EOS – Kryptovalutan

EOS kryptovaluta

EOS kan liknas med ett ”operativsystem” på en blockkedja. Ett system som ska vara enkelt och gratis att använda för programmerare och användare.

Kryptovalutan som används på nätverket heter EOS. Ju mer EOS en person äger desto större del av nätverket kan utnyttjas. Värdet påverkas alltså främst av antalet användare som vill ta del av de tjänster som finns tillgängliga på nätverket.

EOS kurs

Det totala värdet av EOS i november 2020 var $2,273,395,549 och valutan var då den trettonde största kryptovalutan. Bland liknande valutor finns Ethereum, Ada och Cardano.

Syftet med EOS är att erbjuda ett decentraliserat nätverk som är enkelt att använda för programmerare samt de som använder de tjänster som skapas. På blockkedjan kan exempelvis dAppar, smarta kontrakt, och spel skapas. Det kan därmed liknas med blockkedjans svar på androidsystemet för mobiltelefoner.

Att investera i EOS innebär en förhoppning om att allt fler tjänster kommer att byggas på denna blockkedja och att antalet användare av dessa tjänster ökar. För att kunna programmera eller använda nätverket krävs nämligen att användaren håller EOS. Ju mer EOS som hålls desto större del av nätverket kan användas.

Vad är EOS?

EOS är både en kryptovaluta samt namnet på det decentraliserade nätverk (blockkedja) som denna valuta används på.

Funktionsmässigt har EOS likheter med Ethereum, dvs. att vara ett nätverk för framtida applikationer på blockkedjan. Ibland har nätverket kallats för ”The Ethereum Killer” men det har snarare visat sig vara ett komplement och inte en konkurrent.

Mycket förenklat kan EOS jämföras med ett operativsystem på en telefon (Android). På detta system kan personer skapa egna appar, spel, valutor och smarta kontrakt. Detta i likhet med apparnas funktion på mobilen.  

Det som kännetecknar EOS, i förhållande till andra liknande kryptoprojekt är:

 • EOS ska inte ha någon transaktionskostnad. Istället krävs det att en person håller ett visst antal EOS för att kunna genomföra transaktioner.  Det kan jämföras mot Gas som behöver betalas vid transaktioner på Ethereum.
 • EOS förväntas hantera miljoner av transaktioner sekund. De har däremot inte behövt skala upp nätverket till den hastigheten ännu. Bitcoin kan hantera 7 transaktioner per sekund.
 • EOS har 21 ”vittnen” som skapar blocken. Dessa röstas fram av alla som håller EOS. De som håller EOS kan även rösta på förslag gällande förändringar på blockkedjan.  
 • Att hålla EOS ger tillgång till nätverket. Ju mer som hålls (stake) desto större del av kapaciteten kan utnyttjas.
 • Vill bli den ledande blockkedjan för dApps. Med ett enkelt programmeringsspråk ska det vara lätt att programmera och skapa – samt använda det som skapas.  

Stake – Att låsa en viss mängd valuta på blockkedjan mot en viss belöning.

EOS har en inbyggd inflation på 5 %. Detta genom att de vittnen som skapar blocken får 1 % varje år i förhållande till hur många block de skapat.  Resterande går till en utvecklingsfond och kan ges till någon som kommer till en bra idé kring utveckling av EOS. (Liknande upplägg som Dash)

Teknisk förklaring om EOS fördelar.

Handla med Kryptovalutor
För att ta position i kryptovalutor via CFD:s & för teknisk analys använder vi oss av plattformen IG.com/se (tidigare IG Markets). Där kan du gå både lång och kort i aktier, index, råvaror, kryptovalutor osv på ett smidigt sätt via CFD:s och du kan använda plattformen kostnadsfritt för teknisk analys. Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

Om du istället vill äga själva kryptovalutan på ett eget konto rekommenderar vi kryptobörserna Coinbase.com och Binance.com/sv som erbjuder en smidig helhetslösning för det.

Varför behövs EOS?

Varför behövs ett decentraliserat operativsystem för appar, kontrakt och finansiella tjänster? För att förstå styrkan i EOS (och liknande valutor) är det viktigt att förstå hur en blockkedja fungerar och vilka fördelar som kommer med dessa. (Läs mer om Bitcoin och blockkedjor) I korthet handlar det om att skapa frihet och demokratiska villkor. Men även om effektivisering och säkerhet av hantering av digitala tillgångar.

Ett litet exempel:

En person skapar idag en app och vill ta betalt för vissa tjänster i den. Då behöver Apple godkänna appen för att den ska in på AppStore och Google tar en viss avgift för att betalningslösningen ska integreras vid Android. Två stora företag som styr i stort sett hela marknaden. Samma problem gäller för finansiella tjänster. Med EOS ges möjlighet att skapa appar och kontrakt utan påverkan av stat, företag eller myndighet. Det är ”folkets” operativsystem.  

Dpof (Deligation Proof of Stake)

EOS har lagt ett stort fokus på skalbarheten, ett vanligt problem inom kryptovalutor. Bitcoin klarar exempelvis av 7 transaktioner per sekund medan målet med EOS är att kunna hantera över en miljon.  

Orsaken till att det så lång tid inom Bitcoin är att det krävs konsensus mellan noderna innan en transaktion släpps igenom och alltså godkänns. Detta har EOS gått ifrån genom att istället använda 21 ”vittnen” som är blockproducenter. Systemet kallas för Dpof dvs. deligation Proof of Stake.

Alla som håller EOS kan konstant rösta på vem som ska få rätten att producera nästa block. Tjugo av blocken produceras av de som flest röster. Utöver det produceras ett block av någon som ”lottas” fram bland de som har fått röster. På detta sätt säkras att det inte alltid är exakt samma som skapar blocken.

Samtidigt finns ett krav att de som skapar blocken verkligen är aktiva och skapar block till blockkedjan. Skulle någon inte göra detta på 24 timmar kommer de tas bort från den lista som användarna kan rösta på

Istället för att mängder av datorer ska tillföra datorkraft och tävla om belöning (Bitcoin) så ges förtroendet av användarna till några få utvalda. Istället för Proof of Work så används alltså Deligation Proof of Stake.

Det är genom denna uppbyggnad som större effektivitet på blockkedjan kan skapas vilket är grunden till att fler transaktioner kan ske per sekund.  

EOS på tre minuter

Kritik – För centraliserat?

Att förstå Dpof är viktigt för att förstå EOS. Detta utifrån att den kritik som framförts mot blockkedjan ofta handlar om att den är ”för lite decentraliserad”. Det räcker med att någon tar över 11 av dessa vittnen för att ha kontroll över blockkedjan. Det kan jämföras med Ethereum och Bitcoin där tusentals (eller miljontals) datorer behöver tas över exakt samtidigt.

Att EOS är utvecklat, och förbättras av, ett privat företag anses även vara ett tecken på en viss centralisering.

(Pedagogisk engelsk film som förklarar tekniken bakom EOS )

EOS eller Ethereum?

Det finns likheter mellan EOS och Ethereum gällande funktion för användarna. Men samtidigt finns mycket stora skillnader både gällande den tekniska uppbyggnaden och användarvänligheten. Här nämns i korthet skillnaderna.

EOS– Ju mer token du äger desto större del av nätverket kan du utnyttja. Därmed skapas en ”flaskhals” för att kunna använda nätverket i större utsträckning. En person måste ha EOS – för att kunna utnyttja EOS. Samtidigt är transaktionerna gratis för den som håller EOS. Nya block skapas av de 21 vittnen som röstas fram av alla EOS-ägare.

ETH – Nätverket kan utnyttjas av alla och för att genomföra en transaktion betalas en Gas-avgift. Det krävs visserligen Eth för att kunna utnyttja nätverket (för att kunna betala Gas) men kostnaden är lika stor oavsett transaktionens storlek eller vilken tjänst som utnyttjas. Nya block skapas av ett stort nätverk av noder som vem som helst kan koppla upp sig mot. Med Etheruem 2.0 kommer även Proof of Stake.

(Svenska kryptoexperten Ivan on Tech förklarar, på engelska, skillnaden mellan Ethereum och EOS)

Investera i EOS

Det finns primärt två sätt att investera i EOS. Ena alternativet är att köpa kryptovalutan och hålla den i en kryptoplånbok eller på en kryptobörs. Andra alternativet är att köpa certifikat som följer EOS värde.

Köpa certifikat – (Exempel IG-Market)

Via IG.com/se (tidigare IG Markets) går det att investera i CFD (Contract for Difference) som följer utveckling av EOS. Efter registrering på handelsplatsen verifieras identiteten genom att ID-handling laddas upp. Därefter kan pengar sättas in via exempelvis kort, banköverföring och PayPal. Sedan sker handeln mot SEK.

 • Certifikat som följer EOS värde
 • Handlas med hävstång (skapa stor position utan stort kapital)
 • Lätt att ta köp- eller säljposition
 • Automatisk överföring av information till Skatteverket

Läs vår recension av IG eller gå direkt till deras hemsida IG.com/se

Köpa kryptovalutan – (Exempelvis Coinbase och Binance)

Då EOS är en av de större kryptovalutorna kan valutan köpas hos nästan alla större kryptobörser. Detta som exempelvis Coinbase.com och Binance.com. Genom att äga dessa coins ges tillgång till nätverket och de tjänster som nås där. Att äga riktig EOS har alltså största fördelen i valutan kan användas till dess syfte.

 • Kan överföras till plånböcker, nätverk, tjänster
 • Kan växlas mot hundratals andra kryptovalutor
 • Kräver egen deklaration och hantering

Värdeutvecklingen i EOS

Blockkedjan är utvecklad av det privata företaget Block.one. Företaget skapade en ICO 2017 och fick då in över 4 miljarder USD! Detta både för att många trodde på projektet samt att de lanserade sin ICO under den så kallade ICO-boomen. Innan tjurrusningen i slutet av 2017 låg EOS på 1 – 2 USD.

värdeutveckling EOS kryptovalutan

Till skillnad mot många andra coin har däremot inte EOS sitt ATH under 2017 eller januari 2018 (strax innan kraftiga kryptokraschen). Istället har valutan sin pik under maj 2018 med en ATH på 22,71 USD.

Januari 2019 var bottennivån nådd för många av de stora kryptovalutorna och sedan dess har värdeutvecklingen gått uppåt för de flesta. EOS har däremot haft en ”kräftgång” sedan dess och har gått ner några få procent.

graf EOS

De kan jämföras mot Bitcoin som under samma tid gått upp ca 400 %. Flera av de tio största kryptovalutorna har under de senaste två åren alltså haft betydligt bättre utveckling än EOS. Att inte öka i värde över två år kan tyda på att tillväxten av användare på plattformen inte alls är i nivå med vad som förväntats. Samtidigt är EOS, i likhet med alla valutor, fortfarande under utveckling.

Vad avgör priset på EOS?

Det är enbart utbud och efterfrågan på EOS som styr dess pris. Efterfrågan ökar om många vill ta del av de tjänster som finns på blockkedjan. Detta eftersom man måste äga EOS för att kunna använda blockkedjan.

Indirekt påverkas därmed även priset av utvecklingen hos ”konkurrerande” blockkedjor med liknande koncept. Dessutom kan priset påverkas av nationella lagar och regleringar gällande kryptovalutor.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier, fonder & mycket mer
Avanza.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller konton med max 50 000 kr på)
Nordnet.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller nya konton med max 80 000 kr på)
Etoro.com/sv – alltid 0 kr i courtage på aktier, oavsett kontots storlek. Etoro erbjuder dessutom ”copytrading” samt handel i CFD:s, digitala & vanliga valutor, index, råvaror och mycket mer både med och utan hävstång.

”Alternativa” investeringar
Lendify.se – låna ut pengar till privatpersoner mot en fin ränta. Minsta insättning = 500 kr.
Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig & förvalta aktieportföljen med hjälp av algoritmer. Minsta insättning = 1 kr.
– Kameo.se – Investera i fastighetsprojekt & företagslån. Välj själv vilka projekt & företag du vill investera i på deras plattform. Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik/

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Investera i kryptovaluta

Kommentera eller Fråga

Senaste på Aktiekunskap

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Etoro.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder utan courtage.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021