5 bästa investmentbolagen att investera i

Investmentbolag har under en längre tid gett en god avkastning till sina aktieägare. Investor AB, en av Sveriges mest framgångsrika investmentbolag, har exempelvis mellan 2011 och 2021 givit en total avkastning omkring 600 %. Under samma period har OMXS30 givit cirka 200 % i total avkastning. 

Det finns många bra investmentbolag att välja bland. Varje år finns det en ny vinnare, precis som det finns en förlorare. Statistik på förra årets kursvinnare kan ge en bra första ledtråd till vilka investmentbolag man bör välja. När du väl väljer investmentbolag bör du dock inte enbart titta på vad som skett på kort sikt. Titta också på vilka som presterat bäst på lång sikt. 

5 bästa investmentbolagen att investera i 

Några av de bästa investmentbolagen i Sverige är Investor, Svolder, Creades, Latour och Bure Equity. De har presterat bäst under de senaste 10 åren. De styrs alla av varsitt seriöst och erfaret ledarskap. Dessutom har de lång historik av goda investeringar vilka lett till deras respektive positiva avkastning. 

Investor – Grundades 1916 och är en storägare inom en rad svenska storbolag och riktar sig mot en rad olika affärsområden såsom elektronik, industri och fordon. Exempel på stora innehav är Atlas Copco, ABB, EQT, Mölnlycke, AstraZeneca, SEB och Epiroc. 

Svolder – Inriktar sig främst mot investeringar i nordiska medelstora och små bolag. Deras portfölj inriktar sig mot bolag etablerade inom olika branscher. Främst exponering finn mot industrisektorn. 

Creades – Fokuserar på att investera och äga små och medelstora bolag. Innehaven finns inom olika affärsområden. Deras huvudsakliga affärsidé bygger opp att utveckla innehaven genom strategiskt, operativt, strukturellt och finansiellt arbete. 

Latour – Riktar sig mot små och medelstora bolag. Deras portfölj är utspridd över flera olika branscher med främst exponering mot industri och tillverkning. Deras affärsidé bygger på att äga och utveckla företagen genom att vara närvarande huvudsakligen genom styrelseoperation. 

Bure Equity – Har störst exponering mot bolag verksamma inom Norden. Investmentbolaget investerar inom en rad olika branscher. Exempelvis vård och omsorg, verkstad och IT. Bolaget fokuserar på att äga, förvärva och utveckla bolagen. 

Vad är ett investmentbolag? 

Ett investmentbolag är först och främst ett bolag vars affärsidé bygger på att investera kapital i olika bolag. Syftet är att äga, förvalta och utveckla bolagen med målet att kunna tjäna pengar ifrån i form av direktavkastning eller sälja dem till ett dyrare pris än vad man köpte dem för. Bolagen kan vara både noterade på börsen eller onoterade. Oavsett om de är noterade på en börs eller inte så investerar investmentbolagen i dem då de tror på bolagen långsiktigt. 

Investmentbolag påminner om fonder

Investmentbolag påminner lite om fonder. Skillnaden är dock att fonder måste följa hårda regler kring investerares säkerhet. Investmentbolag behöver inte rätta sig efter dessa regler, vilket ger dem mer frihet att kunna göra i stort sett vad de vill med investerares kapital. 

Investmentbolag tar precis som en fond betalt i form av en förvaltningsavgift. Den är dock betydligt lägre för ett investmentbolag än för en fond. Men de bästa investmentbolagen behöver inte nödvändigtvis ha högst avgifter. En vanlig förvaltningsavgift tenderar att ligga i intervallet av 0.03 – 0.70 % per år. Jämfört med en fond som kan ligga i intervallet av 0.20 – 3.00 % eller mer. 

Varför är investmentbolag bra att äga? 

När du investerar i ett investmentbolag, investerar du indirekt i de bolag som investmentbolaget är aktieägare i. Det betyder att du får ta del av en automatisk riskspridning vilket enligt Ung Privatekonomi är ett bra sätt att sprida sina risker. Riskspridning är ett måste föra att lyckas på lång sikt. Vanligtvis rekommenderas det att man investerar i 6 – 12 aktier för att få tillräckligt god riskspridning. Med investmentbolag räcker det istället med 2 – 4 bolag i din portfölj. 

Ett sätt att få ytterligare riskspridning är att investera i investmentbolag med exponering mot olika branscher. Exempelvis finns det investmentbolag som endast investerar i företag inom läkemedelsbranschen. Andra fokuserar istället sina innehav mot industri eller teknologi. Ju högre riskspridning mot olika branscher, desto lägre risk för att en dålig nyhet som drabbar en viss bransch ska få en stor effekt på din portfölj.  

Det kan vara en god ide att läsa vidare här på Aktiekunskap, Dagens Industri, InvestoRunner eller på Aktiespararna om du vill lära dig mer om att investera i investmentbolag. På dessa webbplatser hittar du även mer information om investeringar generellt.

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.

Följ bloggen:

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023