Uniswap (UNI)

Uniswap

UNI är governancetoken på den decentraliserade börsen Uniswap – som ligger på Ethereum. Det är alltså en ERC-20 token. Uniswap är världens största decentraliserade börs (DEX) med handelsvolym på hundratals miljoner USD per dag. I oktober 2020 var det den fjärde största kryptobörsen, om även centraliserade börser räknas med.  

Uniswap är en Automated Market Maker vilket innebär att användare tillför likviditet och växling sker automatiskt mellan de tradingpar som erbjuds.

Det totala värdet av UNI i september 2021 var ca 12,4 miljarder USD och valutan var då en 14:e plats gällande total marketcap bland alla kryptovalutor.  

Syftet med UNI är att påverka utvecklingen av denna plattform. Detta genom att ägare av denna token får vara med och rösta på olika förslag som läggs fram kring vilka nya funktioner som ska implementeras. Det är denna funktion med ”bestämmanderätt” som gör att det till en governancetoken.

Att investera i UNI innebär en förväntan att Uniswap ska bibehålla sin position som världens största DEX och att framtida tekniska innovationer som gynna plattformen – och ägarna av dess governancetokens, UNI.

Vad är Uniswap?

UNI är governancetoken på den decentraliserade kryptobörsen Uniswap. För att förstå dess funktion behövs därmed förståelse finnas för governancetoken och decentraliserad börs.

Governancetoken

En governmenttoken är en token som ger innehavaren rätten att få rösta om förändringar på den tjänst som denna token är knuten till. Hur tungt rösten väger beror på hur många tokens som personen håller i sin wallet. Detta kan, något förenklat, liknas med röster på en aktiestämma där aktieägarna kan avgöra specifika frågor.

Governance = Svensk översättning ”Styrning” dvs. rätten att få bestämma

Det kan exempelvis krävas X antal tokens för att få lägga fram ett förslag inom ett kryptoprojekt och sedan får de som håller denna token rösta på om förslaget ska gå igenom eller inte.

Varför ger det värde?

Governancetoken har ett värde i den rösträtt som ges för kommande förändringar. Ofta finns även ett stort spekulativt värde utifrån förväntningar att de som röstar i framtiden kommer att lägga fram förslag som ger ekonomiska fördelar för de som håller denna token. Detta har redan skett på andra DEX-tjänster.

DEX (Decentralised exchange)

På en decentraliserad börs sker växling mellan olika kryptovalutor utan att någon central part har kontroll över de transaktioner som sker. Istället ligger börsen på en blockkedja och är helt uppbyggd av smarta kontrakt. De kan inte hantera fiat och kräver inte KYC för den växling som sker. En växling brukar kosta mellan 0,2 – 0,3% av beloppet.

”In simple terms, it´s  a set of automated rules that are executed by a network of independent computers without any central entity controlling it” /Bitcon99

Swap från ether till USDC
(En ”swap” uförs från Ether till USDC)

En DEX ger därmed tillgång till växling mellan hundratals kryptovalutor även för personer som inte har bankkonto eller ID-handling. De används även i stor utsträckning av traders samt av de som vill nå coins som inte finns på de centraliserade kryptobörserna.

Vem som helst kan skapa en token och registrera denna på en DEX vilket innebär att det för många kryptoprojekt är första steget ut på marknaden för att kunna erbjuda sin token. Anslutning till en DEX sker enklast med en webbaserad kryptoplånbok där Metamask är en av de allra vanligaste. 

Kryptoplånböcker som stöds av Uniswap 3
(Kryptoplånböcker som stöds av Uniswap 3)

I videon nedan visas hur Uniswap används och därmed hur en ”swap” sker mellan två kryptovalutor.

(Easiest way to Trade on Uniswap)

Tips:
Kika in plattformen eToro.com/sv. Där kan du gå både lång och kort i aktier, index, råvaror, digitala valutor osv på ett smidigt sätt både direkt i tillgången och via CFD:s med & utan hävstång.
Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 67% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Prissättningen sätts utifrån utbud och efterfrågan i de likviditetspooler som en DEX är uppbyggd av. Vid intresse för den tekniska uppbyggnaden och hur priserna sätts – se videon nedan från 6:00.

(What is Uniswap? – A Beginners guide, 99Bitcoin)

Användare av uniswap

Investerare – Genom att bidra med likviditet ges del av den 0,3%-avgift som betalas av användarna.

”Unbanked” – Eftersom KYC inte krävs kan vem som helst använda en DEX. Det är därmed den självklara vägen till att växla kryptovalutor för personer utan ID-handling.

Säkrare – En centraliserad börs kan alltid spärra konton och frysa tillgångar. Växling via en DEX sker direkt mot en egen wallet.

Nya projekt – En DEX används mycket ofta när mindre kryptoprojekt ska lansera sin egen token. Därmed skapas automatiskt möjligheten att växla till sig denna token mot flera andra token på denna DEX.

Uniswap i korthet:

Siffror som visar hur stor Uniswap är inom kryptovärlden. Följande siffror är från 9/9 – 2021

  • Likviditet: 4,8 miljarder USD
  • Tradingvolym: 474 miljoner USD (Topp i slutet av maj på 3 miljarder USD på en dag)
  • Tradingpar – Ca 200
  • Blockkedjor: Ethereum inkl. second-layer Optimism och Arbitrum
  • Hemsida: https://app.uniswap.org/#/

Investera i UNI

Då Uniswap är världens största DEX finns dess token hos flera stora kryptobörser. Självklart går den även att nå via just Uniswap, samt flera andra DEX-alternativ. Nedan presenteras fyra olika vägar för att investera i UNI.

Kryptobörser

kryptobörser

Coinbase

Coinbase.com anses av många vara den mest användarvänliga kryptobörsen – av de med ett stort utbud av kryptovalutor. Det amerikanska börsbolaget ökar succesivt utbudet både av coins och finansiella kryptotjänster. Som nybörjare är ett konto på Coinbase nästan ”ett måste”. 

Att köpa UNI via Coinbase är mycket enkelt. Efter registrering och verifiering kan pengar sättas in med kort eller banköverföring. Därefter är användargränssnittet så tydligt att även nybörjare förstår hur handeln sker. Avgiften består av en fast och en rörlig avgift, totalt ca 1 – 5 %.

Med samma inloggningsuppgifter kan sedan även Coinbase Pro användas. Lite mer avancerat men med lägre avgifter.

Binance

Binance.com/sv är överlägset störst gällande både handelsvolym och finansiella tjänster inom kryptovalutor. De erbjuder handel med hundratals valutor, optioner, belåningsmöjlighet och sparfunktioner.

Att köpa UNI via Binance är medelsvårt, framförallt för personer som inte är van med trading sedan tidigare. Passar däremot utmärkt för de som haft konto hos Coinbase eller annan ”enklare” börs och vill ta nästa steg.

Få 5 dollar i bonus om du öppnar konto via vår länk
1. Öppna konto på Binance via vår LÄNK.
2. Sätt in minst 50 dollar och få 5 dollar i bonus.
3. Om du vill har du möjlighet att få ytterligare 95 dollar i cashback vouchers genom att genomföra ett antal uppgifter. Läs mer om det på Binance när du öppnat ett konto.

DEX – Uniswap (Mer avancerat)

Det är även möjligt att växla till sig UNI via Uniswap. Köp kryptovalutor på en kryptobörs, exempelvis svenska Trijo, Safello eller Btcx. Ladda hem en webbwallet som är kompatibel med Uniswap och kontrollera ETH-adressen. Skicka sedan ETH, eller annan valuta som Uniswap erbjuder handel i, till denna wallet.

När det nu finns kryptovaluta i plånboken kan den anslutas till Uniswap och en ”swap” kan genomföras mellan två olika valutor. Efter att transaktionen har verifierats via din webbwallet kommer UNI att synas på innehavet i denna wallet.

Uniswap har alltså ingen egen ”förvaring” av kryptovalutor likt en klassisk kryptobörs. Det som sker är istället att interaktion sker med en wallet och att växling sker från/till den direkt.

Att köpa UNI via Uniswap är komplicerat. Detta i jämförelse med att köpa via de ovan nämnda tjänsterna. Detta utifrån att en extern wallet behöver installeras och interagera med tjänsten. Dessutom kan det vara betydligt dyrare utifrån att gasfee behöver betalas.

Kontrollera alltid nivån på gasfee vid handel på Uniswap. Tjänsten ligger på Ethereum och kostnaden för transaktioner på den blockkedjan har under vissa perioder varit på flera hundra kronor.

Historia och prisutveckling för UNI

Historia

Till skillnad mot många andra kryptovalutor genomförde inte Uniswap någon ICO för att få kapital till utveckling av tjänsten. Istället var projektet initialt finansierat av ”venture capital” via exempelvis Union Square Ventures, Paradigm Venture Capital och ParaFi. I detta läge fanns ingen token.

Tjänsten lanserades 2018 och var då den första tjänsten med ”Automated Market Maker”. En funktion som sedan har kopierats av ett flertal nyare decentraliserade börser. I början kunde enbart swappar genomföras till eller ifrån Ether.

År 2020 lanserades Uniswap 2.0 vilket gjorde tjänsten betydligt mer användarbar. Detta genom att ”swappar” direkt kunde genomföras mellan mängder av kryptopar.

Under hösten 2020 lanserades en konkurrent till Uniswap, Sushiswap. Genom att erbjuda både del av tradingavgiften och deras egen governancetoken ”Sushi” i belöning lockades stora mängder av likviditet över från Uniswap till Sushiswap.

Under samma höst lanserades Uniswap dess egen token, UNI – via en av kryptohistoriens största airdrops. Alla som hade interagerat med Uniswap (genomfört swap eller bidragit med likviditet) före ett 1:a september 2020 fick 400 UNI-token automatiskt till sin ETH-adress. Detta till ett marknadspris på ungefär 1400 USD! På detta sätt fördelades 60 % av det totala utbudet av 1 miljard tokens. Resterande planerades att distribueras under de kommande fyra åren till investerare, via farming m.m.

Utöver händelser som direkt påverkat Uniswap har dess värde även tydligt påverkats av den allmänna synen på kryptovalutor och kursen på Bitcoin. Detta kan tydligt ses i grafen nedan.

Under våren 2021 lanserades Uniswap 3.0.

”The price of UNI represents how valuable people believe that Uniswap will be in the future, and therefore are willing to pay to be a part of its governing body” / Bitcoin99 I videon ovan

(Uniswap, blå i förhållande till Bitcoin, orange)
(Uniswap, blå i förhållande till Bitcoin, orange)

Uniswap 3.0

Med Uniswap 3.0 implementerades en rad avancerade funktioner i tjänsten. Funktioner som primärt inte småsparare använder sig av utan snarare traders och större investerare. Det är även funktioner som Uniswap inte delar med sig av via öppen källkod vilket kan resulterat i att andra börser inte lika snabbt kunnat ”kopiera” funktionerna. Enligt vissa är det just dessa uppgraderingar som kan ses som Uniswaps styrka och därmed ge värde åt UNI.

(Uniswap V3 is COMING! – What it means for UNI, Coin Bureau)

En gissning på framtida pris ges i videon vid 19:30. Videon är från april 2021

Kan UNI ge passiv inkomst likt QUICK?

Quickswap, och dess token Quick, är en liknande tjänst som Uniswap och UNI. De som genomför handel betalar 0,3 % i avgift. Men istället för att liquidity providers får hela summan beslutades att 0,04% istället skulle gå till de som stakade Quick. På detta sätt får de som håller denna token både rätten att besluta om ändringar på denna DEX samt en passiv inkomst vars storlek beror på hur populär Quickswap blir.

Skulle Uniswap ta samma beslut skulle alltså de med UNI få passiv inkomst genom staking av sina coins. Det skulle exempelvis kunna innebära att 0,04% av den dagliga tradingvolymen delades ut till UNI-ägare.  I mars 2021 betalade användarna 2 – 3 miljoner USD i avgifter – per dag. Det skulle innebära 12 000 USD i tradingfee som dagligen skulle fördelas till de som valt att staka sina UNI.

(Detta ska bara ses som ett exempel på hur governencetokens kan få ett framtida ekonomiskt värde)

Kan Ethereum 2.0 befästa Uniswaps ställning?

I början av 2020 ökade avgiften (gasfee) för att genomföra transaktioner på Ethereum extremt. Detta utifrån att allt fler började använda denna blockkedja till smarta kontrakt. Med kostnader på flera hundra kronor sökte sig många användare till andra decentraliserade börser så som PancakeSwap (Binance Chain) och QuickSwap (Polygon). Trots detta kvarstod Uniswap som den DEX med störst handelsvolym.

Med uppgraderingen till Ethereum 2.0 kommer avgifterna minskas till enbart någon krona (om ens det) vilket därmed gynnar användarvänligheten hos Uniswap.

Många utmanare

Uniswap var först med att erbjuda funktionen med Automated Market Maker. Med öppen källkod har flera andra projekt kopierat koden, gjort mindre justeringar, och publicerat en näst intill identisk DEX, även på andra blockkedjor. Ett exempel är PancakeSwap på Binance Chain som fått kritik för att de inte ens bytte ut namnet ”Uniswap” överallt i koden innan de lanserade sin tjänst.

Samtidigt har Uniswap visat styrkan i att vara störst. Där det är mest likviditet vill de största investerarna vara – även om avgiften är på några hundra kronor per växling.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier, fonder & mycket mer
Avanza.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller konton med max 50 000 kr på)
Nordnet.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller nya konton med max 80 000 kr på)
Etoro.com/sv – alltid 0 kr i courtage på aktier, oavsett kontots storlek. Etoro erbjuder dessutom ”copytrading” samt handel i CFD:s, digitala & vanliga valutor, index, råvaror och mycket mer både med och utan hävstång.

”Alternativa” investeringar
Lendify.se – låna ut pengar till privatpersoner mot en fin ränta. Minsta insättning = 500 kr.
Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig & förvalta aktieportföljen med hjälp av algoritmer. Minsta insättning = 1 kr.
– Kameo.se – Investera i fastighetsprojekt & företagslån. Välj själv vilka projekt & företag du vill investera i på deras plattform. Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik/

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Investera i kryptovaluta

Kommentera eller Fråga

Senaste på Aktiekunskap

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Etoro.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder utan courtage.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2022