Intervju med börsaktuella Tendo AB

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

2021 var ett rekord ård för noteringar av nya bolag i Sverige. Antalet börsnoteringar ökade med 296 procent under förra året och sammanlagt genomfördes 111 IPO:er på Stockholmsbörsen, en ökning med 296 procent jämfört med 2020. 

Det nya året har hittills inte bjudit på lika många noteringar, men de lundabaserade teknikbolaget Tendo har nu valt att notera sin aktie. Ett mycket spännande bolag som drivs av VD och medgrundare Sofie Woge. Vi har pratat med Sofie inför noteringar och ställt frågor om Tendo affärsmodell, emissionen och deras framtidsutsikter. 

🔗 Hemsida: Tendoforpeople.se

🔗 Linkedin: Tendo AB

1. Berätta om Tendo för läsare som ännu inte känner till er 

Tendo är ett medicintekniskt bolag som utvecklar robotiserade hjälpmedel. Vår första produkt – Tendo OneGrip – är en minimalistisk robothandske, eller ett hand-exoskelett, som assisterar användaren att greppa, hålla och släppa objekt och som styrs intuitivt med hjälp av kroppens egna rörelser. Målgruppen som vi initialt inriktar oss på är de personer som blivit förlamade till följd av en ryggmärgsskada då vi ser att värdet och nyttan är oerhört stor i den målgruppen. Exempelvis hade vi en man som kunde äta, dricka och måla själv för första gången på över 20 år men hjälp av vår teknologi – detta efter mindre än 20 sekunder efter att han tagit på handsken på handen! Det är en målgrupp som inte har många andra alternativ idag, förutom en personlig assistent vilket medför en oerhört begränsad självständighet.

Men visionen och potentialen i tekniken är mycket större än så och samma teknik kan användas för att assistera en annan kroppsdel såsom en arm eller ett knä – allt under samma patentskydd. Vårt första steg mot att bredda produktportföljen kommer vara att anpassa OneGrip till en bredare marknad, bortom ryggmärgsskadade. Ungefär 5 % av västvärldens befolkning lider av ett dysfunktionellt grepp, orsakat av exempelvis ålder, en stroke eller reumatism, vilket resulterar i en potential på 50 miljoner användare enbart i Europa, Nordamerika och Japan. 

2. Snart notera Tendos aktie på börsen, vad har ni för ambition med noteringen?

Vi planerar att ta in cirka 18,75 MSEK vid fullteckning (före avdrag för emissionskostnader och kompensation till brygglånegivare), med syftet att framför allt finansiera den planerade marknadslanseringen av Tendo OneGrip under 2023. Pre-money värderingen ligger på 25MSEK – en värdering som har fastställts av styrelsen i samråd med den finansiella rådgivaren. Värderingen baseras på marknadsstorleken, vad vi uppnått så här långt, investeringar i bolaget, samt potentialen och framtidsutsikterna.

3. Vad ska ni använda kapitalet till? 

Kapitalet ska användas till att lansera bolagets första produkt, Tendo OneGrip. För att möjliggöra det ska produkten genomgå en optimerings- och evidensfas. Optimeringsfasen innefattar arbetet med att göra tekniken redo för produktion och evidensfasen medför ett samarbete med användare och kliniker för att genomföra en usability studie och en litteraturstudie. Utöver det ska vi använda kapitalet till att ta in ny kompetens och genomföra vår kommersialiseringsstrategi. 

4. Vilka fördelar ser ni med att befinna er på börsen?  

Vi anser att en börsnotering kan vara fördelaktigt för ett bolag som vårt där vi har en produkt och vision som tilltalar den stora marknaden – vi använder oss av innovativ robotik i ett snabbt växande marknad och förändrar liv på ett väldigt konkret sätt. Det är dessutom ett sätt för oss att bygga på vårt varumärke, blir mer kända som bolag och lättare rekrytera rätt talanger. Vi noterar oss även då det är ett bra sätt för oss att vidare finansiera utvecklingen och marknadslanseringen samt vår fortsatta tillväxt på ett snabbt och effektivt sätt.

5. Vad är bolagets ambitioner framöver? 

Gällande våra finansiella målsättningar så har vi som mål att ett år efter marknadsintroduktion vara ett lönsamt tillväxtbolag. Marknaden för exoskelett växer kraftigt och förväntas år 2027 ha ett marknadsvärde om över 38 miljarder SEK, med en årlig tillväxttakt (CAGR) om cirka 26,3 procent. Vi siktar på att under 2026 nå en marknadsandel om cirka 1 procent, vilket skulle motsvara en omsättning på ungefär 10 MUSD. Denna marknadsandel förväntas öka i snabb takt påföljande år. 

Något riktigt fantastiskt med vår innovation är att vi kan applicera samma teknik på en annan kroppdel, så som en arm, en fot eller liknande och det kan vi göra under samma patentskydd. På så vis kan vi inkludera fler människor i samhället igen, samtidigt som det ger oss en möjlighet till nya intäkts- och tillväxtmöjligheter. 

Lämna en kommentar