Alla blogginlägg i kategorin Konjunktur

När du investerar i aktier, fonder eller någon annan värdepappersform är det av stor vikt att följa konjunkturcyklerna. Dessa följer ofta ett mycket långsiktigt mönster med uppgångar mot högkonjunkturer och nedgångar (recession) mot lågkonjunkturer.

Börsen som helhet består av alla de börsnoterade företag som finns där. Och alla dessa företag anpassar sig och går bättre eller sämre beroende på konjunkturen för tillfället.

Här samlar jag de blogginlägg som jag skriver när jag själv följer och analyserar konjunkturen. Ingen kan veta hur konjunkturen kommer att se ut i framtiden mer än att den kommer att gå både upp och ned.

Copyright Aktiekunskap.nu 2023