Procentuell förändring

Procentuell förändring aktier

Om en aktie ökar eller minskar med ett visst värde så kan vi ange ökningen eller minskningen i procent. Vi får fram denna procentuella förändring genom att beräkna

I denna artikel finner du formler, hur du räknar och enkla kalkylatorer som räknar ut svaret åt dig.

Procentuell ökning eller minskning i en aktie

Formel: Skillnaden / Det ursprungliga värdet.

Exempel 1

Om en aktie ökar i värde från 15 kr/aktie till 18 kr/aktie så vet vi att den har ökat med 3 kr/aktie. Den procentuella förändringen blir då:

Skillnaden / Det ursprungliga värdet = 3 / 15 = 0,2 = 20 %

Om en aktie istället minskar från 320 kr till 250 kr under ett år kan vi säga att den har minskat med Skillnaden / Det ursprungliga värdet = (320-250)/320 = 70/320 = 0,21875 = 21,875 %. Aktien har alltså minskat med cirka 22 % (avrundat uppåt).

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 68% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Procentuell förändring – Vad ökar eller minskar aktien till?

Vi kan också vända på resonemanget och fundera på vad en aktie har ökat eller minskat till om det har ökat/minskat med en viss procent. Då räknar vi först ut förändringen genom att multiplicera andelen procentuell förändring med det ursprungliga värdet för att därefter addera (om det ökar) eller subtrahera (om det minskar) med förändringen.

Exempel 2

En aktie kostar 112 kr/aktie och ökar med 23 %, vad ökar den till?
Förändringen är 0,23·112 = 25,76
Aktien ökar alltså till 112+25,76 = 137,76 kr / aktie

Exempel 3

En aktie kostar 112 kr/aktie och ökar först med 10 % och minskar sedan med 10 % utifrån det nya värdet, vad är den värd nu?
Förändringen är 0,1·112 = 11,2
Aktien ökar först till 112+11,2 = 123,2 kr / aktie
Den andra förändringen är 0,1·123,2 = 12,32
Då minskar den till 123,3 – 12,32 = 110,88 kr.
Aktien är alltså mindre värd än den var från början.

Förändringsfaktor

Ett bra sätt att göra dessa beräkningar lite snabbare och mer effektiva är att använda sig av det som kallas för förändringsfaktorn. Om du har denna så kan du bara multiplicera förändringsfaktorn med det ursprungliga värdet för att få det nya värdet. Du får fram förändringsfaktorn på följande vis:
Om något ökar med 20 % = 0,2 så är förändringsfaktorn 1+0,2 = 1,2.
Om något inte förändras alls så är försändringsfaktorn 1.
Om något minskar med 20 % = 0,2 så är förändringsfaktorn 1-0,2 = 0,8.

Exempel 4

En aktie är värd 402 kr och ökar med 23 %. Vilket är det nya värdet?
Här är förändringsfaktorn 1,23 och det nya värdet blir 1,23·402 = 494,46 kr/aktie.

Exempel 5

En aktie som kostar 12 kr minskar först med 2 % för att därefter minska med 4 % och slutligen gå upp med 6 %. Vilket är det nya värdet.
Minskning med 2 % innebär en förändringsfaktor på 0,98.
Minskning med 4 % innebär en förändringsfaktor på 0,96.
Ökning med 6 % innebär en förändringsfaktor på 1,06.
Vi kan nu multiplicera det ursprungliga värdet med förändringsfaktorerna, vi får då
12·0,98·0,96·1,06 ≈ 11,97 kr.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier, fonder & mycket mer
Avanza.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller konton med max 50 000 kr på)
Nordnet.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller nya konton med max 80 000 kr på)
Etoro.com/sv – alltid 0 kr i courtage på aktier, oavsett kontots storlek. Etoro erbjuder dessutom ”copytrading” samt handel i CFD:s, valutor, index, råvaror och mycket mer både med och utan hävstång.

”Alternativa” investeringar
Savelend.se – låna ut pengar till privatpersoner mot en fin ränta. Minsta insättning = 500 kr.
Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig & förvalta aktieportföljen med hjälp av algoritmer. Minsta insättning = 1 kr.
– Kameo.se – Investera i fastighetsprojekt & företagslån. Välj själv vilka projekt & företag du vill investera i på deras plattform. Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik/

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

2 Kommentarer

  1. Joiel skriver:

    Hej! Jag undrar hur man räknar ut procent ökning ? Om värdet var 1.38 och ökar med 1500 % blev det 135?

Copyright Aktiekunskap.nu 2022