Substansvärde

Substansvärdet är ett av alla nyckeltal som vill ge riktlinjer kring hur högt eller lågt en aktie är värderad av börsen i förhållande till de pengar som finns i aktiebolaget. Det här är ett ganska lättåtkomligt nyckeltal som inte kräver så mycket beräkningar för att kunna få fram. Här går vi igenom hur substansvärdet definieras och tar några exempel på hur det kan beräknas.

Definition av substansvärdet

För att kunna beräkna substansvärdet så behöver du ha tillgång till aktiebolagets balansräkning och även hur många aktier som är utgivna. I balansräkningen är det eget kapital som du vill ha information om, dvs tillgångar minus skulder som det egna kapitalet innebär.

Själva definitionen av substansvärde är sedan

$ \text{Substansvärde} = \frac{\text{Eget Kapital (Tillgångar – Skulder)}}{\text{Antal aktier}} $.

Det kan vara intressant att fundera lite på vad det egna kapitalet egentligen är för något för aktiebolaget. Detta kapital är egentligen inte företagets egna pengar utan företagets skuld till dessa aktieägare. Det egna kapitalet är alltså den del av bolaget som till hör aktieägarna. När det egna kapitalet beräknas genom att ta tillgångar – skulder från balansräkningen brukar detta också kallas för det bokförda egna kapitalet eller det synliga egna kapitalet.

Det går även att använda sig av justerat eget kapital (JEK) i beräkningen. Detta brukar ibland definieras av företaget i redovisningen alternativt att man själv får beräkna detta. Om du själv skall göra denna beräkning brukar det gå att använda att JEK = Eget Kapital + Obeskattade reserver efter skatt.

Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en större summa

Exempel på beräkning  av nyckeltalet

Som vi nämnde här ovan så är det alltså i balansräkningen som vi hittar information om det egna kapitalet och när vi väl har detta och antalet utgivna aktier så är det enkelt att räkna ut substansvärdet. För att exemplifiera en beräkning av ett substansvärde använder vi det stora svenska lastbilsföretaget Volvo (ej personbilsföretaget) som de allra flesta känner till. Här använder vi den tredje kvartalsrapporten under 2013 för att hitta den information som vi behöver.

I balansräkningen ser vi att det egna kapitalet är 76 035 miljoner kronor och antalet utgivna aktier är 2028 miljoner stycken. För att då beräkna substansvärdet gör vi det enligt:

$\frac{\text{Eget Kapital (Tillgångar – Skulder)}}{\text{Antal aktier}} = \frac{76036}{2028} = 37,49 $

Vi kan då jämföra substansvärdet mot aktiekursen som ligger på cirka 84 kronor i skrivande stund. Skulle vi då kunna anse att den här aktien är mycket högt värderad (ungefär dubbelt så högt pris)? Det svåra med att göra en sådan bedömning som aktieägare är att det inte är lätt att värdera storleken på det egna kapitalet. Det kan finnas så kallade osynliga tillgångar i bolaget som anställda, forskning, nya lanseringar av produkter osv som inte syns i balansräkningen.

Att tolka och förstå substansvärde

 • Det svåra med att tolka substansvärdet handlar alltså om att rätt värdera tillgångarna i företaget och därmed det egna kapitalet. Det är framförallt i industritillverkande företag som detta är svårt.
 • Däremot så brukar substansvärdet vara enklare att räkna ut i investmentbolag där värdet är enklare att beräkna. Dessa typer av bolag äger ju framförallt aktier i andra företag och substansvärdet säger därmed på ett tydligare vis hur aktiekursen ser ut i förhållande till substansvärdet. Det är i dessa sammanhang som man brukar nämna att investmentbolag handlas till substansrabatt, dvs att substansvärdet i bolaget är högre än vad aktiekursen visar.
 • Det går också att använda sig av justerat eget kapital i beräkningen av substansvärde. Ibland anges detta av företaget i redovisningen, ibland behöver man beräkna detta själv.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Kommentera eller Fråga

17 Kommentarer

 1. Emil skriver:

  Hej.

  Jag har en fråga gällande substansvärdet jämfört med aktuell kurs för företag.

  Jag har läst att det kan vara en bra investering om gällande aktiekurs är lägre än substansvärdet.
  Gäller det motsatta också? Om aktiekursen är många gånger högre än substansvärdet är det då en dålig investering?

  Flera företag som jag har kollat på har t ex. 10 ggr högre aktiekurs än substansvärde.

  MVH
  Emil

  • Aktiekunskap skriver:

   Hej Emil
   Önskar att det var så enkelt 🙂
   Många gånger så har aktiekursen satts utifrån vad börsen tror om företaget framåt och hur mycket vinst som företaget kommer att gå med.
   Så om substansvärdet är “bra” men företaget går med förlust så är det ändå inte en bra investering, man behöver alltså ta med fler variabler in i det hela.

 2. Jonathan skriver:

  Hej, ni skriver att ”eget kapital”=Tillgångar-skulder
  Vilka tillgångar och vilka skulder?
  omsättningstillgångar? kortfristiga skulder? Hur gör man om man själv vill få fram eget kapital från balansräkningen? Man kan ju inte ta totala tillgångar minus totala skulder. det blir ju alltid 0. Hur beräknar bolaget fram eget kapital när de gör balansräkningen? det brukar ju stå på skuldsidan, men hur beräknar bolaget själva fram eget kapital?

  • Aktiekunskap skriver:

   Det är ganska vanligt att man som aktiebolag anger det egna kapitalet i årsredovisningen. Så det är inte så ofta som du behöver räkna ut det själv faktiskt.
   Men för att få det egna kapitalet (om du vill räkna ut det själv) gå till balansräkningen och summera (kan vara lite olika)
   Anläggningstillgångar(materialla tillgångar)+Omsättningstillgångar = Tillgångar
   Kortfristiga + långfristiga skulder = skulder
   Eget Kapital = Tillgångar – Skulder

 3. S skriver:

  Om det finns två typer av aktier både A och B, räknar man då totalt antal aktier eller bara på respektive aktie typ det gäller?

  MVH

  S

  • Aktiekunskap skriver:

   Du räknar på bägge typerna av aktier. Bästa brukar vara att kolla rapporten från företaget och leta upp totala antalet utgivna aktier.

 4. Ferrie Stokmans skriver:

  Fråga 2 Substansvärdet är 0,10 och inte 10.

  Egna kapitalet 20 miljoner / antal aktier 200 miljoner = 0,10

  Vänligen F

 5. Kim skriver:

  Hur kan svaret på fråga 2 vara 10?
  Formeln är väl:
  Eget kapital/Antal aktier
  Alltså 20/200=0.1

 6. T skriver:

  Vill säga att ni har en bra och pedagogisk sida. Dock tror jag det är fel svar i fråga två, eget kapital ska vara i täljaren och antalet aktier i nämnaren.

 7. Magnus skriver:

  Hej!
  Försöker sätta mig in i fundamental analys och kämpar nu med att förstå hur man räknar ut justerat eget kapital.
  Definitionen är, såvitt jag förstår, eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver.
  Min fråga är:
  Vad är “obeskattade reserver” egentligen?
  I årsredovisningen hittar jag bara posten “reserver”, och jag antar att det är samma sak men undrar om nån ändå skulle kunna reda ut begreppen lite.
  Tacksam för svar!
  /Magnus

  • Aktiekunskap skriver:

   Hej Magnus,
   Obeskattade reserver är en vinst som företaget inte har betalat skatt för ännu. Dvs där de har en latent skatt. Företagen gör detta för att få en jämn ström på inbetalningar av skatt.

 8. Andy skriver:

  Varför kan man inte bara ta:

  summa egetkapital (20MSEK i exemplet)
  _________________

  Antalet aktier ( 2,5 Milj i exemplet)

  ?

  Jag förstår att det är värdet i bolaget som vi vill dela på antalet aktier men kan man inte skipa några uträkningar genom att göra på mitt vis?. Bara man förstår vad siffrorna “står” för, eller missar jag någon väsentlig del?

  • Aktiekunskap skriver:

   Hej Andy
   Aboslut kan du göra så då det egna kapitalet är utmärkt på ett tydligt vis i redovisningen för aktiebolaget.

 9. Emma skriver:

  Hej. Jag undrar nu ifall man vill våga sig på detta med aktier vad ska man då förlita sig på mest ?Ska man följa börsen ett tag innan och se hur det går för en viss företag eller ska man typ satsa på enbart vissa saker som aldrig går med förlust som tex : Mat som kanske alltid säljs… tex kaffe eller liknande . Skulle vara intressant att veta …Mvh Emma

  • Aktiekunskap skriver:

   Hej Emma, det är tyvärr mycket svårt att svara kortfattat på din fråga. Det enda vi kan göra är att berätta om vår egen erfarenhet i denna fråga.

   Vårt bästa tips är att börja i den ändan att man lär sig så mycket allmänt om börsen som möjligt, dvs hur den fungerar och vilka strategier som finns för aktiehandel. När man sedan har känt in vilken metod som passar en själv bäst så fortsätter man att lära sig mer om den.

   Vår egen filosofi är framförallt att investera i företag som har en historisk god tilläxt och samtidigt har delat ut en del av vinsten årligen till sina aktieägare. Sedan försöker vi att köpa aktier i dessa bolag när vi anser att priset är rimligt och ännu hellre lågt. Vi avgör priset genom att beräkna några av de nyckeltal som den här sajten går igenom.

   Fråga gärna mera om du tycker att du behöver mer information!

Diversifiera alltid dina investeringar!

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Brocc.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Senaste på Aktiekunskap

Copyright Aktiekunskap.nu 2020