ROC – avkastning på kapital

ROC (Return on capital) visar förhållandet mellan företagets vinst och dess investerade kapital. Är ROC högt innebär det alltså en hög procentuell vinst. Med andra ord att företaget har en hög avkastning.

Räkna ut ROC

ROC räknas ut genom att EBIT (även kallat rörelseresultatet) divideras med företagets investerade kapital.

ROC = EBIT/Investerat kapital

EBIT – Rörelseresultatet (resultat före räntor och skatter)

Investerat kapital – Företagets långfristiga skulder + eget kapital. Med andra ord hur stort kapital som investerats för att skapa vinst.

Räkneexempel:
Ullas Maskinuthyrning AB presterade under året ett rörelseresultat (ebit) på 1 000 000 kr. Företaget har 200 000 kr i eget kapital och 500 000 kr i långfristiga skulder.

1000 000 / (200 000 + 500 000) = 42,86 % i ROIC

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en större summa

Vad säger nyckeltalet?

Kortfattat så visar ROC hur hög avkastning som företaget har på det investerade kapitalet, dvs. företagets effektivitet att skapa vinst. Är ROC högt innebär det därmed goda vinstmarginaler. Det är exempelvis en förutsättning för hög direktavkastning till aktieägarna alternativt att kapitalet kan användas för framtida expansion.

Säger inget om risknivå

ROC visar inget om vilken risknivå som företaget tagit för att få denna avkastning. Med extrem hög risk kan företag ha ett mycket hög ROC men samtidigt kan det vända snabbt. Att som investerare enbart titta på ROC kan alltså innebära ett högt risktagande.

Dessutom kan företag, under flera år, gå med förlust vilket skapar en negativ ROC. Det kan exempelvis gälla företag inom bioteknik eller startups. Företagen förväntas istället få hög ROC i framtiden.

ROC visar hur effektivt företaget är att skapa vinst – i förhållande till andra företag inom samma bransch. Nyckeltalet kan även användas för att se företagets ekonomiska utveckling över tid. Många använder även ROC i ”The Magic Formel” för att hitta köpvärda aktier.

ROC + EY = The Magic Formula

The Magic Formula” är framtagen av författaren och förvaltaren Joel Greenblatts. En formel som används för att hitta företag med hög avkastning (ROC) men med låg värdering. Nyckeltalen som används är ROC samt EY (Earning Yield).

Kortfattat så visar formeln vilka undervärderade bolag som har god tillväxt. En grund för god framtida utveckling och därmed en köpvärd aktie. Generellt gäller det enbart på Mid och Large-cap och formeln utesluter finansbolag. 

ROC – Hur effektiv är företaget på att skapa vinst? Räknas ut genom att ta rörelseintäkt i förhållande till investerat kapital.

EY – Inverterat ”P/E-tal”. Räknas ut genom att ta EBIT dividerat med Börsvärdet plus Nettoskuldsättning. Visar därmed aktiens värde i förhållande till rörelseresultatet. Högt EY-tal innebär att företaget är lågt värderat i förhållande till dess vinst.

Läs mer om ”The Magic Formula och hur dessa aktier hittas

Magic Formula – Enkelt förklarat av Nordnet

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en större summa

Sprid alltid dina risker och investeringar

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Kameo.se investerar du i lån till olika fastighetsprojekt som du själv väljer ut och erhåller en hög ränta.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Kommentera eller Fråga

Diversifiera alltid dina investeringar!

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Brocc.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Senaste på Aktiekunskap

Copyright Aktiekunskap.nu 2020