieffektiva byggnader. 70% av försäljningen är inom ”Green Products” och deras EcoStruxure platform (energy management software/system). Denna styrka visas också konkret i ”pricing power” där de lyft priserna med 2x inflationen senaste tioårsperioden.

3. Tar ni någon hänsyn till makro i er förvaltning? Om ja, hur ser er makro-syn ut för de kommande 12 månaderna?

För att svara på den frågan väljer vi att citera den legendatiske investeraren Howard Marks, VD för Oaktree (ett f.d. innehav i Didner & Gerge Global som numera ägs av Brookfield Asset Management, vilket varit ett innehav sedan 2013):

”I can count on one hand the investors I know who successfully base their decisions on macro forecasts. The rest invest from the bottom up, one investment at a time. They buy when they think they´ve found bargains and sell things they consider overpriced, mostly without reference to the macro outlook”.

4. Vilka är de största fördelarna med att investera i er fond?

Vi har under många år haft en grundläggande devis med samtliga investeringar: affärsmodellen ska vara långsiktigt hållbar och med hög sannolikhet starkare om tio-tjugo år i en tid då kraven på företag med stor sannolikhet är betydligt hårdare. ”Schyssta bolag” som kommer ha en stark social licens för sin verksamhet. Att vi tar detta på stort allvar och inte gör det för syns skull syns bl.a. i att fonden som en av de första Globalfonderna Svanen-märktes 2018 samt att våra innehav släpper ut 95% mindre koldioxid än Globalindex.

Sedan är det lättare sagt än gjort att vara långsiktig och uthållig. Detta prövas som mest i tider när avkastningen i fonden inte når upp till våra egna och andras krav. Då måste man ha en 100% tro på det man gör, att grundfundamenten bakom förvaltningsfilosofin är sunda och bolagsurvalen genomtänkta. Det upplever vi att Didner & Gerge Global verkligen står för, dels genom en genomarbetad och prövad process, men också då vi har en stark personlig övertygelse kring de företag som har skapat sig en genuin social licens att verka inom! Sann långsiktighet är inte bara ett ”beslut” eller en ”disciplin”; det är ett sätt att vara.

I klippet förklarar Henrik och Lars mer om fonden.

Relaterade ämnen på Aktiekunskap

Lämna en kommentar