Årsredovisning och Rapporter

Ett av de absolut viktigaste sätten att göra en analys av en aktie är att läsa och tolka aktieföretagets årsredovisning. Det är här det senaste årets ekonomiska resultat samlas och det är här du läser förvaltningsberättelsen från VD (VD-ordet). Här hittar du även information för att beräkna de nyckeltal som du använder för att göra din aktieanalys.

Att läsa ekonomiska rapporter och redovisningar kan vara lika torrt som fnöske i Sahara och det gäller därför att närma sig årsredovisningarna lite försiktigt. Man kan börja att läsa igenom vad bolagets VD säger först. Vad han tror om framtidsutsikterna och nuläget för företaget. Är det ett bra och sunt bolag brukar det inte bara vara uppblåsta drömscenarier utan bra och gedigna kommentarer om det som går bra och även det som går dåligt eller om man förväntar sig stark efterfrågan inför framtiden. Det kan alltså vara en bra start när du läser igenom rapporten.

Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en större summa

Förvaltningsberättelse och VD-ordet

Här hittar information om viktiga händelser under året och hur bolaget sköts och vilka strategier och planer det finns inför framtiden. Den här delen är viktig för att du snabbt skall kunna få en överblick över hur det går för bolaget. Tänk dock på att den här delen ibland innehåller en del företagsfloskler. Det kan vara bra att tänka på att läsa mellan raderna. En viktig avdelning här brukar vara att läsa VD-ordet för att se vad denne tycker om läget för företaget just nu.

Fördjupa dig om VD-ordet här.

Resultaträkning

I resultaträkningen hittar du information om intäkter, kostnader och resultatet. Intäkter och kostnader brukar redovisas i en viss ordning för att på de två sista raderna avslutas med skatt och årets resultat.

Fördjupa dig om resultaträkningen här.

Nyckeltal där resultaträkningen används:

 1. PE talet
 2. PEG talet
 3. PS talet
 4. ROE talet
 5. Ebitda och ebit

Balansräkning

I balansräkningen redovisas tillgångar, skulder och det egna kapitalet. Här finner vi på “ena sidan balansen” tillgångarna och på den andra sidan det egna kapitalet och skulderna. Här kan man lätt missförstå innebörden av det egna kapitalet och att detta faktiskt är en skuld för företaget. Det egna kapitalet är nämligen aktieägarnas och ses alltså som en skuld för företaget. Här gäller att summan av tillgångarna alltid skall vara lika stora som summan av skulderna och det egna kapitalet.

Fördjupa dig om balansräkningen här.

Nyckeltal där balansräkningen används:

 1. Kurs/Eget Kapital
 2. PB talet
 3. ROE talet
 4. Skuldsättningsgrad
 5. Soliditet
 6. Substansvärde

Revisionsberättelse

Här ger revisorerna sin syn på hur företaget är skött av VD och styrelsen och de gör även en rapport om årsredovisningen och räkenskaperna. Här ger ofta revisorna VD och styrelsen ansvarsfrihet som sedan stämman tar ställning till.

Kassaflödesanalys (finansieringsanalys) för större bolag

I kassaflödesanalysen ger bolaget en bild av hur de likvida medlen har förändrats under året. Vi kan definiera kassaflödet som ett företags inbetalningar (försäljning, nyemmissioner, lån) och utbetalningar (amortering, inköp, räntor, kostnader) under en bestämd tid. Här vill du se att företaget har ett positivt kassaflöde under ett flertal perioder som kan användas för att bolaget skall växa och samtidigt kunna dela ut pengar.

Fördjupning av kassaflödet och kassaflödesanalys.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Kameo.se investerar du i lån till olika fastighetsprojekt som du själv väljer ut och erhåller en hög ränta.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Kommentera eller Fråga

10 Kommentarer

 1. Viktor skriver:

  Jag förstår inre relationen mellan eget kapital och skulder…Var och hur kan man läsa / lista ut om ett företag är konkursmässig?

  Med vänlig hälsning
  Viktor

  • Aktiekunskap skriver:

   Det är förstås inte helt lätt att veta om större börsbolag är på väg mot konkurs eller inte det finns många sätt att rädda upp en situation som nyemission och lån eller besparingsåtgärder. Men det finns några nyckeltal som relaterar till skulder och eget kapital. Du kan läsa mer om tre av dem här:
   https://www.aktiekunskap.nu/soliditet/
   https://www.aktiekunskap.nu/skuldsattningsgrad-s-e/

   Det man gärna vill se hos ett bolag är att de inte dras med negativa resultat för länge (om det inte är i en uppstartsfas då det är naturligt) utan att de kan vända en negativ situation till positivt kassaflöde. Dåliga resultat dränerar allt snabbt!

 2. Ulf skriver:

  Länken för att läsa mer om resultaträkningen verkar inte fungera. I övrigt en bra sida.

 3. Victor skriver:

  Finns ofta på företagens hemsidor, de flesta stora bolagen (tex Sandvik) brukar ha särskilda flikar (Investerare eller Investor Relations) där bolagsstämmor och rapporter finns att tillgå.

 4. Trea skriver:

  Undrar samma sak som Filip, håller på med ett gym-arbete och måste få tillgång till årsredovisningar från ett företag. Har du något tips på ett företag som har haft stor förändring i sina redovisningar genom åren?
  Tack på förhand!

 5. filip skriver:

  var kan man hitta rapporterna från företagen?

  • kt skriver:

   gå in på bolags hemsidor och ladda ner deras årsredovisning. Finns ofta på IR eller Finansiell Information

  • A.Holländer skriver:

   Då detta är offentliga handlingar kan du vända dig till de flesta myndigheter med intresse i detta, revisorer eller liknande.

Diversifiera alltid dina investeringar!

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Brocc.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Senaste på Aktiekunskap

Copyright Aktiekunskap.nu 2020