Trackers

Trackers är börshandlade produkter vars värde följer värdet på en underliggande tillgång. Via trackers går det att investera i allt från index och valutor till råvaror och utländska bolag. Framförallt ger trackers tillgång till handel i tillgångar som annars är svåra att nå. 

Så fungerar handeln

Trackers skapas av emittenter som exempelvis Morgan Stanley, Avanza, BNP Paribas och Nordea. De erbjuds sedan för handel via aktiemäklare som Avanza och Nordnet.

Genom att exempelvis köpa trackers med guld som underliggande tillgång kommer värdet ändras utifrån hur guldpriset förändras. Ökar priset med 1,5 % kommer denna tracker att öka 1,5 % i värde.

I likhet med fonder finns köp-, sälj- och förvaltningsavgift. Däremot är dessa betydligt lägre än vid exempelvis vanliga aktiefonder.

Trackers kan antingen ha en enda underliggande tillgång (exempelvis guld, olja eller en aktie) alternativt bestå av en korg av ett flertal tillgångar.

Trackers

(Trackers på Avanza med flest ägare okt 2019)

Fördelar med trackers

Investera i svåråtkomliga tillgångar

Eftersom trackers följer en underliggande tillgångs värde behöver inte investeringen ske direkt i den tillgången. Det skapar därmed ett mycket brett utbud av tillgångar att investera i.

Via svenska aktiemäklare är det exempelvis svårt (eller omöjligt) att köpa aktier i kinesiska bolag, investera i kryptovalutor eller köpa en korg som följer index i Argentina. Men detta är möjligt med trackers.

Går att köpa ”delar” av en aktie

Via börsen går det enbart att köpa ett fast antal aktier. Det går inte att exempelvis köpa 0,2 Ericssonaktier. Är det en aktie med högt pris innebär detta att vissa ställs utanför möjligheten att investera. I detta fall kan tracker vara ett alternativ. Det kan exempelvis innebär att en tracker motsvarar 20 % av en akties värde.

Låga avgifter – bättre än många indexfonder

I jämförelse med aktiefonder har trackers betydligt lägre förvaltningskostnad. Istället för att köpa en indexfond, med målet att följa OMX30, kan AVA OMXS30 köpas. En tracker som kostar 0,11278 % i förvaltningsavgift.

De absolut billigaste sätten att exponera sig mot OMXS30 är dock fonderna Avanza zero och Nordnet superfond som har 0 kr i avgift.

Börshandlat

Till skillnad mot fonder är trackeras börshandlade. Det är möjligt att lägga flera köp- och säljordrar under samma börsdag. Det kan därmed vara ett alternativ för de som siktar på små förtjänster över kort tid.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en större summa

Se tillgångar, produktutvecklare m.m.

Oavsett vilken tracker som investering sker i är det viktigt att kontrollera vilken underliggande tillgång som följs. Detta inte minst om den följer ett index eller en korg av aktier (likt en fond). Nedan visas exempel på hur denna information hittas på Avanza.

Information om trackers på Avanza:

Hos Avanza finns två vägar för att se vilka tillgångar en tracker följer. Inne på informationssidan om den visas en länk högst upp på sidan med dess namn. Klicka på länken för att läsa mer om produkten.

Alternativt laddas instrumentets faktablad ner där all fakta finns tillgänglig.

Avgifter & Villkor

Köp- och säljavgift

Det går att handla trackers gratis via svenska aktiemäklare. Men det kommer ändå att uppstå en köpavgift till emittenten, vilken är inräknad i kursen.   

  • Ex: Köpavgiften Kaffe AVA är 0,05569% av köpbeloppet.
  • Ex: Säljavgiften för Kaffe AVA är -0,00142% av köpbeloppet.

Förvaltningsavgift

Förvaltningskostnad är en årlig avgift som även den är inräknad i priset.

  • Ex: Förvaltningsavgiften för Kaffe AVA är 0,67351%.

I jämförelse med förvaltningsavgiften på aktiefonder är detta betydligt lägre. Därmed kan trackers i vissa fall vara ett bättre alternativ än att exempelvis köpa en bred indexfond. Detta framförallt om investeringar önskas ske på andra marknader än den svenska då avgifterna snabbt kan bli betydligt högre.

Spread

Spread är skillnaden på köp- och säljkursen. Ju mindre spreaden är desto bättre och billigare är det för dig som handlar.

Villkor

Avgifterna framgår i det faktablad som finns tillgängligt där den enskilda trackern presenteras hos aktiemäklaren. Sök efter ”Faktablad” för att där kunna ta del av all information och nivåer på avgiften kring produkten.

I villkoren ska det även framgå vad som händer vid exempelvis utdelning. Det vanliga är nettoutdelningen återinvesteras direkt i produkten.

Risk

Riskerna med trackers är delvis samma som finns vid investeringar i aktier och fonder. Den specifika risken är däremot emittentrisken och likviditetsrisken.

Emittentrisken slipper du dock om du handlar Avanzas egna trackers eftersom de säkrar kundernas investeringar i en såkallad SPV (kollateralisering).
Skulle Avanza gå i konkurs är dina pengar alltså säkrade.

  • Marknadsrisk

Som med alla investeringar finns en marknadsrisk. Med andra ord att värdeutvecklingen inte går åt det håll som är förväntat.

  • Valutarisk

Om den underliggande tillgången prissätts i annan valuta än SEK skapas en valutarisk. Är tillgången prissatt i USD och SEK tappar i värde mot USD kommer värdet på denna tracker falla även om tillgången inte fallit i pris.

  • Emittent

Skulle emittenten gå i konkurs kan investerat kapital förloras. Detta till skillnad mot om investeringar skett i aktier eller fonder.

Risken kan däremot minskas via säkerhetsåtgärder. Med exempelvis Avanzas trackers (AVA) minskas denna risk genom kollateraliserning – vilket innebär att värdet finns säkrat hos en tredjepart.

  • Likviditetsrisk

Med likviditetsbrist menas att handeln med trackers kan stängas under en viss period i det fall som det är mycket svårt att prissätta den underliggande tillgången. Detta kan exempelvis ske vid mycket kraftiga kursförändringar. Även om försäljning eller köp önskas så är det under denna tid omöjligt.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Kommentera eller Fråga

Diversifiera alltid dina investeringar!

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Brocc.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Senaste på Aktiekunskap

Copyright Aktiekunskap.nu 2020