En nybörjarguide till forex-handel

Valutamarknaden, eller forex (FX), är en av de största, mest likvida marknaderna i världen. Det är i grund och botten köp och försäljning av nationella valutor som handlas mot varandra. Den dagliga handelsvolymen på marknaden är över 5 miljarder dollar. Forex marknadsaktörer inkluderar banker, företag och investerare.

När du handlar på valutamarknaden handlar du med ett valutapar. Detta sker inte på någon central börs. Istället sker det bilateralt mellan marknadsaktörer (OTC). Dessa valutatransaktioner underlättas huvudsakligen genom olika former av handel, såsom Contract for Difference-handel, eller CFD-handel.

Denna artikel gynnar handlare av alla nivåer genom att ge dig en solid kunskapsbas att bygga vidare på. Läs vidare för att ta reda på mer om den lukrativa marknaden och hur den fungerar.

Grunderna i Forex-handel

Priset på nationella valutor påverkas av volymen aktörer på marknaden som köper och säljer valutapar. Värdet på den första valutan i ett par (basvalutan) visas i den andra valutan (offertvalutan). Basvalutan är vad du köper eller säljer medan offertvalutan är hur mycket du kommer att betala eller få.

Det finns stora valutapar, de par som handlas oftast och som vanligtvis inkluderar den amerikanska dollarn (USD). Andra valutapar kallas mindre eller nya/exotiska valutapar.

Så fungerar det

När du handlar forex byter du en valuta mot en annan. Det finns ständiga variationer i värdet på nationella valutor. Dessa kan påverkas av ett antal faktorer som breda makroekonomiska händelser, som till exempel val av president, en ökning av inflation, arbetslöshet eller andra händelser som är specifika för ett land.

Topphandlare håller sig uppdaterade med världshändelser och spårar eventuella förändringar som kan inträffa på valutamarknaden. De köper när en valutas värde är lågt och säljer när den är hög. Många använder ekonomiska kalendrar för att utforska viktiga globala händelser som potentiellt kan innebära subtila eller betydande förändringar på de finansiella marknaderna.

Fördelarna med Forex-handel

Du kan handla med hjälp av inflytande. Detta innebär att ingångskostnaden för en handel är mycket lägre jämfört med andra marknader. Genom att bara sätta in tillräckligt med pengar för att täcka eventuella förluster kan du kontrollera din risk bättre samtidigt som du fortfarande kan få större avkastning i förhållande till det ursprungliga investerade beloppet, vilket gör det till ett mer effektivt sätt att använda ditt kapital på.

Marknadens globala karaktär innebär att den är aktiv 24 timmar om dygnet från söndagskvällen till fredag kväll. Detta är fördelaktigt eftersom alla förändringar som kan inträffa på marknaden, förutom under helgen, kan övervakas och reageras på vid behov. Detta ökar i slutändan möjligheten att handla på valutamarknaden.

Valutamarknaden är den överlägset mest likvida marknaden i världen. Detta innebär att mängden pengar som handlas vid varje tidpunkt på marknaden är extremt hög, vilket ökar volatiliteten på marknaden och potentialen att se enorma vinster.

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.

Följ bloggen:

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2021