Litecoin

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Litecoin

Litecoin (LTC) är en kryptovaluta som har mycket stora likheter med Bitcoin, utifrån dess tekniska uppbyggnad. Valutan skapades 2011 som en ”spinoff” från Bitcoin för att erbjuda snabbare och billigare transaktioner. Litecoin hamnar inom kategorin ”betalningsvalutor” i likhet med exempelvis Dash, Bitcoin Cash och Monero.

Syftet med Litecoin är att vara en betalningsvaluta som är snabbare och billigare att överföra än Bitcoin. Kryptovalutan utvecklades som en ”förbättring av Bitcoin”. Detta i likhet med exempelvis Bitcoin Cash. Litecoin är därmed främst ett betalningsmedel för P2P-betalningar, dvs utan någon bank eller centraliserad part.

Att investera i Litecoin innebär en förhoppning om att kryptovalutor kommer att bli allt mer populära betalningsmedel i världen och att Litecoin blir en av de mest använda valutorna för snabba betalningar.

(Denna artikel har främst fokus på funktioner och användarvänlighet och kommer inte gå på djupet gällande tekniken. En teknik som till stor del är samma som Bitcoin)

Handla med Kryptovalutor
För att enklast ta en position i kryptovalutor kan du välja mellan att köpa själva kryptovalutan eller så kan du handla den via CFD:s.

✔️ IG.com/se – handel i kryptovalutor via CFD:s.
✔️ Coinbase.com – vanlig handel direkt i kryptovalutor.

För CFD-handel & för teknisk analys använder vi IG. Där kan du gå både lång och kort i aktier, kryptovalutor, index, råvaror, osv på ett smidigt sätt och du kan använda plattformarna kostnadsfritt för teknisk analys.

Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

Vad är Litecoin?

Litecoin lanserades i oktober 2011 och grundades av Charlie Lee. Tekniken grundar sig på Bitcoins kod men med vissa ”förbättringar”. Se rubriken nedan ”Litecoin vs Bitcoin”. Kryptovalutan var även den första av de fem största kryptovalutorna att testa ”Segregate Witness” för att kunna genomföra snabbare transaktioner (maj 2017).

Litecoin vs Bitcoin

I grunden är Litecoin och Bitcoin mycket lika. Däremot har Litecoin flera användarvänliga fördelar.

 • Snabbare

Med Bitcoin tar det 10 minuter att skapa ett nytt block på blockkedjan. Med Litecoin tar det 2,5 minut. För användaren innebär det att transaktionerna kan genomföras med Litecoin på en fjärdedel av tiden av vad en Bitcointransaktion hade tagit.

 • Annan algoritm

Bitcoin använder SHA-256 algoritm medan Litecoin har scrypt-algoritm.

 • Antal coins

Det kan maximalt finnas 21 miljoner Bitcoin. För Litecoin gäller istället 84 miljoner. En Litecoin skapas vid varje block dvs. varje 2,5 minut.

 • Billigare transaktioner

Det är betydligt billigare att genomföra en transaktion med Litecoin än Bitcoin. Med snabbare och billigare transaktioner är därmed  valutan bäst av dessa två  – förutsatt att de enbart jämförs utifrån ett betalningsalternativ.

 • Store of Value eller Payment

Cirka tio år efter att Litecoin skapades kan valutan både ses som komplement och konkurrent till Bitcoin. Detta utifrån hur utvecklingen av kryptovalutor har förändrats över tid.

Både Bitcoin och Litecoin kan användas som betalningsmedel – även om Litecoin har fördel utifrån att både vara snabbare och billigare. Däremot tar i stort sett alla tjänster och butiker som accepterar kryptovalutor som betalningsmedel emot Bitcoin men inte alltid Litecoin.

En skillnad är även att Bitcoin blivit mer av ”Store of Value” medan Litecoin främst är en kryptovaluta för betalningar.

Likheter

Genom att Litecoin är byggd på Bitcoins källkod finns stora likheter. Det är även fördelar som hittas hos ett flertal andra kryptovalutor då det är grunden i blockkedjetekniken.

Valutan är decentraliserad

Läs vår artikel om Bitcoin för mer information om vad kryptovalutor är och vilka fördelar dessa har i förhållande till nationell valuta.

Open-Source

All källkod är open-source vilket innebär att den är öppen för alla att se och använda.

Investera i Litecoin

Investering i Litecoin kan ske genom att riktig kryptovaluta köps alternativt via derivat och kontrakt som följer valutans värdeutveckling.

Vilken väg som ska väljas beror främst på vilket intresse som finns för kryptovalutor och dess användningsområde. Köps valutan enbart som en investering eller ska den användas som betalningsmedel och växlas till andra valutor?

CFD – Investering i kontrakt

CFD är kontrakt som följer underliggande tillgångens värdeutveckling. Positioner i CFD kommer därmed öka lika mycket i värde som Litecoin ökar. CFD-handel kan ske med valfri hävstång och då kan värdeutvecklingen bli exempelvis dubbelt så stor. Här sker alltså inte köp av riktiga Litecoin utan i ett instrument (CFD) som följer dess värde.

Fördelar:

 • All handel sker mot SEK

Det är enkelt att räkna ut vinst, eventuell kapitalskatt och ta ut pengarna till SEK direkt från plattformen.

 • Enkelt att ta köp- och säljpositioner

Med CFD är det enkelt att investera i kursuppgång (köpposition) eller kursnedgång (säljposition). Det är även möjligt med riktig kryptovaluta men betydligt svårare och kräver mer kunskap.

 • Enkel deklaration

Vid handel med CFD hos IG kommer all handel att rapporteras till svenska Skatteverket. Detta i likhet med hur banker rapporterar in handel i fonder som sker inom ett aktie- och fondkonto. På detta sätt behöver inte något deklarationsunderlag tas fram eller K4-blankett fyllas i.

Handla med Kryptovalutor
För att enklast ta en position i kryptovalutor kan du välja mellan att köpa själva kryptovalutan eller så kan du handla den via CFD:s.

✔️ IG.com/se – handel i kryptovalutor via CFD:s.
✔️ Coinbase.com – vanlig handel direkt i kryptovalutor.

För CFD-handel & för teknisk analys använder vi IG. Där kan du gå både lång och kort i aktier, kryptovalutor, index, råvaror, osv på ett smidigt sätt och du kan använda plattformarna kostnadsfritt för teknisk analys.

Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

Nackdelar:

 • Högre spread än på kryptobörser

Generellt har CFD högre spread (skillnad mellan köp- och säljkurs) än om handel sker på en kryptobörs.

 • Kan inte användas utanför plattformen

Eftersom positioner tas i kontrakt, och inte riktigt kryptovaluta, går det inte att skicka valutan till olika tjänster på nätet som accepterar Litecoin.

Investera i riktiga Litecoin

Har du intresse för blockkedjor, tekniken bakom Litecoin eller vill du skicka dessa till olika börser eller tjänster? Då ska riktig Litecoin köpas. Det kan ske via en rad olika kryptobörser. Ett exempel på en stor plattform som erbjuder handel direkt i kryptovalutan är Coinbase. Där är det enkelt. Starta konto – verifiera din identitet – för över pengar – köp Litecoin.

Fördelen

Den största fördelen är att dessa coins kan skickas till andra börser och tjänster, användas som betalningsmedel eller växlas till andra coin. Att äga riktiga Litecoin skapar större flexibilitet gällande dess användningsområde.

Nackdelen

Den största nackdelen är att det krävs mer kunskap kring hur kryptovalutor skickas och används. Att köpa Litecoin via exempelvis Coinbase är enkelt. Att skicka dem från Coinbase kräver däremot mer kunskap. Dessutom behöver deklarationsunderlag och K4-blankett skapas på egen hand varje gång du säljer eller växlar en kryptovaluta mot en annan.

Historisk värdeutveckling av Litecoin

Från lanseringen oktober 2011 fram till november 2013 var det ingen större värdeutveckling på valutan. Den höll sig kring 3USD.  Men under november ökade värdet kraftigt och bara över ett dygn gick kursen upp 100 %. Under december var den uppe i närmare 40 USD – för att sedan falla tillbaka under ett drygt år till ca 1 USD i maj 2015.

värdeutveckling litecoin

Som många andra kryptovalutor fick Litecoin stor uppmärksamhet, och värdeökning, under 2017. Det var även då som valutan blev den femte största utifrån marknadsvärde. I slutet av 2020 var det den nionde största valutan.

graf litecoin

Litecoin visar tydligt att volatiliteten är extremt stor inom kryptovalutor. Inom ett spann av fem år 2015-2020 var lägsta nivån ca 1 USD och högsta nivån 375 USD ! Även under 2020 har volatilitet varit stor med lägsta nivå på 33 och högsta 81 USD.

priskurva litecoin
 • Jan 2014  ca 25 USD
 • Jan 2015 ca 2,60 USD
 • Jan 2017 ca 4,50 USD  (topp på 375 under 2017)
 • Jan 2019 ca 32 USD
 • Jan 2020 ca 42 USD

Vad avgör priset på Litecoin?

Eftersom kryptovalutor är decentraliserade påverkas dess kurs inte av riksbanker eller nationer. Det är enbart utbud och efterfrågan som påverkar priset. Ju mer kryptovalutor blir accepterade som betalningsmedel desto större efterfrågan kommer det även bli på Litecoin – förutsatt att inte andra betalningsvalutor väljs istället. Priset avgörs därmed även av konkurrensen från andra kryptovalutor med liknande funktion.

Dessutom kan priset påverkas av nationella lagar och regleringar. Detta påverkar däremot samtliga kryptovalutor och inte enbart Litecoin.

Lämna en kommentar