Investera i Zink

investera i zink

Zinkpriset presenteras i USD per ton och investeringar i metallen kan ske i priset (via CFD) eller i de bolag som är verksamma i branschen (aktier).

Framförallt används zink till galvanisering av stålprodukter vilket innebär att efterfrågan till stor del styrs av användning av stål.

Användningsområde

Zink används framförallt för att minska risken för korrosion på stålprodukter, galvanisering. Av de 13 miljoner ton zink som årligen används är det ca 60 % som går till denna verksamhet.

Utöver det används även grundämnet delvis vid batterier, tillverkning av mässing och i vissa färgprodukter. Både zinkoxid och zinksulfid används inom flera olika konsumentprodukter så som kosmetika och vissa plastmaterial.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en nästan dubbelt så stor summa

Vad påverkar värdet?

Som med alla råvaror är det utbud och efterfrågan som styr priset. Visserligen finns en del spekulation men basmetaller styrs framförallt av hur stor mängd som efterfrågas på marknaden.

Världsproduktion

Framförallt sker produktion i Kina, Peru, Australien, USA och Kanada. Även Sverige har en relativt stor produktion tack vare gruvorna som Boliden driver. Detta bland annat i Garpenberg och Bolidenområdet.

Det är däremot de tre första länderna som står för den största delen – drygt 50 % av all produktion. Utöver brytning sker även en viss återvinning. Enligt beräkningar kommer brytningen att öka med ca 2 % per år fram till 2028.

För att förstå utbud och efterfrågan bättre kan nyheter och analyser från större bolag följas. Det är vanligt att de beskriver det generella världsläget i deras ekonomiska rapporter för att därmed påvisa framtida utveckling.  

Efterfrågan

Genom att se på vad zink används till går det även att göra prognoser gällande dess värdeutveckling. Exempelvis skulle ett ännu större fokus på batteridrivna fordon kunna öka efterfrågan.

Eftersom det tar mycket lång tid att komma igång med gruvdrift kan det även skapas perioder då gruvbolagen inte hinner med att möta den ökade efterfrågan – vilket bör kunna pressa upp priset ytterligare.

Så investerar du i Zink

Aktier

Ett alternativ är att köpa aktier i bolag som är verksamma inom brytning och hantering av zink. I Sverige finns exempelvis Boliden och Lundin Mining. Hos flera aktiemäklare går det även att köpa aktier på den amerikanska marknaden – där större zinkbolag hittas.

Det är däremot inte alltid att dessa bolag ökar i värde när zinkpriset går upp. Här finns alltså även en bolagsrisk.

Aktierna köper du enklast hos Nordnet och Avanza och om du öppnar konto hos bägge aktörerna kan du handla utan courtage genom att nyttja båda deras erbjudanden om courtagefri handel.

ETF

I dagsläget finns inte ETF:er i Sverige med fokus på enbart zink.

CFD

Flera CFD-plattformar erbjuder investeringar i priset på Zink. Detta sker i CFD och handeln erbjuds generellt med olika nivåer på hävstång. Fördelen är att dessa plattformar ofta kan erbjuda ett bredare utbud i handel med råvaror än svenska aktiemäklare. En nackdel är att handel inte kan ske inom ett ISK.

För handel på kort och medellång sikt och teknisk analys använder vi oss av plattformen IG.com/sv. Där kan du gå både lång och kort i aktier, index, råvaror, valutor osv via CFD:s på ett smidigt sätt och du kan använda plattformen kostnadsfritt för teknisk analys. Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

(Råvarufonder)

En råvarufond består av bolag som är aktiva inom flera olika råvarubranscher. Fonderna kan därmed innehålla zinkbolag även om det sällan är någon större del av innehavet.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer och fakturaköp. Du får en fin avkastning & en bra riskspridning.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Trading & teknisk analys

Kommentera eller Fråga

Diversifiera alltid dina investeringar!

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Savelend.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. På Savelend kan du dessutom investera i företagslån, inkassoportföljer och fakturaköp.

Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Senaste på Aktiekunskap

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Utnyttja deras erbjudanden genom att skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) för ett dubbelt så stort belopp.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021